Tampereen kaupunki etsii kumppaneita jakamistalouden kaupunginosakokeiluun – osallistu 21.3. mennessä Hilmassa

Tampereen kaupunki on julkaissut Hilmassa hankintailmoituksen koskien Jakamistalouden kaupunginosakokeiluun liittyvää hankintaa. Tavoitteena on kokeilun kautta tuoda erilaisille tamperelaisilla asuinalueille yhteiskäyttöisiä kulkuneuvoja ja tavaroita.

Tampereen kaupunki toteuttaa jakamistalouden kaupunginosakokeilun vuosina 2024–2025 osana Hiilineutraaleja tekoja -kehitysohjelmaa.

Hankinnan kohteena ovat jakamistalouden palvelut, jotka tuovat valituille alueille uusia lainaamisen, vuokraamisen ja jakamisen mahdollisuuksia. Kaikki tarjotut palvelut tulee suunnitella ja toteuttaa niin, että ne edistävät kestävää elämäntapaa. 

Kokeilun tavoitteena on mahdollistaa kestävän liikkumisen ratkaisuja ja tarjota asukkaille erilaisia vaihtoehtoja tavaroiden omistamiseen ohjelmassa mukana olevilla asuinalueilla. Vaikka hankinta kattaa rajallisen ajan, se on osa kokonaisuutta, jossa pyritään luomaan pysyviä palveluita ja ratkaisuja valittuihin kaupunginosiin.

Tärkeänä osana kokonaisuutta on eri toimijoiden välinen ja kehitysohjelman kanssa tehtävä yhteistyö esimerkiksi viestinnässä, markkinoinnissa ja asukkaiden osallistamisessa. 

Hankinta on jaettu osa-alueisiin eri asuinalueiden palvelutarpeiden mukaan. Kokeilussa mukana olevat kaupunginosat ovat Tesoman seutu (Tesoma, Rahola, Ikuri, Tohloppi), Vuores sekä Leinola ja Vehmainen.

Kaupunginosakokeiluun kuuluvat seuraavat osa-alueet:

  • Osa-alue 1: Yhteiskäyttöautot – Tesoman seutu
  • Osa-alue 2: Yhteiskäyttöautot – Leinola ja Vehmainen 
  • Osa-alue 3: Tavarat – Tesoman seutu
  • Osa-alue 4: Tavarat – Vehmainen
  • Osa-alue 5: Tavarat – Vuores

Kokeilun arvioitu alkamisajankohta on toukokuu 2024 ja se kestää vuoden 2025 loppuun. Kokeilun tavoitteena on se, että toimijat jatkavat toimintaa ja sen kehittämistä markkinaehtoisesti alueella, kun kaupungin rooli päättyy. Tarjousten jättöaika päättyy 21.3. klo 12.

Samaan aikaan jakamistalouden kaupunginosakokeilun kanssa edistetään yhteiskäyttöä ja jakamistaloutta myös muilla tavoilla eri toimijoiden kanssa tavoitteena tukea kulutuksen muutosta.

Hiilineutraaleja tekoja -kehitysohjelma edistää asukkaiden ja yritysten oikeudenmukaista siirtymää kohti kestävää tulevaisuutta. Tavoitteena on liikkumisen ja kulutuksen päästöjen merkittävä vähentäminen sekä kiertotalouden ja luonnon monimuotoisuuden edistäminen. Hiilineutraaleja tekoja -kehitysohjelma toimii vuosina 2022–2025.
Teksti: Mimmi Virtanen
Kuvat: Timo Leppänen
Jaa sosiaalisessa mediassa