Mustalahdentörmän uudistus tuo Näsijärven rantaan reittejä, laitureita ja oleskelupaikkoja – suunnitelma nähtävillä

Mustalahden eteläisen ranta-alueen ja sen rantareitin uudistaminen tuo Näsijärven entistä paremmin asukkaiden ulottuville ja parantaa kävely- ja pyöräily-yhteyksiä keskustan, Ranta-Tampellan ja Särkänniemen välillä. Uuden ilmeen saava kapea ranta-alue on nimetty Mustalahdentörmäksi. Uudistus perustuu Särkänniemen alueen vuonna 2022 hyväksyttyyn asemakaavaan.
Paasikivenkadun vierustan kävely- ja pyöräväylä Mustalahdessa.
Paasikivenkadun nykyistä kävely- ja pyörätietä Mustalahdessa. Ranta-alue saa paitsi uuden nimen myös uuden ilmeen ja parannetut reitit.

Mustalahdentörmää uudistetaan osana Särkänniemen, Mustalahden sataman ja Mältinrannan kehittämistä. Yleissuunnitelma on nähtävillä 19.2.-10.3.2024 Tampereen kaupungin verkkosivustolla ja Tampereen palvelupisteessä osoitteessa Frenckellinaukio 2 B.

Mustalahdentörmä sijaitsee Mustalahden sataman, Paasikivenkadun ja Näsin puistosillan rajaamalla alueella, ja se on merkitty asemakaavaan suojaviheralueeksi. 

Pyöräilyn pääreitti Paasikivenkadun viertä - rannassakin kävely- ja pyöräreitti

Mustalahdentörmän alueella kulkevaa rantareittiä uudistetaan vastaamaan kasvavaan jalankulkijoiden ja pyöräilijöiden määrään keskustan, Särkänniemen ja läntisen Tampereen välillä. Rannan puolelle kunnostettava kävelyn ja pyöräilyn rantareitti on ilmeeltään puistomainen ja kivituhkapintainen ja se kulkee Näsin puistosillan alitse kohti Mältinrantaa. Myös kävelyn asfalttipintaista pääreittiä viheralueen Paasikivenkadun puoleiselle reunalla parannetaan.

Pyöräilyn seudullinen pääreitti kulkee Paasikivenkatua pitkin Näsin puistosillan viereiselle Paasikivensillalle. Alueen kävelyn ja pyöräilyn pääreitit sekä rantareitti ovat talvikunnossapidettyjä ja valaistuja. Näsin puistosillan länsipäähän rakennetaan uusi Tammerkosken rantaan johtava talvikunnossapidettävä porras.

Rantaan leveä puulaituri ja paikkoja järvinäkymistä nauttimiseksi

Mustalahdentörmä liittyy saumattomasti Mustalahden venesatamaan. Rantareitin viereen koko matkalle rakennetaan leveä puupintainen laituri, joka palvelee sekä venesatamaa että rannan virkistyskäyttöä ja kävelyä. Rantaan on tulossa myös venelaitureita ja aallonmurtajat. Ne suunnitellaan Mustalahden sataman yleissuunnitelman yhteydessä. Viheralueelle sijoitetaan myös istuskelupaikkoja ja pöytäryhmiä, joissa voi levähtää ja nauttia järvinäkymistä ja eväistä.

Kuntoilupaikka sekä katutaideseinä rantamaisemiin

Mustalahdentörmän itäpäähän, Näsin puistosillan lähelle on suunniteltu kuntoilupaikka. Puistosillan alle sijoitetaan katutaideseinä muraalille tai vaihtuvalle katutaiteelle. Sillan alla oleva alue valaistaan tunnelmaa ja turvallisuutta lisäävällä erikoisvalaistuksella. Valaistus ja katutaideseinä tarkentuvat jatkosuunnittelussa

Puustoa uusitaan -  rantaan niittykasvillisuutta

Rantarakenteita on kunnostettu kesällä 2023, ja puustoa on poistettu maaston muokkauksen takia. Paasikivenkadun huonokuntoiset lehmukset uusitaan, mutta muutoin puustoa säilytetään ja täydennetään lehtipuustolla järvinäkymiä säästäen ja avaten. Niitty- ja rantakasvillisuutta lisätään oleskelu- ja toimintapaikkojen ympäristöön. Järvenrantatunnelmaa korostetaan maakivin ja kiveyksin.

Särkänniemessä ja lähialueilla käynnissä useita hankkeita

Mustalahdentörmän ympärillä on käynnissä useita eri aikataulussa eteneviä hankkeita kuten Särkänniemen kehittäminen, Paasikivenkadun saneeraus, Mustalahden satama-alueen sekä Mältinrannan yleissuunnittelu. Mustalahdentörmän ratkaisut on sovitettu yhteen näiden hankkeiden kanssa.

Virkistysreittejä järveltä järvelle ja rantoja pitkin

Mustalahdentörmän uudistaminen on osa laajempaa virkistys- ja rantareittien kokonaisuutta Tampereen keskustassa. Pyhä- ja Näsijärven rantojen reittejä sekä järvien välisiä kävely- ja pyöräily-yhteyksiä kehitetään keskustan strategisen osayleiskaavan ja keskustan kehittämisohjelman tavoitteiden mukaisesti.

Mustalahdentörmän viheralue toteutetaan vuoden 2024 aikana.
 

Lisätietoja

Mirjam Larinkari
Erikoissuunnittelija
Puhelin:
040 594 0721
Raija Tevaniemi
Rakennuttajainsinööri
Puhelin:
050 523 2052
Kuvat: Maanlumo
Jaa sosiaalisessa mediassa