Kaupunginvaltuusto päätti talousarviomuutoksista ja uusi hallintosääntöä

Tampereen kaupunginvaltuusto päätti tehdä vuoden 2024 talousarvioon muutoksia kokouksessaan 19.2.2024. Vuodelta 2023 käyttämättä jääneitä investointimäärärahoja budjetoidaan uudelleen noin 37 miljoonaa euroa. Myös kaupungin hallintosääntöön 1.3.2024 voimaan tulevat muutokset hyväksyttiin.

Uudelleenbudjetoinnin lisäksi asunto- ja kiinteistölautakunnan investointimenoihin tehdään noin 3,2 miljoonan euron lisäys liittyen Tammelan stadionin rakentamisen sekä Messukylän koulun ja Pyynikintie 2:n perusparannusten loppuunsaattamiseen.

Kaupunki varautuu avustamaan Tampereen Teatterin ja myöhemmin Tampereen Työväen Teatterin perusparannushankkeita vuoden 2024 talousarviossa päätetyillä summilla, vaikka valtion rahoitusosuus jäisikin arvioitua pienemmäksi. 

Muutosten jälkeen virallinen tilikauden tulos on 147,1 miljoonaa euroa positiivinen ja tilikauden tulos ilman satunnaisia eriä on 18,4 miljoonaa euroa alijäämäinen. Nettoinvestoinnit ovat 359,9 miljoonaa euroa ja nettoinvestoinnit ilman Tampereen Veden liiketoimintakaupan vaikutusta ovat 271,9 miljoonaa euroa.

Hallintosääntöön muutoksia

Kaupungin kokonaan omistama osakeyhtiö Tampereen Vesi yhtiöitettiin vuoden 2024 alussa, joten yhtiötä edeltänyttä liikelaitosta koskevat maininnat poistetaan hallintosäännöstä. Hallintosäännön muutoksella kaupunginhallituksen päätösvaltaan siirretään kymmenen miljoonaa euroa ylittävät tilahankkeet. Asunto- ja kiinteistölautakunta käsittelee edelleen tuon summan alle jäävät tilainvestoinnit.

Lisäksi Tampereen kaupungin organisaatiorakenteeseen valmistellaan tehtäväksi joitakin muutoksia ja hallintosääntöön esitetään osittain myös tämän vuoksi tarkennuksia. Nykyisen elinvoiman ja kilpailukyvyn palvelualueen nimi muutetaan elinvoiman palvelualueeksi, jonne myös kunnille vuoden 2025 alussa siirtyvät TE-palvelut sijoittuvat. 

Konsernihallinnon perustetaan uusi kilpailukyky ja innovaatiot -ryhmä, jonne siirtyvät kaupunkitasoiset, kilpailukyvyn kehittämisen kannalta merkittävät ja kaupunginhallituksen ohjausrooliin sisältyvät tehtävät. Muutoksen tavoitteena on tukea aiempaa vahvemmin kaupungin ylimmän johdon ja kaupunginhallituksen työtä. 

Kaupunginhallitus päätti 19.2. muutoksiin liittyvistä virkajärjestelyistä. Kilpailukyky ja innovaatiot –ryhmää johtamaan perustetaan johtajan virka, ja elinvoiman palvelualueen johtajan virka tulee avoimeksi ulkoiseen hakuun. Lisäksi konsernihallinnon tehtäviä ryhmitellään uudelleen ja yhdistellään uudeksi strateginen ohjaus- ja konsernipalvelut-ryhmäksi johtajan alaisuuteen.  

Valtuusto hyväksyi myös Ratinan Voimakadun asemakaavan, jossa toimistokäytössä oleva alue muuttuu pääosin asumiskäyttöön. Valtuusto sai myös tiedokseen useita valtuustoaloitteita vastauksineen ja otti vastaan uudet aloitteet.

Lisätietoja

Juha Yli-Rajala
Konsernijohtaja
Puhelin:
040 743 6356

Konserniohjaus, yhteiset

Teksti: Anna-Leea Hyry
Kuvat: Laura Happo
Jaa sosiaalisessa mediassa