Frenckellin konttori myydään Aare Invest Oy:lle

Tampereen kaupunki myy Frenckellin konttori -nimisen rakennuksen 325 000 euron kauppahinnalla Aare Invest Oy:lle perustettavan yhtiön lukuun. Samassa yhteydessä yhtiölle vuokrataan pitkäaikaisella, 40 vuoden maanvuokrasopimuksella konttorin tontti. Rakennuksen kaupasta ja tontin vuokraamisesta päätti asunto- ja kiinteistölautakunta 15.2.2024 kokouksessaan. 

Määräaikaan mennessä kaupunki sai Frenckellin konttorista yhden kirjallisen tarjouksen. Tarjouksen tehnyt Aare Invest Oy on kertonut käynnistävänsä rakennuksen perusparannuksen. Tarkoituksena on kunnostaa toimitilaa yritystoiminnalle sekä mahdollisesti yritystoimintaa palvelevat ravintola-/kahvilatilat, jotka olisivat avoinna myös muulle yleisölle. Yhtiö on ostanut aiemmin myös konttorin välittömässä läheisyydessä sijaitsevan entisen Frenckellin paperitehtaan -rakennuksen.

Konttorissa on todettu sisäilmaongelma, ja se on poistettu käytöstä. Rakennuksen käyttöönotto vaatii mittavat korjaukset. Korjaus- ja muutostöiden tulee olla sellaisia, että rakennuksen kaupunkikuvan kannalta merkittävä luonne säilyy, mikä nostaa korjauskuluja. Rakennus on pinta-alaltaan 1 658 kerrosneliömetriä. Konttorin tontti on suuruudeltaan 861 neliötä, ja siinä on rakennusoikeutta 1715 kerrosneliömetriä. 

Kulttuurihistoriallisesti arvokasta ja kaupunkikuvan säilymisen kannalta tärkeätä Frenckellin konttoria ei saa purkaa. Kolmikerroksinen rakennus on valmistunut vuonna 1847. Kaupungin keskustassa, osoitteessa Puutarhakatu 2, sijaitseva rakennus on suojeltu asemakaavalla, ja se kuuluu Museoviraston mukaan valtakunnallisesti merkittävään rakennettuun kulttuuriympäristöön.

Lisätietoja

Virpi Ekholm
Kiinteistöjohtaja
Puhelin:
040 020 5044
Teksti: Raija Lindell
Kuvat: Satu Laine
Jaa sosiaalisessa mediassa