Yleisötilaisuus Tampereen tulevien vuosien meluntorjunnasta 22.2. kello 17

Tampereen kaupunki järjestää yleisötilaisuuden kaupungin päivittyvästä meluntorjunnan toimintasuunnitelmasta torstaina 22. helmikuuta 2024 kello 17‒19.

Kaikille avoin tilaisuus pidetään kaupunkikehittämisen ja -suunnittelun esittelytilassa, Siluetissa, Tampereen linja-autoaseman rakennuksessa osoitteessa Hatanpään valtatie 7. 

Meluhaittoja vähennetään ja hiljaisia alueita turvataan

Meluntorjunnan toimintasuunnitelmassa linjataan, miten kaupunki vähentää melusta aiheutuvia terveyteen ja viihtyvyyteen kohdistuvia haittoja sekä turvaa hiljaisten ja meluttomien virkistysalueiden säilymisen.

Suurten, yli 100 000 asukkaan kaupunkien on tehtävä meluntorjunnan toimintasuunnitelma ja meluselvitys joka viides vuosi ympäristönsuojelulain sekä EU:n ympäristömeludirektiivin velvoittamana. Tampereen meluselvitys valmistui vuonna 2022.

Mukana strategiset toimenpiteet ja meluntorjuntakohteet 

Yleisötilaisuudessa esitellään vuosille 2024‒2028 päivitetty toimintasuunnitelma. Siinä kuvataan kaupungin strategisia toimenpiteitä, joilla asukkaiden melulle altistumista vähennetään.

Toimintasuunnitelmaan on myös valittu liikennemelukohteita, joiden meluntorjunnan toteutusta lähdetään selvittämään.  Kohteiden valinnassa on huomioitu muun muassa rakennusten julkisivuun kohdistuvan melutaso, piha-alueiden melutaso sekä hiljaisten ja meluttomien alueiden läheisyys. 

Meluntorjunnan toimintasuunnitelma valmistuu vuoden 2024 aikana ja sen hyväksyy yhdyskuntalautakunta. Toimenpiteiden rahoituksesta päättää kaupunginvaltuusto vuosittain osana talousarviokäsittelyään.

Tilaisuuteen on vapaa ja esteetön pääsy.  Tilaisuudessa on kahvitarjoilu kello 16.30 alkaen.
 

Lisätietoja

Kati Skippari
Tampereen kaupunki: Ympäristöpäällikkö
Puhelin:
050 521 5198
Tiina Kumpula
Sitowise, meluasiantuntija:
Puhelin:
040 051 6888
Kuvat: Laura Vanzo
Jaa sosiaalisessa mediassa