Nuorisovaltuuston aloitteesta kasvaa nuorten toivoma työllisyysohjelma

Tampereen kaupungin nuorten työllisyysohjelman tavoitteena on tehdä Tampereesta Suomen paras työelämäkasvatuksen, osaamisen ja työllisyyden kaupunki. Tarkoituksena ohjelmassa on kokeilla uudenlaisia toimintatapoja nuorten työllisyyden edistämiseksi. Kaupunginhallitus hyväksyi ohjelman kokouksessaan 12.2.2024.

Nuorten työllisyysohjelman keskeinen ajatus on vahvistaa jo olemassa olevien nuorten palvelujen toimijoiden yhteistyötä. Nuorten näkökulmasta palvelut ovat liian hajallaan ja ohjelmalla halutaankin rakentaa nuorille eri toimijoiden tiiviiseen yhteistyöhön perustuva työelämäpolku peruskoulusta työuran alkuun.
 

Aloite ohjelmasta tuli Tampereen nuorisovaltuustolta vuonna 2021 osana nuorisovaltuuston tekemää aloitetta nuorten työllisyysmahdollisuuksien parantamisesta. Aloite ja siihen annettu lausunto käsiteltiin kaupunginvaltuustossa 11.4.2022. Nuoret ovat itse aktiivisesti osallistuneet myös nyt hyväksytyn ohjelman valmisteluun.
–    Nuorisovaltuusto nimesi työryhmän ohjelmatyöhön ja ohjelmaa valmistelevissa työpajoissa nuoret ovat olleet mukana, muun muassa Ohjaamon asiakkaina olevia nuoria ja heidän ajatuksiaan on kuunneltu tarkasti valmisteluvaiheessa, kertoo erityisasiantuntija Ilkka Peltomaa.


Tampereen kaupungin nuorten työllisyysohjelma on laadittu vuosille 2024–2026 ja se koskee 15-30 -vuotiaita nuoria. Ohjelma keskittyy erityisesti työelämäkasvatuksen vahvistamiseen sekä työuran sujuvaan ja laadukkaaseen käynnistämiseen. Ohjelmatyö on avaus jatkuvalle kehitystyölle, jonka tavoitteena on tuottaa uudenlaisia palveluita ja toimintatapoja.  Nuorten työllisyysohjelman keskeisin tavoite on vahvistaa ja tiivistää nuorten työllistyvyyttä edistävän verkoston yhteistyötä. 

Tampereen kaupungin työllisyys- ja kasvupalvelujen Ohjaamo koordinoi toimintaa.

Lisätietoja

Tommi Eskonen
Työllistymisen monialaisen tuen palvelujen johtaja
Puhelin:
050 361 1052
Ilkka Peltomaa
Erityisasiantuntija
Puhelin:
044 431 4522
Teksti: Katja Kannonlahti
Kuvat: Laura Happo
Jaa sosiaalisessa mediassa