Tampere ja Lempäälä valmistelevat yhteistyössä kuntarajan siirtoa Vuoreksen alueella

Tampereen kaupunki ja Lempäälän kunta haluavat yhdessä vauhdittaa Vuoreksen kehittämistä ja ovat ryhtyneet valmistelemaan kuntarajan siirtoa. Suunniteltu kuntarajan siirto koskee Lempäälän kunnan Ruskontien pohjoispuolista aluetta, jota esitetään siirrettäväksi Tampereen kaupungin alueeksi. Alue on kooltaan noin 112 hehtaaria.
Kartta, jossa rajattu alue merkitty vaaleanpunaisella.
Vuoreksen vierestä aiotaan siirtää Lempäälästä Tampereelle 112 hehtaarin alue.

Alueella on Tampereen ja Lempäälän yhdessä laatimaa Vuoreksen osayleiskaavaa vuodelta 2003. Vuoreksessa on jo aiemmin rakentunut Tampereen puoleinen osa ja Lempäälän kunta on puolestaan toteuttanut Ruskontien eteläpuolella sijaitsevan Anniston asuinalueen. Kuntarajan siirron kohteena oleva alue on yhä asemakaavoittamatta eikä siellä ole ennestään asutusta. 

-Olemme keskustelleet yhteistyössä kuntarajan siirrosta ja toimimme tässäkin asiassa oman ja Tampereen seudun strategian mukaisesti. Lempäälässä kehittämisen kärki on Sääksjärven alue. Rajansiirron kohteena oleva alue on kuitenkin tärkeä koko seudun kehittämisen kannalta, joten haluamme edesauttaa näin tätä kehitystä, sanoo Lempäälän kunnanjohtaja Heidi Rämö.

Kuntarajan siirtämisellä tavoitellaan eheää ja yhdyskuntarakenteeltaan toimivaa kokonaisuutta Ruskontien pohjoispuolelle, jossa Tampereen kaupungilla on mahdollisuuksia toteuttaa sekä tarjota uuden alueen asukkaille hyvät elinolosuhteet sekä palvelut.  Esitetty muutos parantaa siten koko alueen toimintakykyä, elinkeinojen toimintamahdollisuuksia sekä yhdyskuntarakenteen toimivuutta.

-Rajansiirto sopii Tampereelle erittäin hyvin ja ilmansuunta on oikea. Näin voimme jatkaa Vuoreksen alueen kehittämistä ja hieman laajentaakin aluetta, sanoo Tampereen pormestari Kalervo Kummola.

Kuntarajojen siirtoa sääntelee kuntarakennelaki. Kuntajakoa voidaan muuttaa, jos muutos edistää elinvoimaisen, alueellisesti eheän ja yhdyskuntarakenteeltaan toimivan kuntarakenteen muodostumista. Kuntarakennelain mukaisesti kuntarajan muutosta voidaan lähteä esittämään päätöksen tekevälle Valtionvarainministeriölle esimerkiksi silloin kun molemmat kunnat puoltavat rajamuutosta. Valmistelun tuloksena Lempäälän kunta ja Tampereen kaupunki esittävät yhdessä kuntarajan muutosta.

Tampereen kaupunginvaltuusto ja Lempäälän kunnanvaltuusto käsittelevät asiaa kevään aikana.

Kuntien asukkaille annetaan mahdollisuus osallistua ja vaikuttaa kuntien tekemään esitykseen.

Lisätietoja

Mikko Nurminen
Puhelin:
040 801 2665
Jaa sosiaalisessa mediassa