Peltolammi-Pärrinkosken luonnonsuojelualueella kunnostetaan koskiuomaa kaloille

Peltolammi-Pärrinkosken luonnonsuojelualueella kunnostetaan helmikuussa Pärrinkosken uomaa ja rakennetaan koskeen kalaportaita luonnon kivistä. Tavoitteena on mahdollistaa taimenen vaellus ja Pyhäjärven ja Pärrinkosken välillä sekä parantaa myös muiden virtavesieliöiden elinoloja.
Vanha betonipato Pärrinkoskessa.
Vanha betonipato Pärrinkoskessa

Pärrinkoskella avataan uomaa neljän nousuesteen kohdalla, joita kalat eivät pysty ohittamaan. Nousuesteitä ovat vanhan myllyn ja kivisillan jäänteet sekä kaksi betonipatoa 1950-luvuilta. Nousuesteiden ohi tai läpi avataan kaloille kulkukelpoinen reitti.  Uomaan ja sen reunoille lisätään tai siirretään luonnonkiviä kohdan mukaan. Myös kosken omia kiviä käytetään työssä.  Arvokkaat muinaisjäännökset ja nuoremmat patorakenteet pysyvät paikallaan.

Kunnostustoimilla pyritään ennallistamaan ja suojelemaan luonnonsuojelualueen vesiluontoa. Kunnostustoimet ovat pieniä ja tarkkaan harkittuja, jotta ne eivät vaikuta Pärrinkosken ylä- tai alapuolisiin vedenkorkeuksiin tai häiritse arvokasta lajistoa. Kalustona käytetään kevyitä työkoneita, ja suuri osa työstä tehdään käsin.

Alue on paitsi luonnonsuojelualuetta myös kulttuurihistoriallisesti arvokasta aluetta: Pärrinkoski on vanha myllypaikka, ja maastossa, koskiuomassa on vieläkin myllyn jäännöksiä 1800-luvulta ja 1800–1900-lukujen taitteesta. Muinaisjäännöksiä ei saa vahingoittaa.  Rakennustöitä valvoo arkeologi.

Pärrinkoskessa on esiintynyt taimenta luontaisesti 2000-luvun alussa, jonka jälkeen kanta on hävinnyt. Taimenkantaa pyritään palauttamaan mäti-istutuksin, jotka käynnistettiin vuonna 2020. Taimen ei lisäänny Tampereen kantakaupungin alueella vielä luontaisesti.

Pärrinkosken kunnostuksella parannetaan taimenen elin- ja lisääntymisoloja.  Pyhäjärveltä on reitti Härmälänojaa Pärrinkoskelle. Härmälänojaakin on kunnostettu ja palautettu avouomaksi Pirkkalan ja Tampereen rajalla.

Tampereen kaupunki on saanut rahoitusta Kunta-Helmi-hankkeesta Uudenmaan ELY-keskukselta Peltolammi-Pärrinkosken luonnonhoito- ja ennallistamistoimiin vuosille 2023–2024. Pärrinkosken kunnostussuunnitelma on Pirkanmaan ELY-keskuksen hyväksymä.

Uutista päivitetty 9.2.2024 taimenen lisääntymisen osalta.
 

Lisätietoja

Eeva Punju
Luonnonsuojelualueen hoitotoimet: Ympäristösuunnittelija
Puhelin:
040 806 2184
Janne Syrjä
Pärrinkosken uoman kunnostustyö: Rakennuttajahortonomi
Puhelin:
050 501 2597
Teksti: Tarja Nikupaavo-Oksanen
Kuvat: Janne Syrjä
Jaa sosiaalisessa mediassa