Tampereen kaupungille valtion rahoitusta kävelyn ja pyöräliikenteen edistämiseen

Traficom on myöntänyt Tampereen kaupungille rahoitusta kestävän liikkumisen edistämiseen. Kävelyn ja pyöräilyn investointituki kohdistuu pyöräpysäköinnin rakentamiseen ja pyöräilyn pääreittien kehittämiseen Kurssikeskuksenkadulla ja Kalevan puistotiellä. Liikkumisen ohjauksen avustuksella edistetään taloyhtiöiden pyöräpysäköintiä ja Kalevan uuden liikennepuiston toimintaa.

Taloyhtiöiden pyöräpysäköinnin ja liikennepuiston kehittämiseen rahoitusta

Traficom myönsi helmikuun alussa liikkumisen ohjauksen valtionavustuksia hankkeille, joilla ohjataan ihmisiä liikkumaan kestäviä ja aktiivisia kulkutapoja suosien. Tampereen kaupunki sai avustusta taloyhtiöiden pyöräpysäköinnin kehittämiseen. Hankkeessa selvitetään erilaisia tapoja, miten olemassa olevien taloyhtiöiden pyöräpysäköintiä voi parantaa ja miten kaupunki voi osaltaan edistää yksityisten taloyhtiöiden pyöräpysäköinnin toteuttamista. Luotettava ja laadukas pyöräpysäköinti parantaa pyöräilyn olosuhteita ja houkuttelee useampia pyöräilemään. 

Lisäksi kaupunki sai rahoitusta Kalevan uuden liikennepuiston kehittämiseen. Tavoitteena on, että liikennepuisto palvelisi paremmin omatoimisia käyttäjiä sekä kestävän ja turvallisen liikkumisen kasvatustyötä.

Tampere sai liikkumisen ohjauksen valtionapua yhteensä 66 000 euroa. Traficom jakoi liikkumisen ohjauksen valtionavustusta kunnille kaikkiaan noin miljoona euroa.

Kävelyn ja pyöräilyn infrastruktuuriin lähes 1,5 miljoonaa

Tampereen kaupunki menestyi hyvin myös kunnille kohdistetussa kävelyn ja pyöräilyn investointiohjelman rahoitushaussa. Marraskuussa 2023 Traficom myönsi Tampereen kaupungille lähes 1,5 miljoonaa kävelyn ja pyöräilyn investointitukea. Tampereella rahoitusta sai kolme pyöräliikenteen kohdetta: Kurssikeskuksenkatu Nirvassa, joka on osa keskustan ja Vuoreksen välistä seudullista pääreittiä, pyöräilyn pääreitti Kalevan puistotiellä  sekä pyöräpysäköinnin kehittäminen keskustassa ja bussiliikenteen runkolinjojen pysäkeillä.

Investointitukea saaneet kohteet toteutetaan vuosien 2024–2025 aikana. Kurssikeskuksenkadun kehittämistoimet mahdollistavat sen, että Vuoreksen ja keskustan välinen seudullinen pyöräilyn pääreitti voidaan johtaa Lempääläntien kautta.  Kalevan puistotiellä parannetaan etelä-pohjoissuuntaista  pyöräilyn pääreittiä. Samalla levennetään Tammelan stadionin ympäristön kävelyn ja pyöräilyväyliä ja lisätään pyöräpysäköintipaikkoja.

Traficomin myöntävät valtionavustukset kunnille ovat osa liikenne- ja viestintäministeriön Kävelyn ja pyöräilyn edistämisohjelmaa. Vuonna 2023 avustusta myönnettiin noin 8,3 miljoonaa euroa yhteensä 46 hankkeelle ympäri Suomea.
 

Lisätietoja

Timo Seimelä
Investoiniavustukset: Liikenneinsinööri
Puhelin:
040 758 2104
Sanna Ovaska
Liikkumisen ohjaus: Projektipäällikkö
Puhelin:
040 801 3125
Teksti: Sanna Ovaska
Kuvat: Jukka Salminen
Jaa sosiaalisessa mediassa