Jäteauto noutaa jätteet yhä useammalta kiinteistöltä lähivuosina – lautakunta päätti keräysalueista 7.2.2024

Alueellinen jätehuoltolautakunta päätti 7.2.2024 sekajätteiden kiinteistökohtaisten keräysalueiden laajennuksesta toimialueellaan. Yhä useampi asukas saa jätehuollonpalvelut omalle kiinteistölleen, jolta jäteauto käy tyhjentämässä astiat. Ensiksi keräysaluetta laajennetaan Tampereen seudun tiiviillä taajama-alueella, johon kuuluu alueita Tampereelta, Ylöjärveltä, Nokialta, Pirkkalasta, Lempäälästä ja Kangasalta.

Kiinteistökohtaiset keräysalueet voimaan vaiheittain


Uudet sekajätteen kiinteistökohtaiset keräysalueet tulevat voimaan porrastetusti alueittain.

  • Biojätteen erilliskeräyksen velvoitealueella Tampereen seudun yli 10 000 asukkaan taajamassa sijaitsevat kiinteistöt 31.12.2024 mennessä;
  • Tampere, Lempäälä ja Pirkkala 31.12.2025 mennessä;
  • Kangasala ja Ylöjärvi 31.12.2026 mennessä;
  • Orivesi, Juupajoki, Ruovesi ja Vesilahti 31.12.2027 mennessä;
  • Ikaalinen, Parkano, Mänttä-Vilppula ja Sastamala (ent. Mouhijärvi) 31.12.2028 mennessä;
  • Virrat, Pälkäne ja Nokia 31.12.2029 mennessä.

Jätehuollon palvelutaso paranee – myös kustannuksiin voi vaikuttaa

Muutoksen myötä asukkaiden jätehuollon palvelutaso paranee, sillä yhä useampi saa jätehuollon palvelut suoraan omalle kiinteistölleen eli jäteauto käy tyhjentämässä jäteastiat. Aiemmin asukkaat ovat vieneet jätteensä aluejätepisteeseen.

Asukkaat pystyvät myös aiempaa paremmin vaikuttamaan jätehuollon kustannuksiin valitsemalla sopivan sekajäteastian tyhjennysvälin tai käyttämällä naapurikiinteistöjen kesken yhteistä kimppa-astiaa.

Keräysalueen laajentaminen koskee 14 000 asukasta

Laajentaminen koskee koko toimialueella noin 14 000 asukasta; 40 % kiinteistöistä on vakituisia asuntoja ja 60 % vapaa-ajan asuntoja. Osassa kuntia kiinteistökohtainen keräys laajenee huomattavasti ja osassa muutos on vähäisempi.  Eniten uusia asiakkaita tulee Kangasalta, Ikaalisista ja Virroilta ja vähiten Pirkkalasta, Juupajoelta ja Mänttä-Vilppulasta.

Laajennus ei koske Hämeenkyrön kuntaa sekä Sastamalassa entisen Suodenniemen kunnan aluetta, jotka ovat tällä hetkellä jo kokonaisuudessaan kiinteistökohtaista jätteenkeräysaluetta. 

Laajennus Tampereen seudun keskustaajama-alueelle ja jäteautolle soveltuvien teiden varsille

Jätelaki edellyttää ensisijaisesti kiinteistökohtaista jätteen kuljetusta.  Kiinteistökohtaiset keräysalueet on päivitetty vastaamaan nykytilannetta ja asukkaiden palvelutarvetta.  Ensiksi sekajätteiden keräysaluetta laajennetaan vuoden 2024 loppuun mennessä Tampereen seudun yli 10 000 asukkaan keskustaajamaan, koska biojätteen erilliskeräysvelvoite laajeni tälle alueelle 1.9.2023.  Keskustaajama käsittää alueita Tampereella, Kangasalla, Lempäälässä, Nokialla, Pirkkalassa ja Ylöjärvellä. Sekajätteen ja biojätteiden keräysalueiden tulee olla yhtenevät, jotta ei ole sellaista tilannetta, että jäteauto noutaa biojätteet kiinteistöltä ja asukas vie sekajätteet aluejätepisteen.

Kiinteistökohtainen keräys on laajentunut kunnissa myös uusien asuinalueiden rakentamisen takia sekä vapaaehtoisen kiinteistökohtaisen keräyksen myötä.  Jatkossa uudet, asemakaavoitetut alueet tullaan liittämään automaattisesti osaksi kiinteistökohtaista jätteenkeräysaluetta.

Tiiviin taajama-alueen ulkopuolella ja muissa kunnissa keräysalue laajenee siten, että jätteet kerätään jäteauton ajettavaksi soveltuvien teiden varsilta. Tiet ovat kunnan ylläpitämiä katuja, valtion teitä tai riittävän leveitä yksityisteitä, joiden varrella on asutusta.  Keräysalueeseen liitetään myös taajamien ja kylien ulkopuolella sijaitsevien hyväkuntoisten teiden varsilla olevat kiinteistöt, jotka sijaitsevat enintään 300 metrin etäisyydellä jäteauton kulkureitistä.

Kiinteistökohtaisia keräysalueita on tarkennettu jätehuoltolautakunnan edellisen käsittelyn jälkeen. Esimerkiksi Ikaalisissa ja Kangasalla on rajattu pois sellaisia teitä, jotka eivät sovellu jäteautoliikenteelle. Virroilla ja Nokialla on keräysalueita tarkennettu hieman.

Aluejätepisteet käytössä alueilla, jonne ei pääse jäteautolla

Kiinteistökohtaisen jätteenkeräysalueen ulkopuolelle jäävät sellaiset alueet, joilla keräys- ja kuljetusolot ovat tavallista hankalammat tai joilla asutus on harvaa. Näillä alueilla asukkaat vievät sekajätteet aluejätepisteeseen kuten tähänkin saakka.  He voivat myös liittyä vapaaehtoisesti kiinteistökohtaiseen keräykseen, jos kiinteistölle johtava tiestö sallii jäteauton liikennöinnin, mutta heiltä peritään jätetaksan mukainen reittipoikkeamamaksu.

Keräysalueiden päivitysehdotus oli nähtävänä 13.9.–12.10.2023.
 

Lisätietoja

Jani Suoniemi
Jätehuoltosuunnittelija
Puhelin:
040 596 4737
Teksti: Tarja Nikupaavo-Oksanen
Jaa sosiaalisessa mediassa