Valtuustolle esitetään muutoksia kuluvan vuoden talousarvioon

Kaupunginhallitus esittää valtuuston hyväksyttäväksi muutoksia kaupungin vuoden 2024 talousarvioon. Pääosin investointien viivästymisen vuoksi vuonna 2023 investointeihin käytettiin lähes 54 miljoonaa eurolla suunniteltua vähemmän. Jotta valtuuston hyväksymät investoinnit voidaan toteuttaa suunnitellusti, esitetään vuodelta 2023 käyttämättä jääneitä investointimäärärahoja budjetoitavaksi uudelleen noin 37 miljoonaa euroa. 

Uudelleenbudjetoinnin lisäksi asunto- ja kiinteistölautakunnan investointimenoihin esitetään yhteensä noin 3,2 miljoonan euron lisäystä liittyen Tammelan stadionin rakentamisen sekä Messukylän koulun ja Pyynikintie 2:n perusparannusten loppuunsaattamiseen. Tammelan stadion -hankkeen kustannukset ylittivät vuodelle 2023 varatun määrärahan 2,2 miljoonalla eurolla. Hankkeen kokonaiskustannusennuste on 44,4 miljoonaa ja vuodelle 2024 tarvitaan lähes 2,7 miljoonan euron lisämääräraha hankkeen loppuunsaattamiseksi.


Kaupunginvaltuusto on aiemmin päättänyt, että kaupunki varautuu avustamaan tulevina vuosina Tampereen Teatterin ja Tampereen Työväen teatterin perusparannushanketta enintään samalla summalla kuin opetus- ja kulttuuriministeriö hankkeita avustaa. Valtion rahoitus näille hankkeille vaikuttaa nyt jäävän arvioitua pienemmäksi, joten valtuustolle esitetään, että kaupunki varautuu avustamaan Tampereen Teatterin ja myöhemmin Tampereen Työväen Teatterin perusparannushankkeita vuoden 2024 talousarviossa päätetyillä summilla, vaikka valtion rahoitusosuus jäisikin arvioitua pienemmäksi. 


Tampereen Teatterin perusparannusta kaupunki on varautunut avustamaan vuosina 2024-2025 enintään 15 miljoonalla eurolla. Vuoden 2024 talousarviossa hankkeeseen on varattu 7,5 miljoonaa euroa. Vuosina 2026-2027 on varauduttu Tampereen Työväen Teatterin perusparannushankkeeseen enintään 17 miljoonalla eurolla. Tampereen Työväen Teatterin perusparannushankkeen suunnittelukustannuksiin esitetään tälle vuodelle 400 000 euron investointiavustusta kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnalle.


Toimintamenoihin ja -tuloihin esitetään muutoksia, jotka heikentävät kaupungin tulosta yhteenlaskettuna noin 6,3 miljoonaa euroa. 
- Ehkä tamperelaisia näistä muutoksista eniten kiinnostavat lisärahoituksen osoittaminen esikoululaisille tarjottaviin aterioihin sekä Ukrainan sodan ja työperäisen maahanmuuton vuoksi uusien opetusryhmien perustamiseen liittyviin kustannuksiin, sanoo talousjohtaja Jukka Männikkö. 


Talousarviomuutosten jälkeen kaupungin tilikauden virallinen tulos on vuonna 2024 hieman yli 147 miljoonaa euroa, lähinnä Tampereen Vesi -liiketoimintakaupasta johtuen. Ilman satunnaisia eriä kuluvan vuoden tulos on kuitenkin yli 18 miljoonaa euroa alijäämäinen. 


Muutosten jälkeen kaupungin nettoinvestoinnit ovat tänä vuonna lähes 360 miljoonaa euroa ja ilman Tampereen Vesi -liiketoimintakaupan vaikutusta investointitaso on noin 272 miljoonaa euroa. Valtuusto päättää muutoksista kokouksessaan 19.2.2024.

 

Lisätietoja

Jukka Männikkö
Talousjohtaja
Puhelin:
050 576 7539
Jaa sosiaalisessa mediassa