Yhteinen ekosysteemi nostaisi Pirkanmaan luovat alat maailmanluokkaan

Selvitys Pirkanmaan luovien alojen ekosysteemin nykytilasta ja haasteista on valmistunut loppuvuodesta. Sen ansiosta luovien alojen kehitystä on nyt mahdollista viedä eteenpäin tutkitun tiedon pohjalta ja kohdistaa kehittämistoimet niin, että ne tukevat kasvua parhaiten. Luovien alojen liikevaihto oli Pirkanmaalla lähes 600 miljoona euroa vuonna 2022.
Valotaidetta hämärällä kerrostalojen sisäpihalla.
Pirkanmaan luovien alojen ekosysteemihanke löysi maakunnasta paljon hyviä toimialojen sisäisiä verkostoja ja valtavasti potentiaalia.

Pirkanmaan luovien alojen ekosysteemihanke löysi maakunnasta paljon hyviä toimialojen sisäisiä verkostoja ja valtavasti potentiaalia. Kaikkia luovia aloja yhdistävä ekosysteemi puuttuu – ainakin toistaiseksi.

– Pirkanmaalla on rikas luovien alojen toimintakenttä, josta löytyy monia mahdollisuuksia kasvuun. Täällä tehdään jo tosi monipuolisesti kansainvälisen tason kamaa, toteaa projektipäällikkö Heikki Aittala.

Tampere keskellä, aktiivinen maakunta ympärillä

Tampere on selkeästi Pirkanmaan luovien alojen keskus. Maakunnassa on myös paikallisia keskittymiä – Nuutajärvellä lasimuotoilu, Sastamalassa kirjallisuus, Mänttä-Vilppulassa kuvataide – ja paljon paikallisia luovien alojen tekijöitä.

Näiden rinnalla on toimialoja, joilla on järjestäytynyttä toimintaa, esimerkiksi pelialaa kokoaa yhteen Tampere Game Hub. Museoilla, teattereilla ja tapahtuma-alalla on omat toimivat verkostonsa.

Av-alalla Tampereen seutu on kasvanut reilussa viidessä vuodessa alan merkittäväksi kehittäjäksi Film Tampereen aktiivisen otteen ja tuotantokannustimen ansiosta.

– Tulevina vuosina Film Tampereen painopiste on alan kansainvälistämisessä ja entistä enemmän myös paikallisen sisältöliiketoiminnan kehittämisessä. Av-ekosysteemiin tarvitaan veturiyrityksiä, rohkeutta toimia toimialarajojen yli ja tietysti studiotilaa kansainvälisten suurtuotantojen palvelemiseksi, toteaa vs. ohjelmajohtaja Fanny Heinonen Film Tampereesta.

Skaalautuvuus on ison kasvun avain

Pirkanmaan luovat alat ovat luonteeltaan pitkälti palveluliiketoimintaa. Toiminnan yhteiskunnallinen merkitys korostuu, eikä sitä haastatteluvastausten mukaan voi edes mitata pelkästään taloudellisesti.

– Sosiaalisen osallisuuden ja yhteisöllisyyden kasvattaminen on luoville aloille kautta linjan ominaista, samoin kulttuurisen moninaisuuden ja ymmärryksen lisääminen, Aittala sanoo.

Suurimmat taloudellisen kasvun mahdollisuudet ovat usein skaalautuvassa liiketoiminnassa. Sitä on Pirkanmaan luovista aloista vain pelialalla ja jossain määrin myös av-alalla.

– Skaalautuvan liiketoiminnan ja tuotteiden kehittäminen olisikin yksi luovien alojen ekosysteemin tehtävistä, Aittala toteaa.

Hankkeen tuloksissa kuuluu tekijöiden ääni

Helmikuussa 2022 alkanut ekosysteemihanke nosti luovien alojen tekijät esille, sillä aineistoa kerättiin lukuisissa haastatteluissa ja työpajoissa. Hankkeessa luotiin myös kokonaan uusia työkaluja tilanteen kuvaamiseksi.

– Näin saatiin kentältä arvokasta tietoa luovien alojen nykytilasta, haasteista ja pullonkauloista sekä kehitysmahdollisuuksista ja -näkymistä, kertoo hankkeen projektisuunnittelija Heidi Korkeamäki.

Useita haastateltuja luovien alojen toimijoita yhdistää muun muassa se, että kuluttajakäyttäytymisen muutos tuottaa haasteita. Osallistumispäätökset yleisötapahtumiin ja -esityksiin tehdään entistä myöhemmin. Korona-aika näyttäisi myös vähentäneen ryhmämatkailua kulttuurin äärelle.

Haastatteluista käy ilmi, että liiketoiminnan, markkinoinnin ja viestinnän kehittämistä vaivaa luovilla aloilla resurssipula, koska näihin toimintoihin satsaaminen syö helposti aikaa varsinaiselta luomistyöltä.

– Korona-aika kokoontumisrajoituksineen tuotti työvoimapulaa av-alalle, tapahtumajärjestäjille ja tapahtumien tukipalveluihin, kun osaavaa väkeä siirtyi muihin töihin, Korkeamäki kertoo.

Mitä muu Suomi ajattelee Pirkanmaasta?

Ekosysteemihankkeessa toteutettiin mielikuvatutkimus Pirkanmaan luovien alojen houkuttelevuudesta. Kyselyyn vastasivat maakunnan ulkopuoliset luovan alan toimijat.

Tulosten mukaan Pirkanmaan luovat alat näyttäytyvät vastaajille elinvoimaisina ja kehittyvinä. Osaajat muualta Suomesta voisivat olla kiinnostuneita muuttamaan Tampereelle ja Pirkanmaalle työmahdollisuuksien perässä, tosin pääkaupunkiseutu koettiin vielä houkuttelevammaksi.

Luovien alojen ekosysteemin rakentaminen toisi toimijat yhteen ja yhteisten teemojen äärelle. Näitä voisivat olla: skaalautuva liiketoiminta ja tuotteet, ympäristönäkökulma ja kestävä kehitys, asiakasymmärryksen kasvattaminen ja kansainvälistymisen tukeminen. Yhteisvoimin voitaisiin myös viestiä tehokkaammin paikallisesta kehityksestä.

– Luovien alojen yhteinen ekosysteemi nostaisi Tampereen ja Pirkanmaan profiilia kansainvälisenä luovan alan ja elämystalouden keskittymänä, Aittala summaa.

 

Luovan alan ekosysteemin kehitys -hankkeen rahoitukseen on osallistunut Pirkanmaan liitto.

Lisätietoja

Heikki Aittala
Erityisasiantuntija
Puhelin:
040 809 6539
Teksti: Päivi Stenroos
Kuvat: Laura Vanzo / Visit Tampere
Jaa sosiaalisessa mediassa