Viinikankadun, Ratapihankadun ja Järvensivuntien liittymäalueiden katusuunnitelmia hyväksyttiin

Viinikankadun, Ratapihankadun ja Järvensivunkadun liittymän ja Viinikan rata-alikulkusillan katualueiden uudistamisen mahdollistavat katusuunnitelmat hyväksyttiin Tampereen yhdyskuntalautakunnassa 5.12.2023. Liittymän välityskykyä parannetaan kaistajärjestelyillä ja jalkakäytävien ja pyöräteiden laatutasoa parannetaan.

Katusuunnitelmat Viinikankatu, Tampereen valtatiestä 230 metriä pohjoiseen Ratapihankatu, Viinikankadusta 315 metriä länteen sekä Järvensivuntie, Viinikankadusta 80 metriä itään hyväksyttiin kustannusarvioineen. Niihin 6.-20.11. nähtävillä olon ja muistutusten käsittelyn jälkeen joitakin muutoksia.

Yliopiston tontin kaakkoiskulman ja Viinikankadun jalkakäytävän välinen nykyinen kulkuyhteys on esitetty säilytettäväksi yhteydeksi. Yliopiston tonttiliittymää on muotoiltu toimivammaksi ajoradan ja pyörätien väliseltä osuudelta.

Naulakadun alikäytävän pyörätie on muutettu väistämisvelvolliseksi Ratapihankadun pyörätiehen nähden sekä pyöräteiden risteämiskohtaa on selkeytetty ajoratamerkintöjen ja pintamateriaalien osalta. Viinikankadun itäpuolen pyörätietä on levennetty 3,0 metrin levyiseksi Viinikansillan osuudella, siltä osin kuin se on katualueen puolesta mahdollista. Pyöräilyn viitoitus toteutetaan uusien ohjeiden mukaisilla opastetauluilla.

Viinikankadulta länteen Tampereen valtatielle kääntyvän ajokaistan suojatien läheisyydessä olevat jalankulkija- ja pyöräilijäajoratamerkinnät on muutettu vastaamaan uusien ohjeiden mukaista merkintätapaa. Lisäksi kaikkiin nykyisiin säilytettäviin jalkakäytävä- ja pyörätieliikennemerkkeihin on lisätty kaksisuuntaisen pyörätien lisäkilvet.

Katusuunnitelman täytäntöönpano edellyttää kiinteistöjen kanssa laadittavien rasitesopimuksien hyväksymistä. Katujen rakentaminen on Tampereen kaupungin kaupunkiympäristön palvelualueen alustavissa 2024 ja 2025 vuosisuunnitelmissa.

Lisätietoja

Mikko Nurminen
Esittelijä Kaupunkiympäristön palvelualue Johtaja
Puhelin:
040 801 2665
Teksti: Anna-Leea Hyry
Jaa sosiaalisessa mediassa