Nirvassa muutetaan Suolijärvi - Koivistonkylä -ladun ja -ulkoilureitin linjausta – suunnitelma nähtävänä

Suolijärvi – Koivistonkylä -ladun ja -ulkoilureitin linjaus muuttuu Nirvassa, Kurssikeskuksenkadun kohdalla. Nyt se kulkee Kurssikeskuksenkadun ja Tampereen aikuiskoulutuskeskuksen pysäköintikentän välisellä kapealla kaistaleella. Linjausta ehdotetaan siirrettäväksi 460 metrin matkalla kurssikeskuksen pysäköintikentän pohjoisreunalle.

Suunnitelma on nähtävillä 11.12.2023 saakka verkossa, ja sen voi pyytää sähköisenä nähtäväksi myös Tampereen palvelupisteessä, Frenckellinaukio 2 B. Maastosta suunnitelma löytyy Kurssikeskuksenkadun ja Nirvansuonkadun risteyksen tuntumasta. Samaan aikaan on nähtävänä Kurssikeskuksenkadun pyörätien ja jalkakäytävän katusuunnitelmaehdotus.

Latu- ja ulkoilureittiä siirretään pysäköintialueen pohjoisreunalle

Katusuunnitelmaehdotuksessa  Kurssikeskuksenkadun reunaan on suunniteltu eroteltu kävely- ja pyörätie. Kävely- ja pyöräily-yhteyksiä uusitaan myös Särkijärvenkadun pohjoispäässä ja Vuoreksen puistokadulla Särkijärven sillan länsipuolella. Lisäksi Nirvanpellonkatu katkaistaan eteläosastaan ajoneuvoliikenteeltä, ja se kavennetaan murskepintaiseksi puistokäytäväksi. Katujärjestelyjen vuoksi ulkoilu- ja latureitin linjausta ehdotetaan siirrettäväksi 460 metrin matkalla TAKKin kurssikeskuksen pysäköintialueen pohjoisreunalle. Ulkoilureitti noudattaa nykyistä linjaustaan lännessä Heikinahonpuistossa Sulkavuorenrinteen jalankulku- ja pyöräilyreitin rinnalla ja idässä Hylliniitynpuistossa.

Nirvanpellonkadun ja Nirvansuonkadun välillä uusi linjaus sijoittuu pysäköintialueen murskepintaiselle alueelle, jotta viereiseltä puustoiselta alueelta ei jouduta poistamaan puustoa. Nirvansuonkadun itäpuolella yksittäisiä puita joudutaan kuitenkin metsikön reunasta poistamaan. Itäisen pysäköintialueen pohjoisreunalla ulkoilureitti kulkee mahdollisimman lähellä paikoitusalueen reunaa. Näin se saadaan sijoitettua sähkövoimalinjan suojavyöhykkeelle, joka pidetään puuttomana. Ulkoilureitti ylittää jatkossakin Nirvansuonkadun.  Nykyinen Nirvanpellonkadun ylitystarve poistuu, koska katusuunnitelmaehdotussa kadun eteläpää muutetaan puistokäytäväksi.

Suunniteltu reitti on 6 metriä leveä, ja sille tulee uusi valaistus. Ulkoilureitin pintavedet johdetaan avo-ojiin ja reitin luiskat maisemoidaan.
 

Lisätietoja

Kaisa Rantee
Lisätietoja latu- ja ulkoireitin linjauksesta: Erikoissuunnittelija
Puhelin:
040 487 0900
Jaa sosiaalisessa mediassa