Köyhyysohjelman toimenpiteillä vähennetään tamperelaisten eriarvoisuutta

Tampereen kaupungin köyhyysohjelma uudistettiin vastaamaan uuden kunnan roolia ja tehtäviä. Uudistettu köyhyysohjelma sisältää tamperelaisen köyhyyden nykytilan kuvaukset sekä toimenpiteet, miten tamperelaisten köyhyyttä ja eriarvoisuutta voidaan vähentää. 

Sosiaali- ja terveyspalveluiden siirryttyä Pirkanmaan hyvinvointialueelle Tampereen kaupunki keskittyy köyhyyden ehkäisemisessä ja vähentämisessä kaupungin vastuulla oleviin tehtäviin sekä hyvinvointialueen kanssa tehtävään yhteistyöhön. Tampereen kaupungin köyhyysohjelmaa vuosille 2022–2025 käsiteltiin Tampereen kaupunginvaltuustossa 20.11.2023.

Köyhyyden vaikutukset näkyvät laajasti yksilöiden ja perheiden elämässä. Pienituloisten osuus kotitalouksista on Tampereella 16,8 prosenttia, mikä on suurempi kuin koko maassa keskimäärin (koko maa 13,2 %). Köyhien määrä on lähes kaksinkertaistunut viimeisten 20 vuoden aikana. Tampereella toimeentulotukea saavia on jonkin verran enemmän kuin koko maassa keskimäärin ja määrä on viime vuosina hieman kasvanut. Pienituloisissa kotitalouksissa asuu 13,6 prosenttia kaikista alle 18-vuotiaista lapsista. Työttömyysaste on Tampereella korkeampi koko maan tasoon verrattuna. Viime vuosina työllisyyden kehityssuunta on kuitenkin ollut myönteinen.

Erityisenä ongelmana koetaan köyhyyden ja huono-osaisuuden sukupolvistuminen ja asuinalueiden eriytyminen. Kaupunginosien väliset tuloerot ovat kasvaneet. Alueiden välillä ei ole juurikaan tapahtunut sekoittumista, vaan pienituloisia asuu eniten melko samoilla alueilla kuin 15 vuotta sitten. Köyhyyden yhtenä ongelmana on, että pitkittyessään se voi muodostua kierteeksi, jossa yksi ongelma johtaa toiseen. Esimerkiksi työttömyyden on todettu aiheuttavan heikentynyttä terveyttä.

Useita köyhyyttä torjuvia toimenpiteitä on jo kokeiltu

Köyhyysohjelmassa asetettujen toimenpiteiden tavoitteena on, että Tampereella hyvinvointi jakautuu tasaisesti ei väestöryhmien ja alueiden välillä. Työssä panostetaan ennaltaehkäisyyn ja tuetaan tamperelaisten työkykyä, työllisyyttä ja joustavia mahdollisuuksia osallistua työelämään. 
Köyhyysohjelmaan on kerätty jo kokeiltuja ja käytössä olevia toimenpiteitä ja toimintamalleja, joilla torjutaan köyhyyttä. Näitä toimenpiteitä ovat muun muassa Aktiivipassi, Kaikukortti, Ruokapankki, Nuorisopassi, asumisneuvonta, yhteisöneuvonta, puistoruokailu ja maahanmuuttajalasten erityiset tukitoimet. 

Aktiivipassi on kaupungin myöntämä 2 x 50 euron arvoinen arvolippu, joka voidaan myöntää vähävaraiselle tamperelaiselle. Vähävaraisille tarkoitetulla Kaikukortilla voi hankkia maksuttomia pääsylippuja kulttuuripalveluihin ja kurssipaikkoja Tampereen seudun työväenopistoon. Ruokapankki jakaa ruoka-apua vähävaraisille tamperelaisille.  Kaikille tamperelaisille perusopetuksen 7.–9. -luokkalaisille ladataan maksuttomaan Nuorisopassi-sovellukseen saldoa liikunta- ja kulttuuriharrastuksiin. 

Asumisneuvonnalla voidaan vähentää ja ennaltaehkäistä asunnottomuutta. Asuinalueilla toteutetaan yhteisöneuvontaa sekä yhteisöllistä ruokailua, esimerkiksi aamupalatarjoilua erityisesti palvelukatveissa oleville aikuisille, joilla on päihde- tai mielenterveysongelmia tai riskiä niihin.

Kaupunki on vuosina 2021-2023 toteuttanut kesä-heinäkuussa maksutonta puistoruokailua, jossa on lounaan lisäksi yhteistä toimintaa alle 16- vuotiaille tamperelaisille. Kesällä 2023 puistoruokailua järjestettiin viidessä paikassa eri puolella kaupunkia.

Valtuusto päätti talousarviokokouksessaan 13.11.2023 lisätä ensi vuoden talousarvioon 150 000 euroa, joka kohdistetaan köyhyysohjelman toimeenpanoon.
 

Lisätietoja

Matti Helimo
Apulaispormestari
Puhelin:
040 513 8625
Kirsi Nurmio
Suunnittelija
Teksti: Aila Rajamäki
Kuvat: Laura Happo
Jaa sosiaalisessa mediassa