Tesomanpuistoon ja Versonpuistoon uusia reittejä ja uusi latulinjaus – tutustu suunnitelmaan

Tesoman taimiston ja Tuomarinkadun tulevan asuinalueen viereisten viheralueiden suunnitelmat ovat nähtävillä 23.11.2023 saakka. Tesomanpuistoon ja viereiseen Versonpuistoon on suunniteltu valaistuja kävely- ja pyöräreittejä sekä uusi latulinjaus. Versonpuistoon istutetaan uutta puustoa ekologisten käytävien vahvistamiseksi.
Tesoman taimiston asuinalue ja viheralueet kartalla.
Tesoman taimiston asuinaluetta rajaavat Myllypuronkatu, Tuomarinkatu ja Tesoman valtatie. Viheralueet ovat alueen länsiosassa.

Tesomanpuiston ja Versonpuiston yleissuunnitelmaluonnokset ovat nähtävillä verkossa, ja ne voi pyytää sähköisenä nähtäväksi myös Tampereen palvelupisteessä, Frenckellinaukio 2 B. Maastosta suunnitelma löytyy Maakaarenpolun varrelta ja suunnittelualueen pohjoislaidalta Myllypuronkadun eteläpuolelta.

Uusi asuinalue rakennetaan Tesoman jää- ja uimahallin pohjoispuolelle 500–600 asukkaalle. Toisiinsa liittyvät viheralueet sijaitsevat asuinalueen länsipuolella.  Tesomanpuistossa on varttunutta metsää, ja siellä kasvaa kookkaita kuusia, mäntyjä ja lehtipuita. Metsikkö on tärkeä ekologinen yhteys eri lajeille kuten liito-oravalle.  Versonpuiston ilme on puistomainen. Puiston harvahkot puurivit ovat perua ajalta, jolloin alue oli kaupungin taimisto.

Tesoma-Lamminpää-latureitin linjaus siirtyy lännemmäksi 

Laajempi Tesomanpuisto sijaitsee etelämpänä.  Tesomanpuisto säilytetään metsäisenä ja luonnonmukaisena viheralueena. Metsikköön tehdään uusia reittejä ja ladun linjausta muutetaan. Uusia asuinalueelle johtavia kävely- ja pyöräreittejä ovat Käräjäkivenpolku, Raadinraitti ja Maakaarenpolku.  Uudet reitit sekä latureitti valaistaan. 
Tesoma-Lamminpää latureittiä siirretään uusien asuinkerrostalokortteleiden tieltä nykyistä lännemmäksi sekä Tesomanpuistossa että Versonpuistossa.  Raadinpolun ylitse rakennetaan puinen hiihtosilta.  Latu-uran leveys on kuusi metriä.

Versonpuistoon reittejä, uutta puustoa ja hulevesiallas

Pienialaisempi Versonpuisto on pohjoisempi viheralue. Uusia reittejä ovat latureitin lisäksi puiston läpi uudelle asuinalueelle johtavat Pistokaspolku ja Raadinpolku. Leveän latureitin länsireunalle kylvetään niittykasveja, ja sen toisella reunalla on kivituhkapintainen puistoraitti. Reittien varsille sijoitetaan penkkejä levähdyspaikoiksi. Puistokäytävät valaistaan.

Versonpuiston länsireunaan istutetaan runsaasti uutta, monilajista puustoa. Istutuksilla lisätään metsikön latvuspeitteisyyttä ja vahvistetaan ekologista yhteyttä ja liito-oravan kulkureittiä. Puita istutetaan myös Myllypuronkadun reunaan.

Versonpuistossa säilytetään myös avoimia alueita, ja niille kylvetään niittyjä ja oleskelualueeksi soveltuvaa nurmikkoa. Versonpuiston eteläosaan tulee hulevesiallas uuden asuinalueen hulevesien viivyttämiseksi ennen vesien purkamista Tesomanluomaan.  Altaalle kylvetään ja istutetaan niitty- ja vesikasveja ja sen reunoille kosteutta sietävää puustoa.

Tesoman taimiston alueen infran rakentaminen aloitetaan loppuvuoden 2023 ja alkuvuoden 2024 aikana. Viheralueiden rakentaminen alkaa työnaikaisten hulevesirakenteiden, reittien ja ladun rakentamisella. Viimeistelytyöt jakautuvat useammalle vuodelle.
 

Lisätietoja

Kaisa Rantee
Erikoissuunnittelija
Puhelin:
040 487 0900
Jaa sosiaalisessa mediassa