Hiedanrannan ensimmäisten asunkorttelien asemakaava sekä puisto- ja katusuunnitelmia hyväksyttiin

Hiedanrannan tehdasalueen pohjoispuolelle tulevien ensimmäisten asuinkorttelien asemakaavaehdotus hyväksyttiin yhdyskuntalautakunnan osalta 7.11.2023. Asemakaava etenee kaupunginhallituksen kautta valtuuston päätettäväksi. Yhdyskuntalautakunta hyväksyi myös alueeseen liittyviä katu- ja puistosuunnitelmia.
Havainnekuvassa Hiedanrannan Tehdaskartanonkatua ja uusia taloja, vesitorni näkyy.
Havinnekuva Hiedanrannan pohjoiskortteleista Tehdaskartanonkadulta. Kuva: Arkkitehdit MY

Uuden kaupunginosan kolmeen ensimmäiseen kortteliin tulee arviolta 1200 asukasta. Tavoittteena on joukkoliikenteeseen tukeutuva, rouhean kaupunkimainen kestävän kehityksen asuinalue. Asuinkerrostalojen korttelit sijoittuvat raitiotien, tehtaan ja Sellupuiston väliin.

Rakennusalat muodostavat umpikorttelityyppisen rakenteen. Rakennusten kerrosluvut vaihtelevat neljästä yhdeksään. Kaupunkimaisuuteen pyritään myös ohjaamalla maantasokerrokseen ikkunallisia tiloja ja kaupunkikuvaa elävöittäviä toimintoja. 

Asuinkortteleihin mahdollistetaan myös palveluasumista. Kortteleiden pihat ovat yhteiskäyttöisiä. Raitiotien länsipuolella on tilavaraus pysäköintihallille. Kortteleiden ja tehtaan väliselle aukiolle tulee liiketilaa.  

Palautteen sekä tarkentuneen suunnittelun perusteella kaava-aineistoon on tehty jonkin verran korjauksia ja täydennyksiä muun muassa meluun ja hulevesien imeyttämiseen liittyen. Korttelien sisäisillä reiteillä sallitaan pyöräilyä.

Joitain kerroslukuja on tarkennettu pääosin alaspäin ja tarkennettu muita rakennusten mittoja, mikä pienentää hieman kerrosaloja. 

Pysäköintilaitoksen tontilla hulevesiä koskevan merkinnän sisältö on tarkistettu, lisätty kulttuuritilojen salliminen sekä liiketilojen prosenttiosuutta on nostettu.

Puisto- ja katusuunnitelmat

Kaava-alueelle tulee kaksi puistoa. Raitiotie kulkee asuinkortteleiden länsireunalla ja sen toisella puolella on Hiedanrannan Keskuspuiston pohjoisosa, johon tulee tilaa pelailla, liikkua ja oleskella.

Viskoosipuistosta tulee asukkaiden kohtaamis- ja oleskelupaikka, jossa on hyödynnetty sellutehtaan vanhoja altaita. Kahteen altaaseen johdetaan pohjoiskorttelien hulevesiä maanalaisten putkien kautta. Altaissa on pieni vesipinta näkyvissä koko ajan riippuen huleveden määrästä. Altaisiin istutetaan kasvisaarekkeita ja niiden äärelle tulee penkkejä.

Viskoosipuiston läpi pääsee korttelialueilta Sellupuistoon, joka jatkuu Lielahdenkadulle ja Niemenrantaan saakka. Eteläosasta on yhteys Tehdaskartanonkadulle ja pyöräilyn pääreitille. Reitit ja oleskelupaikat ovat esteettömiä, paitsi Tehdaskartanonkadulle johtavat portaat puiston eteläpäädyssä. Esteetön yhteys kadulle on Sellupuiston tai pohjoiskorttelien kautta. 

Puistoon istutetaan runsaasti vaihtelevaa kasvillisuutta, lähinnä kotoperäistä lajistoa.  Puiston itäreuna on niittyä, jonka painanne toimii tulvareittinä tasaamassa hulevesiä. Tulvareitin varrelle istutetaan puuryhmiä, joita pitkin liito-oravakin pääsee liikkuman.  Hiedanrannan ekologiastrategian tavoitteena on parantaa luonnon monimuotoisuutta.

Katusuunnitelmat perustuvat Hiedanrannan pohjoiskorttelien asemakaavaehdotukseen. Tehdaskartanonkatu kulkee pohjoiskorttelien asuinalueen kautta Lielahden kartanolle, ja Kuivaamonkatu on pihakatu pohjoiskorttelien keskellä.

Kadut rakennuttaa Tampereen kaupungin omistama Hiedanrannan Kehitys Oy. Katuja rakennetaan 2023–2024, ja ne päällystetään asuinkortteleiden valmistuttua, arviolta 2026–2028.

Lisätietoja

Mikko Nurminen
Esittelijä Kaupuniympäristön palvelualue Johtaja
Puhelin:
040 801 2665
Marjut Lund-Rahkola
Valmistelija Projektiarkkitehti
Riikka Rahkonen
Projektiarkkitehti
Teksti: Anna-Leea Hyry
Jaa sosiaalisessa mediassa