Vuoden 2024 jätetaksaesitykset nähtävillä – inflaatio ja korot nostavat hintoja 

Vuoden 2024 jätetaksaesitykset ovat nähtävillä 11.10.- 9.11.2023 verkossa www.tampere.fi/jatehuoltolautakunta ja toimialueen kuntien ilmoitustauluilla. Jätemaksuihin on tulossa etupäässä korotuksia. Poikkeuksena ovat biojäteastioiden tyhjennyshinnat, jotka laskevat enimmäkseen. Jätteen kuljetuskustannukset nousevat keskimäärin lähes 13 %. Inflaatio ja korkojen nousu vaikuttavat jätehuollon kustannuksiin kauttaaltaan.

Nähtävillä ovat asumisen ja kuntien hallinto- ja palvelutoiminnan jätteiden taksan lisäksi erikseen saostus- ja umpisäiliölietteiden ja alueellisen putkikeräysjärjestelmän taksat. Nähtävillä on myös kunnan toissijaiselle vastuulle kuuluvan jätteen taksa, joka koskee lähinnä yrityksille tarjottavia jätepalveluja. 
 
Alueellinen jätehuoltolautakunta päätti 4.10.2023 asettaa taksaesitykset nähtäville.  Nähtävillä olon jälkeen taksat hyväksytään jätehuoltolautakunnassa joulukuussa. Kunnan julkisoikeudellisella jätemaksulla katetaan kuntien lakisääteisen jätehuollon järjestämisestä aiheutuvat kulut.

Perusmaksu nousee

Perusmaksua ei peritä erikseen, vaan se sisältyy jätemaksuihin. Jätemaksun perusmaksuosuutta esitetään korotettavaksi 10,2 % kohonneiden kustannusten vuoksi. Perusmaksulla katetaan tiedotus ja neuvonta, jäteasemien ja ekopisteiden ylläpito, kotitalouden vaarallisten jätteiden käsittely sekä jätehuoltolautakunnan toiminta. Kustannuksia aiheuttaa esimerkiksi jäteasemaverkoston investointien pääomakulujen kasvu ja tekstiilijätteen jatkokäsittelyn kustannusten nousu.

Sekajäteastioiden tyhjennyshinnat nousevat pääosin, biojäteastioiden tyhjennyshinnoissa laskua

Jäteastioiden tyhjennysmaksut sisältävät jätteen noudon kiinteistön jäteastiasta, sen kuljetuksen ja käsittelyn. Maksuun vaikuttaa kuljetusmatka ja jäteastian koko. Vuonna 2024 kuljetusurakoiden kustannusten arvioidaan nousevan 12,9 %. Korotuksissa on eroja alueittain urakkasopimusten, kilpailutusten ja indeksikorotusten takia. Nousu painottuu sekajätteen tyhjennyshintoihin ja lasku biojätteen tyhjennyshintoihin. Hinnoittelu on muuttunut edellisestä, sillä biojätteen käsittelykustannukset on kokonaisuudessaan siirretty sekajätemaksuihin, jotta asukkaita kannustettaisiin keräämään biojäte. Biojätteen keräystä on aiemmin tuettu perusmaksulla. 
 
Toimialueen kunnissa140–660 litran sekajäteastioiden tyhjennyshintoihin esitetty hinnan korotusta 0,28 – 2,21 € (alv 0 %) per astiatyhjennys. Sekajätteen syväkeräysastioiden tyhjennyshinnat laskevat osassa kuntia enimmillään 16,63 € ja nousevat enimmillään 12,23 €. 
 
140–660 litran biojäteastioiden tyhjennyshintoihin esitetään muutoksia koko toimialueelle: hinta laskee enimmillään 3,18 € per tyhjennys ja nousee enimmillään 1,25 € per tyhjennys astian koosta ja kunnasta riippuen. Myös biojätteen syväkeräysastioiden tyhjennyshinnat laskevat osassa kunnista, mutta nousuakin on joissakin kunnissa.

Pakkausjätteiden tyhjennysmaksuihin nousua

Kuljetusurakkakustannusten nousu ja indeksikorotukset näkyvät myös pakkausjätteiden tyhjennyshinnoissa. Kartonkipakkausten tyhjennyshinnat nousevat 5,1–17,6 % kunnan ja astiakoon mukaan. Metallin keräysastioiden tyhjennyshintoihin korotus olisi 7–13,2 % astiakoosta ja kunnasta riippuen. Lasinkeräysastioiden tyhjennykselle vastaava korotus olisi 7,3–13,6 % ja muovin keräysastioille 5,6–9,9 %. 

Aluejätepisteen vuosimaksut pienemmät biojätettä kompostoiville tai biojätteen keräykseen liittyneille

Aluejätepistettä käyttävät haja-asutusalueella ne kiinteistöt, joilta ei noudeta säännöllisesti sekajätettä. Aluejätepisteen vuosimaksut olisivat vuonna 2024 alennetut niille kiinteistöille, jotka kompostoivat biojätteensä tai ovat liittyneet biojätteen erilliskeräykseen. Esimerkiksi vakinaisen asuinkiinteistön vuosimaksu on biojätettä kompostoivalle tai biojätteen keräykseen liittyneelle 141,12 € (alv 24 %) ja muutoin 152,14 € (alv 24%).  Yksin asuvalle vastaavat vuosimaksut ovat 94,22 € ja 101, 02 € sekä vapaa-ajan asunnolle 78,89 € ja 86,64 €.

Putkikeräysjärjestelmä käyttöön myös Ranta-Tampellaan

Alueellinen putkikeräysjärjestelmä on käytössä Vuoreksessa, ja vuoden 2024 aikana putkikeräysjärjestelmä otetaan käyttöön myös Ranta-Tampellassa, joten taksaesitys koskee molempia alueita. Vuosittaisiin jätemaksuihin on tulossa 11 % korotus.  Putkikeräysjärjestelmään kuuluvien pienkiinteistöjen vuosittainen jätemaksu olisi 359,76 €/vuosi (alv 24 %) vuonna 2024. Enintään 15 asuinhuoneiston kiinteistön jätemaksujen esitetään nousevan vastaavasti ja korotus olisi 35,74 € / vuosi huoneistoa kohti. Yli 15 huoneiston suurkiinteistöillä korotus olisi 4,03 € / asemakaavan mukainen kerrosneliö / vuosi. Keskimäärin korotus suurkiinteistöillä olisi 1257 € eli huoneistoa kohti keskimäärin 30 € vuodessa. 
 
Putkikeräysjärjestelmän ylläpito- ja rahoituskustannukset ovat nousseet erityisesti yleisen korkotason nousun vuoksi. Kuljetuskustannuksien osuus on pienempi kuin kiinteistökohtaisessa keräyksessä, mutta jätteiden käsittelykustannusten sekä perusmaksun nousu vaikuttaa putkikeräystaksaan kuten muihin jätetaksoihin.  Putkikeräystaksaa on edelleen kohtuullistettu alueellisen jätehuoltolautakunnan aiemman päätöksen perusteella.

Lietteen kuljetusmaksut nousevat 10–11 %

Pienempien enintään 6 m3:n lietesäiliöiden lietteiden kuljetusmaksuihin esitetään noin 10 %:n ja suurten yli 6 m3:n lietesäiliöiden lietteiden kuljetusmaksuihin noin 11 %:n korotusta. Kuljetusmaksu sisältää lietesäiliön tyhjennyksen ja lietteen kuljetuksen jäteveden puhdistamolle.  Lietteen kuljetuskustannukset ovat nousseet inflaation, kuljetusten kilpailutusten ja indeksikorotusten vuoksi. 
 
Vuonna 2024 säännöllisessä tyhjennyksessä olevan 0–6 m3:n säiliön kuljetushinta olisi 139,07 € (alv 24 %). Yli 6 m3:n säiliön kuljetushinta olisi vastaavasti 169,43 € (alv 24 %).  Säännöllinen tyhjennys on edullisin vaihtoehto ja päivystystyhjennys kallein. 

Lietteen käsittelymaksu vaihtelee eri kunnissa jätevedenpuhdistamon hinnoittelun mukaisesti. Vuoden 2024 taksaehdotuksessa esitetyt lietteen käsittelykustannukset ovat vesilaitosten vastaanottohintojen mukaisia. 
Lietteen kuljetusmaksut koskevat kaikkia muita toimialueen kuntia paitsi Nokiaa, jossa on käytössä kiinteistön haltijan järjestämä jätteenkuljetus. Lietteen käsittelymaksut koskevat kaikkia toimialueen kuntia.

Jätehuoltolautakunnan toimialue kattaa Hämeenkyrön, Ikaalisten, Juupajoen, Kangasalan, Lempäälän, Mänttä-Vilppulan, Nokian, Oriveden, Parkanon, Pirkkalan, Pälkäneen, Ruoveden, Sastamalan (entisen Mouhijärven ja Suodenniemen osalta), Tampereen, Vesilahden, Virtain ja Ylöjärven kunnat. Pirkanmaan Jätehuolto Oy vastaa jätehuollon käytännön järjestämisestä eli tarjoaa kuntalaisille jätehuoltopalvelut Nokian lietekuljetuksia lukuun ottamatta. 
 

Lisätietoja

Jani Suoniemi
Jätehuoltosuunnittelija
Puhelin:
040 596 4737
Teksti: Tarja Nikupaavo-Oksanen
Jaa sosiaalisessa mediassa