Keskuspuhdistamon pumppaamoiden harjannostajaisia vietettiin Viinikanlahdessa

Viinikanlahden pumppaamotyömaalla juhlistettiin Raholan ja Viinikanlahden jätevedenpumppaamoiden töiden edistymistä viettämällä perinteisiä harjannostajaisia. Raholassa työt ovat edenneet jo vähän pidemmälle ja siellä työt saadaan valmiiksi vuoden vaihteen jälkeen. Viinikanlahdessa rakentaminen jatkuu vielä ensi vuoden. 
Viinikanlahden rakenteilla oleva jäteveden pumppaamo.
Viinikanlahden rakenteilla oleva pumppaamorakennus.

Osana Keskuspuhdistamo-hanketta rakennetaan nykyisten Viinikanlahden ja Raholan jätevedenpuhdistamoiden tonteille uudet pumppaamot. Niiden tehtävänä on siirtää jätevedet siirtoviemäreitä pitkin Sulkavuoreen puhdistettaviksi. Rakentuvat pumppaamot ovat viimeisintä tekniikkaa ja niiden toimintavarmuuteen on kiinnitetty erityistä huomiota. Pumppaamoiden arkkitehtuurissa on huomioitu niiden sijoittuminen tulevaisuuden kaupunkirakenteeseen. 

Uusien pumppaamoiden kautta johdetaan Sulkavuoreen keskimäärin 70 000 m3 jätevettä vuorokaudessa. Valmistuessaan ne lukeutuvat kapasiteetiltaan Suomen suurimpiin jätevedenpumppaamoihin, ja niiden kautta kulkee lähes sama vesimäärä kuin nykyisten jätevedenpuhdistamoidenkin. 

Ympäristönäkökulmat on huomioitu pumppaamoiden rakentamisessa. Ne lämpiävät maalämmöllä ja pumppaamoiden tarvitsemaa sähköä tuotetaan mm. aurinkopaneeleilla. 

Pääurakoitsija ja rakennustöistä vastaava on NYAB Finland Oy, koneisto- ja putkistourakasta Skanska Infra Oy, LVIS-urakasta SRV Infra Oy ja instrumentointi- ja automaatiourakasta Valmet Automation Oy. 
 

Raholan rakenteilla oleva jäteveden pumppaamorakennus.
Raholan rakenteilla oleva pumppaamorakennus.

Lisätietoja

Marko Männynsalo
Tampereen Seudun Keskuspuhdistamo Oy: Projektipäällikkö
Puhelin:
040 156 2172
Kuvat: Jouni Salminen, NYAB Finland Oy
Jaa sosiaalisessa mediassa