Hämeenpuiston asemakaavasta kaksi luonnosvaihtoehtoa nähtävillä

Hämeenpuiston asemakaavan muutos Näsinpuistosta Tiiliruukinkatuun on edennyt luonnosvaiheeseen. Asemakaavan kaksi luonnosvaihtoehtoa ja muuta valmisteluaineistoa on nähtävillä 28.9.–19.10.2023 kaupungin verkkosivuilla.

Valmisteluaineistoa esitellään yleisölle asukastilaisuudessa 9.10.2023 kello 16.30  (kahvia ja teetä alkaen kello 16) Pääkirjasto Metson Lehmus-salissa, osoitteessa Pirkankatu 2. Esittelyn jälkeen kaavakävely alueella alkaen noin kello 17.30, lähtö Lehmus-salista. Lisäksi valmisteluaineistoon voi tutustua katsomalla Hämeenpuiston asemakaavan esittelyvideon sekä mallivideot.

Hämeenpuiston esplanadi on Pohjoismaiden pisin yhtenäinen puistoakseli. Yli kilometrin mittainen Hämeenpuisto johtaa esplanadi-tyyppisenä katuna Tampereen kaupungin kannaksen halki Näsijärveltä Pyhäjärvelle. Se yhdistää Näsijärven ja Pyhäjärven ja niiden rannassa olevat merkittävät puistot.

Puiston lisäksi asemakaavamuutoksen alueeseen kuuluu siihen liittyviä katualueita. Tampereen keskustan keskeisen puiston asemakaavamuutosalue kuuluu Finlaysonin, Tammerkosken ja Nalkalan kaupunginosiin.

Ympäröivät korttelit eivät kuulu suunnittelualueeseen. Tiiliruukinkadusta etelään päin sijaitseva osuus ratkaistaan osana Eteläpuiston asemakaavaa.

Luonnosvaihtoehdot A ja B

Molemmissa kaavaluonnosvaihtoehdoissa Hämeenpuiston pohjois-eteläsuuntaiset ajoradat on osoitettu katualueeksi ja niiden välinen keskiosa puistoksi. Vaihtoehto A on puiston asemaa ja arvoja korostava. Tämä näkyy erityisesti kaavaratkaisuna, jossa poikkikadut jatkuvat yhtenäisen puistoalueen läpi ajoyhteytenä.

Vaihtoehdossa B korostuu liikenteellinen toimivuus ja tässä vaihtoehdossa katualueet jatkuvat puiston läpi. Molemmat vaihtoehdot mahdollistavat yleissuunnitelman mukaiset ajoneuvoliikenteen kehittämistoimenpiteet ja jalankulun turvallisuuteen tähtäävät toimenpiteet. Myös puiston historialliset arvot on huomioitu pääosin samalla tavalla.

Vaihtoehtojen suurin ero puiston osalta on vaihtoehdossa B esitetty erillinen pyörätie puiston itäreunan puurivien välissä sekä vaihtoehdossa A esitetyt jalankulun vinoyhteydet poikkikatujen kohdalla.

Asemakaavoituksen tavoitteet

Tavoitteena on turvata Hämeenpuiston arvot historiallisena puistona ja osana viherverkostoa sekä Tampereen kansallista kaupunkipuistoa. Nykyisessä asemakaavassa Hämeenpuisto on valtaosaltaan katualuetta. Vain Puutarhakadun yhteydessä Hämeenpuiston keskiosaa on osoitettu viheralueeksi.

Tavoitteena on myös kehittää Hämeenpuiston katuja osana keskustan kehää ja parantaa joukkoliikenteen saavutettavuutta, kaikkien liikennemuotojen liikenneturvallisuutta ja käyttäjämukavuutta. Tavoitteena on lisäksi tukea ja kehittää Hämeenpuiston tapahtumia ja muita puistoa elävöittäviä toimintoja.

Kaava-aineistosta voi jättää mielipiteitä nähtävillä olon aikana kirjaamoon. Seuraavassa vaiheessa kaavan luonnosvaihtoehdoista kehitetään kaavaehdotus, joka tulee yhdyskuntalautakunnan kautta nähtäville ennen varsinaista päätöksentekoa.

Lisätietoja

Iina Laakkonen
Projektiarkkitehti
Puhelin:
040 806 3080
Katarina Surakka
(paikalla 29.9.) Projektiarkkitehti
Puhelin:
040 806 3935
Teksti: Anna-Leea Hyry
Kuvat: Laura Happo
Jaa sosiaalisessa mediassa