Tampereen kaupungin lahjoitus- ja tukirahaston 2023 apurahojen haku on käynnissä 

Tampereen kaupungin lahjoitus- ja tukirahastosta myönnettävät apurahat ja avustukset tamperelaisille ovat parhaillaan haettavina. Tänä vuonna valinnassa painotetaan muun muassa opintojen ja opiskeluvälineiden rahoittamista. Hakuaika päättyy 31.8.2023 kello 16. 

Lahjoitus- ja tukirahasto myöntää harkinnanvaraisia avustuksia seuraaviin lueteltuihin käyttötarkoituksiin.
1.    Peruskoulua käyvien lasten lomaleirien ja -retkien rahoittamiseen.
2.    Palkinnoksi lahjakkaille opiskelijoille.
3.    Apurahaksi varattomille opiskelijoille opintojen rahoittamista tai opiskeluvälineiden hankkimista varten.
4.    Apurahaksi ammattiin valmentautumista varten erikoiskursseilla sekä tarvittavien opetusvälineiden hankkimista varten.
5.    Avustukseksi ammatti- tai muun kirjallisuuden hankkimiseksi erityiskirjastoihin.
6.    Apurahaksi ja avustukseksi tutkimusten ja selvitysten hankkimista ja muiden toimenpiteiden suorittamista varten vanhusten, suurperheisten ja varattomien henkilöiden asunto- ym. sosiaalisten olosuhteiden kehittämiseksi ja parantamiseksi.
7.    Avustukseksi ja apurahaksi luovaa sekä esittävää taiteellista toimintaa varten.
8.    Apurahaksi ja avustukseksi taideteosten ja koriste-esineiden hankkimiseksi kaupungin julkisiin rakennuksiin ja yleisille alueille sekä luonnonnähtävyyksien säilyttämiseksi.
9.    Avustukseksi juhla- ja virkistystilaisuuksien järjestämiseen vähävaraisille henkilöille.

Vuoden 2023 valinnassa painotetaan opiskelun tukemista (kohdat 3 ja 4), mutta kaikki rahaston sääntöjen mukaiset kohteet (1–9) ovat haettavissa. Hakijan kotikunnan tulee olla Tampere. Viime vuosina myönnetyt avustukset ovat olleet keskimäärin 300–700 euroa. 

Tampereen kaupungin lahjoitus- ja tukirahaston apurahoja ja avustuksia haetaan sähköisellä e-lomakkeella, joka on kaupungin verkkosivuilla. Hakemus liitteineen on toimitettava 31.8.2023 kello 16 mennessä. Myöhästyneitä hakemuksia ei oteta käsittelyyn. Myös paperiset hakemusliitteet on toimitettava kaupungin kirjaamoon 31.8.2023 kello 16 mennessä.

Lisätietoja

Tatjaana Julin
Suunnittelija
Puhelin:
040 029 7956
Teksti: Raija Lindell
Kuvat: Laura Happo
Jaa sosiaalisessa mediassa