Lampaat hoitavat Peltolammin ja Tesoman arvoniityillä luontoa ja maisemaa

Lammaskatraat saapuvat tänäkin kesänä tamperelaisten iloksi Tesoman Kohmanpuiston ja Peltolammin Rukkamäenpuiston arvoniityille rouskuttamaan kasvillisuutta luonnon monimuotoisuuden hyväksi. Lampaita voi käydä katsomassa aidan takaa, mutta niitä ei saa ruokkia, jotta ne pysyisivät terveinä.

Lammaslauma saapuu Peltolammille Rukkamäkeen maanantaina 5.6.2023 noin kello 11 ja toinen katras Tesoman Kohmanpuistoon tiistaina 6.6.2023 noin kello 11.  Lampaat tulevat Tampereelle kesätöihin Huitun tilalta Mouhijärveltä.

Rukkamäenpuiston arvoniittyä hoitaa 15 lammasta ja Tohlopin Kohmanpuiston hakamaata 10 lammasta. Rodultaan suomenlampaita, ahvenanmaanlampaita ja norjalaisia rygja-lampaita. Molempien laumojen lampaat ovat uuhia eli naaraspuolisia. Tohlopin lauma siirtyy keskikesällä Piikahakaan, sillä Tohlopissa lampaille ei riitä syötävää kesän loppuun. 

Laidunnuksen ansiosta maisema pysyy avoimena ja perinteiset niittylajit saavat lisää elintilaa. Eläinten lanta houkuttelee uutta hyönteis- ja lintulajistoa. Rukkamäenpuisto sijaitsee Rukkamäentien varrella vastapäätä Peltolammin koulua.   Kohmanpuiston noin 1,5 hehtaarin laajuinen laidunalue sijaitsee Tohloppi-järven rannan läheisyydessä Mediapoliksen ja ulkoilureitin välissä.

Talonrakennustyömaan takia Tohlopinranta-katu on suljettu, joten lampaita pääsee katsomaan Ristimäestä Kohmankadun suunnasta tai Epilästä ulkoilureittiä rata-alikulun kautta. (Nokiantie - Suurmäenkatu -ulkoilureitti -rata-alikulku- Ransunraitti).  

Ethän ruoki lampaita, jotta lampaat pysyvät terveinä

Rukkamäenpuiston ja Kohmanpuiston lammashakojen opastauluissa kerrotaan laidunnuksesta ja ruokintakiellosta: eläinten hyvinvoinnin kannalta on tärkeää, ettei niitä ruokita. Ruoan tähteet houkuttelevat jyrsijöitä ja lintuja, joiden ulosteet ovat terveysriski eläimille. Lampaat saavat rehevää ja monipuolista ravintoa laitumelta.

Lampaiden hyvinvointia sekä aitauksen kuntoa seurataan päivittäin eläinten hyvinvoinnin ja niiden turvallisuuden varmistamiseksi. Eläinten päivittäisestä valvonnasta ja aitauksen ylläpidosta vastaa AH-Toimi Oy.

Lisätietoja

Teemu Kylmäkoski
Tampereen Infra Oy: Työpäällikkö
Puhelin:
040 801 6376
Ari Hellsten
Eläinten valvonta ja aitaukset:
Puhelin:
045 672 1302
Teksti: Tarja Nikupaavo-Oksanen
Kuvat: Laura Happo
Jaa sosiaalisessa mediassa