Nekalan koulun ja lastentalon muutosasemakaavojen luonnokset nähtävillä

Nekalan entisen koulun sekä lastentalon alueiden asemakaavamuutosten valmisteluaineisto ja kaavaluonnokset ovat nähtävillä 1.– 22.6.2023. Koulun ja lastentalon rakennukset säilyvät ja tonteille on tulossa asumista. Käytöstä poistuneeseen koulurakennukseen on suunniteltu kulttuuritiloja. Kaavahankkeisiin voi tutustua myös esittelyvideoista.
Asemakaavaluonnoksen mukainen rakennusten massoittelu ja toimintojen sijoittelu.
Nekalan koulu, viitesuunnitelman havainnekuva. Kuva: Arkkitedit MY

Vuonna 1931 valmistunut Nekalan koulu sijaitsee osoitteessa Lounaantie 2. Vuonna 1952 valmistuneen Nekalan lastentalon osoite on Jokipohjantie 13. Tampereen kaupunki omistaa molemmat tontit. Kaupungin tavoitteena on kehittää alueita niin, että uutta asumista tulee nykyisen asutuksen lomaan. Arvokas kulttuuriympäristö otetaan huomioon.

Nekalan koulua koskevassa asemakaavaluonnoksessa huomioidaan koulun muuttaminen kulttuurikäyttöön ja mahdollistetaan tontin jakaminen täydennysrakentamista varten. Kulttuuritalon pihalla nykyiset skeitti- ja bmx-alueet säilytetään. Lisäksi pihalla on jatkossa avointa sorapintaista aluetta, joka on käytettävissä monenlaisiin toimintoihin. Korttelia täydennetään asumisella. Pientalo- ja kerrostalotonteilla pyritään jatkamaan Nekalan historiallista ja vehreää kaupunkiympäristöä. Puustoa säilytetään runsaasti. Suunnittelualueen pinta-ala on noin 2,3 hehtaaria.

Vuonna 1931 valmistuneen koulun rakennuksessa on toiminut myös kirjasto ja hammashoitola. Rakennus on poistettu käytöstä sisäilmaongelmien vuoksi. Koulun piha-alue on edelleen ulkoliikuntaharrastuskäytössä. Kulttuuritiloihin liittyen asiaa on käsitelty sivistyspalvelujen sekä asunto- ja kiinteistölautakunnassa.

Nekalan lastentalossa toiminut päiväkoti siirtyi uusiin tiloihin vuonna 2020. Asemakaavaluonnoksessa lastentalon rakennus säilyy, ja se muutetaan asuinkäyttöön. Lisäksi korttelia täydennetään uudella nelikerroksisella kerrostalolla sekä kaksikerroksisilla pientaloilla. Kaavan myötä kortteliin voi tulla noin 60 uutta asuntoa. Autopaikat on osoitettu kahdelle parkkialueelle. Korttelissa säilytetään puita ja istutetaan uusia. Suunnittelualueen pinta-ala on noin 6500 neliömetriä.

Kaavaprosessin aikana on laadittu erilaisia selvityksiä ja täydennetty osallistumis- ja arviointisuunnitelmaa. Valmisteluvaiheen nähtävillä olon ja palautteen käsittelyn jälkeen asemakaavaluonnoksista muokataan ja tarkennetaan kaavaehdotukset, jotka tulevan yhdyskuntalautakunnan käsittelyn jälkeen uudelleen nähtäville ennen hyväksymistä.

Aineistot ovat nähtävänä internetissä sekä Tampereen kaupungin palvelupisteessä, Frenckellinaukio 2 B. Mahdolliset mielipiteet toimitetaan kaupungin kirjaamoon nähtävillä olon aikana.

Nähtävillä oleviin aineistoihin tutustumisen helpottamiseksi asemakaavoista on tehty esittelyvideot, joilla esitellään tämänhetkisiä suunnitelmia sekä sitä, miten aloitusvaiheen mielipiteet ja tehdyt suunnitelmat ovat niihin vaikuttaneet.

Lisätietoja

Raija Mikkola
Projektiarkkitehti
Puhelin:
040 806 3019
Milla Hilli-Lukkarinen
(Paikalla 5.6. alkaen) Projektiarkkitehti
Puhelin:
044 486 3500
Teksti: Anna-Leea Hyry
Jaa sosiaalisessa mediassa