Hatanpään arboretumia laajentavan K.J. Gauffinin puiston suunnitelma hyväksyttiin

Tampereen yhdyskuntalautakunta hyväksyi 30.5.2023 Hatanpään arboretumia laajentava K.J. Gauffinin puiston yleissuunnitelman. Hatanpään arboretumin ja kartanopuiston aluetta täydentävästä monipuolisesta puistosta löytyvät paikat leikkiin, oleskeluun, pelailuun ja palstaviljelyyn. Puistossa on myös kukkaniittyjä ja paikkoja rauhoittumiseen.  Alueen lähes kaikki 617 puuta säilytetään, ja uusia puita istutetaan 145.

Suunnitelma oli nähtävänä huhtikuussa 2023. Palautteet huomioiden leikkipaikalle on lisätty leuanvetotangot, oleskelunurmen alueelle sijoitettu kaksi grillipaikkaa penkki-pöytäryhmineen ja roska-astioiden ja penkkien määrää on lisätty. Kukkivien puiden sijainnit on osoitettu suunnitelmassa, värisymbolia on muutettu ja kukkivien puiden määrää on lisätty.

Puisto on saanut nimensä Karl Johan Gauffinin mukaan. Hän toimi Tampereen kaupungin ensimmäisenä kaupunginpuutarhurina vuosina 1874–1897. Noin 4,5 hehtaarin alue on asemakaavoitettu puistoksi vuonna 2019. Alue on entistä kaupungin taimiston aluetta, josta on jäänteenä monilajinen puusto. K.J.Gauffinin puistoon kuuluu myös Pyhäjärveen laskeva lampi. Lammelle johtaa uusi reitti, ja sen äärellä voi tarkkailla luontoa puulaiturilta. 

K.J. Gauffinin puistoa jakavat kolmeen osaan pohjois–etelä-suuntaiset puistokäytävät puuriveineen. Puistoon tulee erilaisia toiminnallisia osioita. Leikki- ja näköalapaikat sijaitsevat kumpareillaan puiston itäreunalla, Suomen Satavuotisaukion vieressä. Nykyinen viljelypalsta-alue puiston keskimmäisessä osassa säilytetään. Puiston läntisin, Pyhäjärven puoleinen osa on puustoisinta.

K. J. Gauffinin puiston kustannusarvio on noin 2 650 000 euroa. Puiston käsiteltävä pinta-ala on noin 53 000 neliömetriä, joten neliökustannukseksi muodostuu noin 50 euroa. Puiston rakennustyöt alkavat 2023 eteläosasta. Rakentaminen on vaiheistettu usean vuoden ajalle. Aistipuutarha ja leikkialue rakennetaan myöhempinä vuosina. Puiston valaistus uusitaan, puistokäytävät ja toimintapaikat valaistaan lepakot huomioiden.

Lisätietoja

Mikko Nurminen
Esittelijä Johtaja
Puhelin:
040 801 2665
Anna Levonmaa
Valmistelija Erikoissuunnittelija
Puhelin:
040 139 9288
Timo Koski
Kaupunginpuutarhuri
Puhelin:
050 345 7568
Teksti: Anna-Leea Hyry
Jaa sosiaalisessa mediassa