Tampereen keskustan elävyysindeksi ja elinvoimaluku on julkistettu

Tampereen keskustasta keväällä 2023 tehtyjen selvitysten, elinvoimalaskennan ja elävyysindeksin, mukaan keskustan kävijämäärät ovat palautumassa pandemian jäljiltä ja kaupallinen vetovoima on yhä vahva.

Ensimmäistä kertaa tehty keskustan elinvoimaindeksin mittaus eli kävijämääräselvitys perustuu matkapuhelindatan analysointiin. Tarkastelu tehtiin vuosilta 2019 ja 2022. Vuonna 2022 keskustan kävijämäärä oli 47,2 miljoonaa, mikä on 16 % eli 8,7 miljoonaa vähemmän kuin vuonna 2019. Keskustan kävijämäärät kuitenkin kasvoivat vuoden 2022 loppua kohden ja vuoden viimeisellä neljänneksellä päivittäiset kävijämäärät olivat keskimäärin enää vain 10 % pienemmät kuin vuonna 2019.

Uutta tietoa keskustassa vierailevien ihmisten viipymistä

Vuonna 2022 Tampereen keskustan kävijöistä 58 % viipyi keskustassa alle neljä tuntia. Arkisin asioinneissa korostuivat 5-20 minuutin pikakäynnit keskustaan. Vastaavasti lauantaisin kahdesta neljään tuntiin kestävät asiointiviipymät edustivat 30 % kaikista asioinneista. Pitkien viipymien osuus lauantaisin laski vuodesta 2019 vuoteen 2022 viidellä prosenttiyksiköllä.

Asiointeihin käytetyssä kokonaisajassa on tapahtui myös muutos; vuonna 2022 keskustassa asiointeihin käytettiin 23 % vähemmän aikaa kuin vuonna 2019. Asiointeihin käytetty kokonaisaika on vähentynyt enemmän kuin kävijä- ja asiointimäärät, jota selittää osaltaan lyhyempien viipymien suhteellisen osuuden kasvu kaikista asioinneista. 

- Koronan vaikutuksesta ihmisten käyttäytyminen on muuttunut ja sen mukana on tullut muun muassa lisääntynyt etätyö, joka osaltaan on vähentänyt ihmisten liikkumista, kertoo selvityksen tehnyt kaupallinen konsultti Tero Lassila Nortecon Oy:stä. 

Keskustan kaupallinen elinvoimaluku suhteellisen vahva

Tampereen keskustan päivitetty kaupallinen elinvoimaluku on 3,463. Edellisen kerran elinvoimaluvun laskenta tehtiin lokakuussa 2022, ja luku oli 3,445. Elinvoimalaskennassa liiketilat luokitellaan niiden todellisen käytön mukaan.

Lokakuun 2022 ja maaliskuun 2023 välillä vapaana olevien liiketilojen määrä on keskustasta vähentynyt 16 kappaleella ja vapaiden tilojen osuus on noin 9,1 % kokonaismäärästä. Samanaikaisesti kaupat ovat vähentyneet 23 kappaleella ja ravintolat sekä kahvilat kolmella kappaleella. Vapautuneet tilat eivät ole jääneet tyhjilleen, sillä arkiyritysten ja toimistojen määrä on lisääntynyt tarkastelujaksolla täsmälleen saman verran.

Lauantaisin palvelevia liikkeitä Tampereen keskustassa on yhteensä 930. Vuosien 2020–2023 aikana lauantaisin palvelevat liikkeet ovat vähentyneet 53 kappaleella. Kokonaisuudessaan Tampereen keskustassa palvelee 1650 liikettä niin kivijalassa kuin kauppakeskuksissa.

- Tampereen keskustan elinvoimaluku on edelleen suhteellisen vahva. Keskustan uudistamisen toimenpiteet ja valmistuneet kehityshankkeet ovat jarruttaneet Tampereen keskustan elinvoiman pakoa, minkä vuoksi elinvoimaluvun lasku on ollut Tampereella valtakunnallista keskiarvoa selvästi pienempi, sanoo laskennan tehnyt keskusta-asiantuntija Martti Wilhelms Salokorpi Oy:stä.

Keskustan Elävyysindeksi on Nortecon Oy:n mittaus- ja analyysimenetelmä, joka hyödyntää Telian mobiiliverkkodataa, joka perustuu yli 2 miljoonaan Telian liittymään. Mittauksessa yksittäisen henkilön tiedot ovat anonyymejä.

EKK-elinvoimaluku on Salokorpi Oy:n toteuttama laskutapa, joka muodostuu kauppojen ja ravintoloiden määrästä vähennettynä tyhjillä liiketiloilla, ja luku on suhteutettu asukaslukuun. 

Lisätietoja

Tero Tenhunen
Hankejohtaja
Puhelin:
050 540 2860
Jaa sosiaalisessa mediassa