Raholan päiväkodin perusparannus alkaa elokuussa

Raholan päiväkodissa tehdään täydellinen perusparannus, jossa myös kalusteet, varusteet ja piha-alue uudistuvat. Perusparannustyöt alkavat elokuussa. Hankkeen toteutussuunnitelma ja toteutussopimus hyväksyttiin asunto- ja kiinteistölautakunnassa 10.5.2023.

Tehtyjen kuntoselvitysten ja -tutkimusten mukaan rakennuksessa tehdään korjauksia ulkokuoreen, sisätiloihin ja piha-alueelle. Rakennus perusparannetaan vastaamaan nykyaikaista päiväkotikäyttöä ja sen tarpeita. Päiväkodin hoitopaikkaluku säilyy ennallaan, tilaa on 4 ryhmälle, eli noin 80 lapselle.

Pihan rakenteet uusitaan leikkipihassa ja siihen liittyvillä liikenneväylillä. Nykyinen puusto pyritään säilyttämään, vain huonokuntoiset puut kaadetaan ja tilalle istutetaan uudet. Vanha katos puretaan, ja tilalle rakennetaan uudet sadekatokset. Lisäksi pihalle rakennetaan uusi leikkivälinevarasto ja vaunuvarasto.

Raholan päiväkoti siirtyy väistötiloihin perusparannuksen ajaksi. Väistötilana käytetään Länsi-Tesoman päiväkotia. Uudistuneet tilat otetaan käyttöön elokuussa 2024.

Toteutussuunnitelman hankinta-arvoerittelyn mukaisesti hankkeen toteutuskustannukset ovat yhteensä 3 590 000 euroa.
Arkkitehtisuunnitelmat on laatinut Tampereen Tilapalvelut Oy, joka on toiminut myös hankkeen pääsuunnittelijana ja vastaa hankkeen rakennuttamisesta.

Lisätietoja

Virpi Ekholm
Kiinteistöjohtaja
Puhelin:
040 020 5044
Teksti: Raija Lindell
Kuvat: Tampereen Tilapalvelut Oy
Jaa sosiaalisessa mediassa