Asukkailta toivotaan ideoita pyöräilyn ja kävelyn pieniksi kehittämiskohteiksi 

Mitä pieniä asioita voisi korjata tai kehittää, jotta pyöräily ja kävely sujuisivat Tampereella entistä paremmin? Nyt kerätään ideoita pienistä parannuskohteista, esimerkiksi liian korkeista reunakivistä, puuttuvista liikennemerkeistä ja penkeistä. Pyöräilyn ja kävelyn osallistuvassa budjetoinnissa asukkaat pääsevät ensiksi ideoimaan ja myöhemmin äänestämään toteutettavista kohteista.  

Pienet parannuskohteet kartalle 

Tampereen kaupunki kerää karttakyselyllä asukkaiden ideoita pieniksi kehittämiskohteiksi. Kysely on avoinna 8.-28.5.

Kartalle voi merkitä yhden tai useamman idean. Ideoiden tulee liittyä pyöräilyyn tai kävelyyn sekä sijoittua yksittäiseen paikkaan kaupungin kaduilla, puistoissa, toreilla tai aukioilla. Esitetty idea voisi olla esimerkiksi tietyn reunakiven madallus, puuttuvan pyörätelineen lisääminen, penkki tai liikennemerkki.  

Osallistuvan budjetoinnin kampanja 

Osallistuvassa budjetoinnissa asukkaat saavat ideoida ja äänestää tietyn rahasumman osalta, miten se tullaan käyttämään. Rahaa pyöräilyn ja kävelyn pienten parannusten toteuttamiseksi on varattu 40 000 euroa. Etsinnässä on nyt nimenomaan pieniä kehittämis- ja korjaustarpeita. 

Pyöräilyn ja kävelyn osallistuvan budjetoinnin rahalla ei voida toteuttaa isoja kehittämiskohteita, esimerkiksi kokonaan uuden pyörätien rakentamista. Myös kunnossapitoasiat kuten talvihoito sekä valaistus rajautuvat ulkopuolelle. 

Syksyllä ideoista äänestetään 

Kesän aikana Tampereen kaupungin liikennesuunnittelun asiantuntijat käyvät läpi karttakyselyn kautta tulleet ideat ja arvioivat niiden toteutusmahdollisuudet. Elokuussa asukkaat pääsevät äänestämään, mitä pieniä pyöräilyn ja kävelyn parannuksia toteutetaan. Voittaneet ideat toteutetaan vuosien 2023 ja 2024 aikana. 

–Pyörä- ja kävelyreiteillä on paljon paikkoja, jotka vaatisivat pientä parannusta. Jos vaikka pyörä kopsahtaa joka päivä samaan liian korkeaan reunakiveen, kannattaa se merkitä nyt kartalle. Osallistuvan budjetoinnin avulla pyrimme löytämään näitä pieniä kehittämistarpeita ja kokoamaan niistä laajempia kokonaisuuksia toteutusta varten. Haluamme antaa myös asukkaille aidon mahdollisuuden vaikuttaa, mitä tullaan korjaamaan, kertoo liikenneinsinööri Timo Seimelä Tampereen kaupungilta.  

Pyöräilyn ja kävelyn pienten kehittämiskohteiden ideointi on osa Tampereen pyöräilyviikkoa.  

Lisätietoja

Laura Lettenmeier
Vuorovaikutussuunnittelija
Puhelin:
040 648 7686
Teksti: Laura Lettenmeier
Kuvat: Jukka Salminen
Jaa sosiaalisessa mediassa