Konsernijaosto antoi myönteisen ennakkokannan Tampere-talon toiminnan jakamisesta tytäryhtiömalliin

Tampereen kaupunginhallituksen konsernijaosto hyväksyi Tampere-talo Oy:n hallituksen ensisijaisen esityksen, jossa talon toiminta jaettaisiin tytäryhtiömalliin perustuvaksi konserniksi. Tampere-talon mukaan toiminta uudessa mallissa voisi alkaa 1.1.2024.

Konsernijaosto käsitteli asiaa ja antoi omistajan ennakkokannan 18.4.2023. Tampere-talo Oy:n uusi yhtiöjärjestys sekä mahdolliset yhtiökokouksessa tehtävät päätökset ja muut seikat tulee tuoda konsernijaostolle erikseen päätettäväksi kuluvan vuoden aikana. Tampere-talon kiinteistön vuokrasta ja kaupungin avustuksista päätetään kaupungin hallintosäännön mukaisesti.

Tampere-talo Oy:n tavoitteena on toimintojen ja brändien selkeä eriyttäminen kahteen eri yhtiöön 1) yleishyödyllinen taidetoiminta ja 2) markkinaehtoinen toiminta. Samaan aikaan on kuitenkin mahdollistettava yhtiöiden välinen synergia niissä toiminnoissa, joissa se on taloudellisesti ja toiminnallisesti tarkoituksenmukaista. Yleishyödyllistä taidetoimintaa voidaan rahoittaa markkinaehtoisen yhtiön tuotoilla, esimerkiksi osingonjaon muodossa.

Esitetyistä kolmesta eri toimintamallista tytäryhtiömalli korostaa parhaiten liiketoiminnan pitkäaikaista kehittämistä ja sitä tukevaa tehokkuutta samassa konsernikokonaisuudessa. Sisaryhtiömallissa menetettäisiin konsernimuotoiseen toimintaan liittyvät monet synergiat tai niiden hyödyntäminen vähintäänkin vaikeutuisi.

Tytäryhtiömallin toteutus ja siihen liittyvä päätöksenteko edellyttävät vielä yksityiskohtaisempaa valmistelua muun muassa yhtiöoikeudellisten toimenpiteiden ja uusien yhtiöjärjestysten osalta.

Lisätietoja

Arto Vuojolainen
Liiketoiminta- ja rahoitusjohtaja
Puhelin:
050 345 1397
Teksti: Raija Lindell
Kuvat: Laura Vanzo
Jaa sosiaalisessa mediassa