TE-palvelu-uudistusta valmistellaan kuntien vahvassa yhteistyössä Pirkanmaalla, jatkovalmisteluun edetään yhtenä yhteistoiminta-alueena 

Vuoden 2025 alusta kuntiin siirtyvien valtion TE-palveluiden järjestämistä valmistellaan koko Pirkanmaan kattavalla mallilla. Yhteistoiminta-alueen vastuukuntana toimisi Tampere. 

Pirkanmaan kuntajohtoa kokoontui perjantaina 17.3.2023 keskustelemaan vuoden 2025 alusta kuntiin siirtyvistä valtion TE-palveluista ja niiden järjestämisen vaihtoehdoista. Uudistukseen on Pirkanmaalla valmistauduttu kuntien vahvassa yhteistyössä työllisyyden edistämisen kuntakokeilussa sekä kuntien yhteisen palvelustrategian avulla. Asiakkaat halutaan pitää uudistuksen keskiössä. 

Kuntajohdon tapaamisessa päädyttiin siihen, että jatkovalmistelua tehdään koko Pirkanmaan työllisyysalueen mallin pohjalta. Yhteistoiminta-alueen vastuukuntana toimisi Tampere.   

Seuraavaksi käynnistetään valmistelun projektointi, joka käsitellään Pirkanmaan johtajakokouksessa huhtikuussa. 

- Pirkanmaan erityinen vahvuus on kuntien erinomainen yhteistyö tässäkin asiassa. Kuntajohtajien keskusteluissa pohdimme erilaisia ratkaisuja ja jatkamme valmistelua hyvässä yhteistyössä. Tiedostamme kuntien erilaiset tarpeet ja meillä on tahtotila valjastaa erilaisuus vahvuudeksi, sanoo Tampereen työllisyysjohtaja Regina Saari

Tampereen pormestarin koolle kutsumassa tapaamisessa esiteltiin seudun kuntajohdolle tähän mennessä tehtyä palvelustrategiatyötä. Pirkanmaan kuntien ja Pirkanmaan tilaaman työn on määrä valmistua huhtikuussa. Palvelustrategian lähtökohtana ovat asiakaslähtöiset, vaikuttavat ja kustannustehokkaat TE-palvelut työnhakijoille, työnantajille sekä yrittäjiksi aikoville osana kuntien muita elinvoimapalveluja. Strategian laadintaan on osallistunut laaja joukko kuntien, valtion ja kumppanuusverkoston toimijoita tuoden esiin eri toimijoiden näkemyksiä palveluista työllisyyden edistämiseksi Pirkanmaalla.  

Eduskunta hyväksyi maaliskuussa lainsäädännön, jossa TE-palvelut siirretään valtiolta kuntien vastuulle vuoden 2025 alusta lähtien. Kuntien tulee toimittaa kuluvan vuoden lokakuun loppuun mennessä valtiolle suunnitelmat siitä, miten TE-palvelut järjestetään. Lainsäädäntö edellyttää työssäkäyntialueella kuntien välistä yhteistyötä ja asettaa sille myös reunaehtoja. 

Lisätietoja

Regina Saari
Tampereen kaupunki Työllisyysjohtaja
Puhelin:
050 346 9603
Jaa sosiaalisessa mediassa