Kantakaupungin vaiheyleiskaavasta neljä asukastilaisuutta ja verkkokysely

Tampereen kantakaupungin yleiskaavan luonnos on nähtävillä 9.3. – 11.4.2023. Koko kantakaupunkia koskevat yleiskaavaratkaisut kohdistuvat ilmastonmuutokseen sopeutumiseen ja viherympäristön ja vapaa-ajanpalveluiden kehittämiseen. Yleiskaavaluonnoksessa on tutkittu tarkemmin Alasjärven ympäristöä, Tesoman asemanseutua ja Hiedanrannan aluetta sekä keskustaa. Vaiheyleiskaavaluonnosta esitellään alueittain järjestettävissä asukastilaisuuksissa.

Asukastilaisuuksien lisäksi kaavaluonnos ja valmisteluaineisto ovat nähtävillä kaupungin verkkosivuilla ja Tampereen palvelupisteessä. Vaiheyleiskaavaluonnoksesta voi antaa palautetta 11.4.2023 mennessä myös vastaamalla verkossa karttakyselyyn tai lähettämällä vapaamuotoista palautetta sähköpostitse kaupungin kirjaamoon.

Asukastilaisuudet maaliskuun aikana

Asukastilaisuudet järjestetään seuraavasti:

  • Keskusta 21.3.2023 klo 17.30–19.30, esittelytila Siluetti linja-autoasemalla, Hatanpään valtatie 7
  • Lielahti-Hiedanranta 22.3.2023 klo 17.30–19.30, Lielahden kirjasto (kauppakeskus Like, 2. krs), Antti Possin Kuja 1
  • Tesoman asemanseutu 28.3.2023 klo 17.30–19.30, Tesoman hyvinvointikeskuksen monitoimitila Lysti, Tesomankatu 4
  • Alasjärven itäpuoli 30.3.2023 klo 17.30–19.30, Koilliskeskuksen kirjaston monitoimitila Kivi, Liikekatu 3.

Tilaisuuksissa on kahvitarjoilu.

Osallistujilla on mahdollisuus vaikuttaa Tampereen tulevaisuuteen

Tilaisuuksissa esitellään vaiheyleiskaavaluonnoksen tavoitteita ja sisältöä. Yleisöltä toivotaan kommentteja vaiheyleiskaavan ratkaisuista liittyen ilmastonmuutokseen sopeutumiseen, viherympäristön laadun kehittämiseen ja osa-alueisiin.

Vaiheyleiskaavassa esitetään yksityiskohtaiset maankäytön kehittämisperiaatteet Tesoman asemanseudulle, Lielahti-Hiedanrannan alueelle, keskustan osa-alueelle ja Alasjärven itäpuolelle. Osa-alueiden käyttäjien kokemukset ja mielipiteet vaiheyleiskaavassa esitetyistä ratkaisuista ovat tärkeitä.

Samanaikaisesti yleiskaava-aineiston kanssa asetetaan nähtäville Tampereen elinkeinoalueiden visiotyön luonnosraportti.

Ilmastonmuutokseen sopeutuminen ja viheralueiden kehittäminen keskiössä

Vaiheyleiskaavan keskeinen tavoiteltu vaikutus on turvata ja kehittää yhtenäistä siniviherrakennetta, joka on perusta kaupungin ilmastonmuutokseen sopeutumisessa sekä ihmisten terveellisten elinolojen ja elinympäristön säilymisessä. Viherympäristöä ja vapaa-ajanpalveluja vahvistetaan keskuspuistoverkoston sekä ohjeellisten ekologisten ja virkistysyhteyksien turvaamisella ja kehittämisellä.

Kaavaluonnokseen on lisätty uusia ekologisia yhteyksiä ja ohjeellisen virkistysyhteyden verkostoa on tarkistettu. Eri puolille kantakaupunkia on osoitettu 10 kaupunkivihreän kehittämisaluetta, joilla lisätään monipuolisen kasvillisuuden ja vettä läpäisevän viherpinnan määrää.

Virkistyspalveluiden osalta vaiheyleiskaavan keskeinen teema on rantojen virkistyspalvelut ja luontomatkailupalvelut.

Yleiskaavaprosessi etenee vaiheittain

Kantakaupungin vaiheyleiskaava - valtuustokausi 2021–2025 tuli vireille hyväksymisen myötä vuonna 2021.  Vuonna 2022 oli osallistumis- ja arviointisuunnitelma nähtävillä ja siitä kerättiin mielipiteitä. Vuoden 2023 valmisteluvaiheen jälkeen vuonna 2024 on tarkoitus asettaa nähtäville yleiskaavaehdotus ja hyväksyä vaiheyleiskaava vuonna 2024.

Kantakaupungin vaiheyleiskaava - valtuustokausi 2021–2025

Kantakaupungin vaiheyleiskaavaluonnoksen verkkokysely

Kuulutus nähtävilläolosta ja yleisötilaisuuksista

Lisätietoja

Pia Hastio
Yleiskaavapäällikkö
Puhelin:
040 801 6917
Jaa sosiaalisessa mediassa