Tampereen kaupunki, Suomen Olympiakomitea ja Varalan Urheiluopisto vahvistavat yhteistyötään Tampereen Urheiluakatemian kehittämisessä

Tampere on yksi kuudesta Suomen Olympiakomitean nimeämästä valtakunnallisesta huippu-urheilun keskuksesta. Suomen Olympiakomitea, Tampereen kaupunki ja Varalan Urheiluopisto allekirjoittivat 14.3.2023 sopimuksen, jolla tiivistetään paikallista ja valtakunnallista urheiluakatemiayhteistyötä suomalaisen huippu-urheilun kehittämiseksi.
pesäpallostadionilla pesäpallopeli käynnissä, katsomossa yleisöä.
Tampere on huippu-urheilun koti ja monien lajien mestaruuskaupunki. Kaupin uudella stadionilla muun muassa pelataan pesäpalloa.

Päivitetyssä yhteistyösopimuksessa sovitaan erityisesti tulevaisuuden huippu-urheiluolosuhteiden kehittämisestä ja sitoudutaan vastuulliseen kaksoisuran ja valmennuksen sekä asiantuntijatoiminnan kehittämiseen.
 
- Tampere on huippu-urheilun koti ja monien lajien mestaruuskaupunki. Olemme sijoittaneet viime vuosina paljon esimerkiksi jääkiekon ja pesäpallon mahdollisuuksiin, ja haluamme tulevaisuudessa vahvistaa liikunnan ja urheilun mahdollisuuksia entisestään. Tähän liittyy erityisesti Hakametsä Sport Campus -alueen kehittäminen uudenlaiseksi urheilun ja tutkimuksen keskukseksi, jossa asuminen ja palvelut ovat lähellä ja kulkuyhteydet sujuvat, sanoo Tampereen pormestari Anna-Kaisa Ikonen. 

- Nyt päivitetty sopimus on tahdonilmaisu keskinäisestä yhteistyöstä, jota jatketaan suomalaisen huippu-urheilustrategian mukaisesti monilla eri tasoilla. Tavoitteena on löytää yhteisiä resursseja ja lisätä osaamista, jolla suomalainen huippu-urheilu menestyy ja tarjoaa urheilijoille kehittymismahdollisuudet. Menestys syntyy arjen työssä. Urheiluakatemiat, valmennuskeskukset sekä kaupungit ovat osa sitä menestystä ja kehitystyötä, kommentoi Matti Heikkinen Olympiakomitean Huippu-urheiluyksiköstä.
 
Olympiakomitean uudistunut Huippu-urheiluyksikkö johtaa suomalaista huippu-urheiluverkostoa kahden toimintalinjan kautta. Toimintalinjat ovat osaaminen ja toimintaympäristöt sekä laji- ja kisaohjelmat. Lajit vastaavat omasta menestyssuunnitelmastaan sekä toimintansa kehittämisestä. Urheiluakatemiat ja valmennuskeskukset toimivat tuki- ja asiantuntijaverkostona seuroille, urheilijoille ja valmentajille. Kaupungit johtavat omaa liikunta- ja olosuhdetoimintaansa oman strategiansa mukaisesti ja tarjoavat keskeiset olosuhteen urheilijoiden päivittäisharjoittelulle. Sopimuksen myötä toimijoita velvoitetaan entistä tiiviimpään vuorovaikutukseen ja yhteistyön tavoitteista sovitaan yksityiskohtaisemmin vuosittain käytävissä tavoite- ja tuloskeskusteluissa.
 
Olympiakomiteassa ollaan tyytyväisiä sopimuksen jatkamiseen ja todetaan Tampereen olevan yksi keskeisistä toimijoista urheiluakatemiaverkostossa.

- Tampere on tärkeä urheilukaupunki ja seutukunta, johon useat lajit keskittävät huippu-urheilutoimintaansa. Tampereen Urheiluakatemian ja Varalan valmennuskeskuksen rooli on merkittävä myös valtakunnallisessa urheiluakatemia- ja valmennuskeskusverkostossa. Tulevina vuosina erityisenä painopisteenä on Tampereen korkeakoulujen hakeutuminen valtakunnalliseen huippu-urheilujamyönteisten korkeakoulujen laatuarviointiin sekä tulevaisuuden olosuhteiden kehittäminen, keihäänkärkenä Hakametsä Sport Campus, toteaa Heikkinen.
 
- Huippu-urheilu on kiinteä osa Varalan strategiaa, jonka keskeisenä tavoitteena on mahdollistaa urheilijoiden menestys ja tehdä Tampereesta vetovoimainen urheilukaupunki. Tämän sopimuksen jatkaminen mahdollistaa meille entistä paremmat edellytykset edistää tätä strategista tavoitettamme, pohtii Varalan Urheiluopiston toimitusjohtaja Riku Granat.

- Yhteistyö on ollut erinomaista tähänkin asti, mutta sopimuksen jatkuminen ja erityisesti mahdollisuus olla mukana Tampereen uusien urheiluolosuhteiden suunnittelussa on hieno uusi yhteistyön ulottuvuus. Sopimus ohjaa osapuolia yhteisessä tavoitteessa suomalaisen huippu-urheilun edistämiseksi vastuullisesti, ja kaikkien keskeisten toimijoiden roolit huomioiden, toteaa Varalan valmennuskeskuksen ja Tampereen Urheiluakatemian johtaja Hannele Hiilloskorpi.
 
Urheiluakatemia on alueellinen verkosto, joka sitoo yhteen urheilijoita yläkouluikäisistä huippuvaiheen urheilijoihin, valmentajia ja asiantuntijoita, seuroja ja lajiliittoja sekä oppilaitoksia. Urheiluakatemia mahdollistaa urheilijan kaksoisuran eli valmentautumisen ja opiskelu- tai työuran yhdistämisen tai ammattilaisuuden urheilussa. Suomalainen kaksoisuramalli alkaa yläkouluvaiheesta ja jatkuu aina huippu-urheilu-uran päättymisen jälkeiseen urasiirtymään. Tampereen Urheiluakatemiaa johtaa Varalan Urheiluopisto.
 
Koko urheiluakatemiaverkoston tavoitteena on varmistaa, että urheilijoilla on kansainvälisen vertailun kestävä päivittäisvalmennus ja toimintaympäristö, ja että urheilijat voivat saavuttaa oman potentiaalinsa urheilussa ja muilla elämänaloilla.
 

Lisätietoja

Pekka P. Paavola
Liikunta- ja nuorisojohtaja
Puhelin:
050 554 5831
Teksti: Aila Rajamäki
Kuvat: Petri Vilkko
Jaa sosiaalisessa mediassa