Yhteishaku alkaa: perusopetuksen päättävän nuoren oppivelvollisuus jatkuu 18-vuotiaaksi

Oletko perusopetuksen keväällä 2023 päättävä nuori tai hänen huoltajansa? Nuoren oppivelvollisuus jatkuu lain mukaan 18-vuotiaaksi saakka. Kaikkien tänä keväänä perusopetuksen päättävien alle 18-vuotiaiden nuorten tulee hakeutua jatko-opintoihin ennen 9. luokan päättymistä.
Opinto-ohjaaja ja opiskelija tutkivat ohjeita pöydän ääressä.
Opinto-ohjaajat antavat tietoa ja ohjaavat oppilaita toisen asteen koulutuksen yhteishakuun ja oppivelvollisuuteen liittyvissä asioissa (kuvituskuva).

Jatko-opintoihin voi hakeutua toisen asteen koulutuksen yhteishaussa, joka alkaa tiistaina 21.2.2023. Yhteishaku päättyy 21.3.2023. Nuorelle on tarjolla myös muita hakuvaihtoehtoja. 

Oppivelvollisuus jatkuu perusopetuksen jälkeen, kunnes nuori täyttää 18 vuotta tai suorittaa tätä ennen toisen asteen tutkinnon (ammatillinen tutkinto tai ylioppilastutkinto). Lakimuutoksen myötä toisen asteen opinnoista tuli pääosin maksuttomia oppivelvollisille. Oikeus maksuttomaan toisen asteen koulutukseen kestää sen kalenterivuoden loppuun, jolloin opiskelija täyttää 20 vuotta.

Miten oppivelvollisuutta voi suorittaa?

Opintoihin hakeutumisvelvollisuus koskee kaikkia perusopetuksen päättäviä alle 18-vuotiaita nuoria. Nuori voi suorittaa oppivelvollisuutta seuraavilla tavoilla:

  • lukiokoulutuksen oppimäärän suorittaminen (lukio)
  • ammatillinen perustutkinto tai ammattitutkinto (ammatillinen oppilaitos)
  • myös ylioppilastutkinnon suorittaminen katsotaan oppivelvollisuuden suorittamiseksi.

Oppivelvollisuutta voi suorittaa myös:

  • TUVA-koulutuksessa (tutkintokoulutukseen valmentava koulutus) 
  • TELMA-koulutuksessa (työhön ja itsenäiseen elämään valmentava koulutus) 
  • kansanopistossa järjestettävissä, oppivelvollisille suunnatuissa koulutuksissa 
  • aikuisten perusopetuksessa
  • kansanopistossa järjestettävässä kotoutumiskoulutuksessa maahanmuuttajille.


Mitä hakeutumisvelvollisuus tarkoittaa oppilaan ja huoltajan kannalta?

Hakeutumisvelvollisuus tarkoittaa, että nuoren on haettava keväällä 2023 ennen 9. luokan päättymistä joko toisen asteen koulutukseen, nivelvaiheen koulutukseen tai muuhun oppivelvollisuuden piiriin kuuluvaan koulutukseen. Kaikki keväällä perusopetuksen päättävät oppilaat hakeutuvat toisen asteen koulutukseen yhteishaussa 21.2.–21.3.2023 tai muulla tavoin.

Hakeutumisvelvollisuus jatkuu, jos nuori ei saa tai ei vastaanota opiskelupaikkaa. Hakeutumisvelvollisuus jatkuu myös, jos hän ei aloita opintojaan tai jo alkaneet opinnot keskeytyvät.

Huoltajan tulee huolehtia siitä, että nuori hakeutuu peruskoulun jälkeisiin opintoihin ja suorittaa oppivelvollisuuttaan 18-vuotiaaksi asti.

Koulu tukee ja ohjaa jatko-opintoihin hakeutumista

Koululla on vastuu ohjata, tukea ja valvoa nuoren oppivelvollisuuden suorittamista ja hakeutumista perusopetuksen jälkeisiin opintoihin.
 
Tampereella opinto-ohjaajat antavat ohjausta hakuun liittyvissä asioissa ja seuraavat, että oppilaat hakeutuvat koulutukseen ja aloittavat opiskelun koulutuksessa. Koulujen opinto-ohjaajat tarkentavat koulujensa hakukäytänteitä ja tiedottavat niistä tarkemmin oppilaille ja heidän huoltajilleen.

Entä jos nuori ei saa yhteishaussa opiskelupaikkaa?

Jos oppivelvollinen nuori ei saa opiskelupaikkaa yhteishaussa, perusopetuksen opinto-ohjaajat ohjaavat häntä kesällä, kun yhteishaun tulokset valmistuvat.  Yhteishaun tulokset julkaistaan aikaisintaan 15.6.2023. Perusopetuksen opinto-ohjaajat ovat työssä yhteishaun tulosten julkistamisen aikaan.

Ilman opiskelupaikkaa jäänyt nuori voi hakea opiskelupaikkaa yhteishaun jälkeisessä ammatillisen koulutuksen jatkuvassa haussa. Nuori voi tehdä haun myös muihin avoinna oleviin koulutuksiin.

Elokuussa perusopetuksen opinto-ohjaajat valvovat, että nuori on aloittanut opintonsa.  Perusopetuksen opinto-ohjaajat ohjaavat niitä nuoria, jotka eivät ole aloittaneet opintojaan tai saaneet opiskelupaikkaa.

Jokaiselle peruskoulun päättävälle nuorelle osoitetaan opiskelupaikka nivelvaiheen koulutuksessa, jos oppivelvollinen ei muutoin saa opiskelupaikkaa.

Kun opiskelija aloittaa toisen asteen koulutuksessa, uusi oppilaitos ohjaa ja tukee opiskelijaa oppivelvollisuuden suorittamisessa. 
 

Lisätietoja

Sanna Tanni
Perusopetuksen lehtori
Puhelin:
040 801 2729
Harri Jurvela
Kehittämispäällikkö
Puhelin:
040 806 2829
Teksti: Johanna Toivanen
Kuvat: Susanna Lyly
Jaa sosiaalisessa mediassa