Tampereen väkiluku kasvoi ennätyksellisen voimakkaasti – kasvun ennakoidaan jatkuvan vakaana

Tampereen väkiluku kasvoi viime vuonna 4837 asukkaalla. Kasvu oli ennätyksellisen voimakasta. Tilastokeskuksen 26.1.23 julkaiseman väestön ennakkotilaston mukaan Tampereella oli asukkaita vuoden lopussa 249 060. Myönteinen kehitys perustui muuttovoittoon, sillä syntyneitä oli ensimmäisen kerran kolmeenkymmeneen vuoteen vähemmän kuin kuolleita. Myös maahanmuuttajien nettomäärä kasvoi aiempiin vuosiin verrattuna.

– Jos maahanmuutto jatkuu Tampereella viime vuoden kaltaisena, voi väkiluku kasvaa 2020-luvulla arvioituakin nopeammin, kertoo kaupunkitietopäällikkö Johanna Ahlgrén-Holappa.

Jokaisessa Suomen kuudessa suurimmassa kaupungissa (Helsinki, Espoo, Vantaa, Tampere, Turku, Oulu) asukasluku kasvoi viime vuonna edellisvuotta (2021) enemmän. Tilastokeskus julkaisee maaliskuussa vahvistetut väestörakennetiedot, ja ennakkotietoihin voi tulla vielä muutoksia.

Väestösuunnite kuvaa tavoiteltua väestönkehitystä

Tampereen kaupunki on laatinut vuoteen 2040 saakka ulottuvan väestösuunnitteen. Se kuvaa kaupungin odotettavissa olevaa ja tavoiteltua väestönkehitystä. Suunnitteessa huomioidaan kunnan sisäinen muuttoliike, kuntien välinen muuttoliike, maahan- ja maastamuutto, syntyvyys ja kuolleisuus sekä suunniteltu asuinrakentaminen.

– Väestösuunnite eroaa Tilastokeskuksen tuottamasta väestöennusteesta siten, että se sisältää tavoitteellisia elementtejä, joihin kunnan on itse mahdollista vaikuttaa, kertoo Ahlgrén-Holappa.

Väestösuunnitteen mukaan Tampereen asukasluku kipuaisi yli 300 000:n tarkastelujakson (vuoden 2040) lopussa. Suhteellisesti voimakkainta kasvu on kaupungin läntisellä ja eteläisellä alueella (noin 30 %) ja pienintä kaakossa (alle 15 %).

Ikäluokittain suhteellisesti suurinta väestömäärän kasvun arvioidaan olevan kaikkein vanhimmassa ikäluokassa. Yli 85-vuotiaiden määrän odotetaan kaksinkertaistuvan nykyisestä. Työikäisten asukkaiden määrän ennakoidaan kuitenkin kasvavan eniten.

Alhaisen syntyvyyden vuoksi lasten ja nuorten määrän ennakoidaan kasvavan Tampereella vain vähän. Alakouluikäisten (6–12-vuotiaiden) lasten määrä notkahtaa kuluvalla vuosikymmenellä ja palaa ennusteen mukaan nykyiselle tasolleen vasta 2030-luvun lopussa.

Väestösuunnitteen ja aiemman väestökehityksen tilastoja voi tarkastella kaupungin verkkosivulla.

Lisätietoja

Johanna Ahlgrén-Holappa
Kaupunkitietopäällikkö
Puhelin:
044 431 4159
Teksti: Raija Lindell
Kuvat: Laura Happo
Jaa sosiaalisessa mediassa