Varhaiskasvatuksen vaihtoehdot

Tampereella varhaiskasvatusta tarjotaan ryhmämuotoisena päiväkodeissa, perhepäivähoidossa ja avoimessa varhaiskasvatuksessa eli lasten kerhoissa sekä avoimissa perhekerhoissa.

Tampereella on mahdollista saada varhaiskasvatusta myös vaihtoehtoiseen pedagogiikkaan perustuen Montessori-päiväkodissa, yksityisessä Steiner-päiväkodissa sekä eri painotuksin muissa kaupungin ohjaamissa ja valvomissa yksityisissä päiväkodeissa.

Äidinkielenään ruotsia puhuvilla lapsilla on mahdollisuus osallistua varhaiskasvatukseen Tampereen ruotsinkielisessä päiväkodissa. Lisäksi on tarjolla kaksikielistä varhaiskasvatusta, jossa suomen lisäksi käytetään englantia, saksaa tai ranskaa.

Etsi varhaiskasvatus- tai kerhopaikkaa

Tutustu varhaiskasvatuksen eri muotoihin

Päivitetty 15.4.2024