Leikkipaikkojen turvallisuus

Yleisten alueiden toimintapaikkojen turvallisuusasiakirja 2021

Tampereen kaupungin yleisillä viheralueilla sijaitsevia leikki- ja skeittipaikkoja, ulkokuntoilupaikkoja, peli- ja luistinkenttiä, talviliukumäkiä, BMX-ratoja, polkupyörätrialrataa sekä frisbeegolfratoja varten on laadittu kuluttajaturvallisuuslain edellyttämä turvallisuusasiakirja. Se ohjaa toimintapaikoista vastaavien tahojen toimintaa ja antaa tietoa toimintapaikkojen kunnossapidosta ja turvallisuudesta palvelujen käyttäjille. 

Turvallisuusasiakirjan tavoitteena on parantaa kaupungin yleisten viheralueiden toimintapaikkojen turvallisuutta ja yhtenäistää kunnossapidon käytäntöjä. Turvallisuusasiakirja on toimintamalli, joka ohjaa ja selventää, miten leikkipaikkojen kunnossapito järjestetään sekä määrittelee kunnossapidon vastuutahot ja –henkilöt. Turvallisuusasiakirjaa päivitetään vuosittain vastuuorganisaatioiden ja vastuuyksiköiden yhteisessä päivityskokouksessa. Päivityksessä huomioidaan muun muassa organisaatioiden, urakoitsijoiden ja vastuuhenkilöiden muutokset. 

Yleisten alueiden toimintapaikkojen turvallisuusasiakirja hyväksyttiin yhdyskuntalautakunnassa 15.6.2021.

Yleisten alueiden toimintapaikkojen turvallisuusasiakirja 2021

Leikkipaikat, skeittipaikat, ulkokuntoilupaikat, bmx-radat, polkupyörätrial-radat, frisbeegolfradat, peli- ja luistinkentät, talviliukumäet

Päivitetty 9.6.2022