Siirry sisältöön

Osallistuva budjetointi 2022 - 2023

Tampereen osallistuvan budjetoinnin eli osbun teema vaihtelee. Vuosina 2022-2023 osbun teemana on turvallinen arki.

Äänestys on päättynyt - kiitos kaikille äänensä antaneille!


Tampereen osallistuvan budjetoinnin äänestys oli 9.5.-22.5.2022.

Äänestykseen osallistui 3420 tamperelaista.

Eniten ääniä saaneet vaihtoehdot

Kaikilla alueilla toteutuu äänestyksessä eniten kannatusta saanut ehdotus. Jos rahaa jää sen jälkeen yli, toteutetaan myös muita budjettiin mahtuvia ehdotuksia.

Touko-kesäkuussa tehdään kaikille äänestyksessä voittaneille ehdotuksille yksityiskohtainen toteutussuunnitelma ja siihen perustuva kustannuslaskelma. Sen jälkeen varmistuu, mitkä ehdotuksista toteutuvat.

Koko kaupunki

1. Pyörä- ja kävelytiet omille kaistoilleen (hinta-arvio: 100 000 €), 245 ääntä

2. Koulutusta opettajille seksuaalisuudesta ja rasismin vastaisesta työstä, 187 ääntä

3. Kaverikoiria vanhainkoteihin, 184 ääntä

Etelä

1. Harrastuksista hyvinvointia ja turvaa lapsille ja nuorille (hinta-arvio: 5 000–20 000 €), 93 ääntä

2. Lisää jalkautuvaa nuorisotyötä (hinta-arvio: 50 000–70 000 €), 63 ääntä

3. Määräraha lasten ja nuorten yhteisölliseen toimintaan, 40 ääntä

Itä

1. Leinolan jalkapallokentän ympärille aita (hinta-arvio: 70 000 €), 983 ääntä

2. Aitolahdentie turvallisemmaksi, 146 ääntä

3. Turvallisempi suojatie Olkahisten koulun viereen, 134 ääntä

Keskusta

1. Ennaltaehkäisevää päihde- ja mielenterveystyötä ja jalkautuvia auttajia keskustaan (hinta-arvio: 70 000 €), 231 ääntä

2. Enemmän jalkautuvaa erityisnuorisotyötä, 118 ääntä

3. Projektoreilla heijastetut liikennemerkit Hämeenkadun pyöräteille, 104 ääntä

Länsi

1. Hidasteet Lielahden koulun lähiristeykseen (hinta-arvio: 50 000–70 000 €), 122 ääntä

2. Turvallinen risteys Pispalan suuntaan mentäessä, 71 ääntä

3. Turvallinen säilytyspaikka sup-laudoille, kanooteille ja kajakeille, 28 ääntä

Pohjoinen

1. Turvallinen kokoontumis- ja harrastuspaikka lapsille ja nuorille Kämmenniemeen (hinta-arvio: 70 000 €), 196 ääntä

2. Varautumispaketteja ja koulutusta häiriötilanteiden varalta, 79 ääntä


Äänestysvaihtoehdot ja niiden saama äänimäärä alueittain

Koko kaupunki

Antirasismikoulutuksia - 114 ääntä

Järjestetään kaupungin ja järjestöjen työntekijöille koulutusta, jotta he pystyvät tunnistamaan rasismin ja toimimaan aktiivisesti sitä vastaan. Hinta-arvio: 20 000–50 000 €.

Bussivahteja busseihin ja pysäkeille - 67 ääntä

Lisätään bussivahteja valvomaan bussien ja pysäkkien turvallisuutta erityisesti iltaisin ja öisin. Hinta-arvio: 70 000–100 000 €.

Digiturvakortit ikäihmisille - 32 ääntä

Tehdään ikäihmisille suunnatut kuvalliset ja kieleltään selkeät digiturvallisuuskortit, joissa kerrotaan kuvien avulla, miten esimerkiksi verkkokaupat tai verkkopankki toimivat ja miten niihin pääsee. Digiturvakorteissa voi myös olla sanasto, jossa kerrotaan, mitä ovat esim. evästeet, verkkoselain tai osoiterivi sekä mitä eroa eri selaimilla on. Digiturvakortteja jaettaisiin ikäihmisille hyvinvointikeskuksissa, kirjastoissa ja muissa paikoissa, joissa ikäihmiset asioivat. Hinta-arvio: 20 000–50 000 €.

Ensiapukoulutuksia tamperelaisille - 74 ääntä

Järjestetään maksuttomia lyhyitä ensiapukoulutuksia eri puolilla Tamperetta esimerkiksi lähitoreilla tai koulujen tiloissa. Hinta-arvio: 20 000–50 000 €.

Heijastinkampanja - 28 ääntä

Toteutetaan kampanja, jolla edistetään heijastinten käyttöä. Kampanjassa toteutetaan muun muassa heijastinpuita eri puolilla Tamperetta ja heijastintyöpajoja. Kampanjan keulakuvaksi kutsutaan julkisuuden henkilö. Hinta-arvio: 5 000–20 000 €.

Kaverikoiria vanhainkoteihin - 184 ääntä

Järjestetään vanhainkoteihin säännöllistä kaverikoiratoimintaa. Koirat voivat tulla tapaamaan vanhuksia ulko- tai sisätiloissa. Hinta-arvio: alle 5 000 €.

Korttelikerhoja ikäihmisten turvaksi - 73 ääntä

Käynnistetään eri puolilla kaupunkia asukkaiden tai esimerkiksi kaupunginosayhdistyksen vetämiä korttelikerhoja, joissa järjestetään kaikille avoimia kahvitapaamisia ja pienimuotoista toimintaa. Korttelikerhoissa erityisesti ikääntyneet mutta myös muut korttelin asukkaat tutustuvat toisiinsa ja luovat oman keskinäisen turvaverkkonsa. Kaupunki tukee korttelikerhotoiminnan käynnistämistä. Hinta-arvio: 20 000–50 000 €.

Koulutetaan naapurustoneuvojia - 9 ääntä

Koulutetaan naapurustoneuvojia, jotka auttavat uusia tamperelaisia löytämään asuinalueelta keskeiset palvelut ja kannustavat mukaan alueelliseen toimintaan. Kaupunki tukee naapurustoneuvojia ja järjestää heille koulutusta mm. kaupungin palveluista ja toimijoista sekä tarjoaa heille monikielistä materiaalia. Hinta-arvio: 5 000–20 000 €.

Koulutusta opettajille seksuaalisuudesta ja rasismin vastaisesta työstä - 187 ääntä

Tarjotaan varhaiskasvatuksen, perusopetuksen ja toisen asteen opettajille koulutusta seksuaalikasvatuksesta, seksuaalisen häirinnän vastaisesta toiminnasta ja rasismin vastaisesta työstä sekä siitä, miten näistä aiheista puhutaan nuorten kanssa. Hinta-arvio: 5 000–20 000 €.

Koulutusta seksuaaliväkivallasta ja seksuaaliväkivallan uhrien kohtaamisesta - 65 ääntä

Järjestetään koulutusta seksuaaliväkivallasta ja seksuaaliväkivallan uhrien kohtaamisesta tamperelaisille toimijoille, kuten kaupungin henkilökunnalle ja järjestötoimijoille. Hinta-arvio: 5 000–20 000 €.

Laajennetaan Tampereen esteettömyystyötä - 77 ääntä

Tarjotaan vammaisneuvoston esteettömyystyöryhmän tueksi eri alojen ammattilaisia vuoden 2023 ajaksi. Ryhmään voidaan kutsua mukaan esimerkiksi fysio- ja toimintaterapeutteja ja arkkitehteja. Työryhmän ohjaajaksi palkataan esteettömyysasiantuntija, jonka johdolla ryhmä tekee nykyistä runsaammin muun muassa esteettömyyskatselmuksia. Hinta-arvio: 20 000–50 000 €.

Liikenneturvallisuuskoulutusta opiskelijoille - 18 ääntä

Järjestetään liikenneturvallisuuskoulutusta lukiolaisille ja ammatillisen koulutuksen opiskelijoille. Hinta-arvio: 5 000–20 000 €.

Lisää huumeneulojen keräysastioita - 43 ääntä

Hankitaan lisää huumeneulojen keräysastioita eri puolille Tamperetta. Hinta-arvio: 20 000–50 000 €.

Lisää jalkautuvaa nuorisotyötä - 165 ääntä

Lisätään Tampereella jalkautuvaa nuorisotyötä palkkaamalla tehtävään kaksi nuorisotyöntekijää. Heidän tehtävänään on kohdata nuoria sekä osallistua ankkuritoimintaan, jossa autetaan nuoria esimerkiksi päihdeongelma- ja rikosepäilyasioissa. Hinta-arvio: 70 000–100 000 €.

Lisää nuorten aggressiivisuutta vähentäviä tukiryhmiä - 94 ääntä

Järjestetään aggressiivisille nuorille tukiryhmiä ja ryhmien vetäjille ART-koulutusta. ART eli aggression replacement training on menetelmä, jolla voidaan opettaa epäsosiaalisesti käyttäytyville nuorille valmiuksia rakentavaan vuorovaikutukseen. Hinta-arvio: 70 000–100 000 €.

Lisää penkkejä kaupunkiin - 101 ääntä

Lisätään penkkejä eri puolille kaupunkia puistoihin ja kevyen liikenteen väylien varrelle. Hinta-arvio: 20 000–50 000 €.

Lisää ratikka- ja bussivuoroja yöaikaan - 178 ääntä

Kokeillaan ratikka- ja bussivuorojen lisäämistä yöaikaan. Hinta-arvio: 70 000–100 000 €.

Lisää turvallisia aikuisia perusopetukseen - 161 ääntä

Kouluihin palkataan lisää kouluvalmentajia tai muita turvallisia aikuisia. Hinta-arvio: 70 000–100 000 €.

Lisää turvallisia hengailutiloja nuorille - 136 ääntä

Lisätään turvallisia hengailutiloja nuorille. Turvalliset tilat voisivat olla nuorisopalveluiden järjestämiä, jolloin tilassa olisi aina mukana turvallinen aikuinen. Hinta-arvio: 70 000–100 000 €.

Lisää uima- ja vesipelastusopetusta koululaisille - 46 ääntä

Lisätään uimaopetusta ja vesipelastustaitojen opetusta koululaisille. Hinta-arvio: 20 000–50 000 €.

Lisää valvontakameroita - 33 ääntä

Lisätään valvontakameroita yleisille paikoille ja rauhattomille alueille. Hinta-arvio: 5 000–20 000 €.

Lisää vastuullisuusagentteja - 33 ääntä

Palkataan lisää tamperelaisia nuoria vastuullisuusagenteiksi, jotka pitävät huolta siisteydestä. Työtehtävät sisältävät paitsi roskien keräämistä myös siisteyteen liittyvien havaintojen tekemistä ja raportointia, siisteyskampanjointia ja kaupunkilaisten kannustamista vastuulliseen ympäristön siisteydestä huolehtimiseen.

Vastuullisuusagentteja on ennestään Tampereen keskustan alueella. Määrärahalla palkataan useita uusia agentteja, jotka toimivat Tampereen eri alueilla, kuten Hervannassa, Lielahdessa, Tesomalla ja Linnainmaalla. He ovat tarvittaessa apuna myös suurtapahtumien siisteyden ylläpidossa. Hinta-arvio: 30 000–50 000 €.

Liukuesteitä ikäihmisille - 18 ääntä

Jaetaan jalkineisiin kiinnitettäviä liukuesteitä ikäihmisille. Liukuesteitä voitaisiin jakaa esimerkiksi lähitoreilla. Hinta-arvio: 30 000–50 000 €.

Nuorten apupuhelin - 61 ääntä

Kokeillaan paikallista nuorten apupuhelinta, josta saa apua turvalliselta aikuiselta erilaisissa huolissa. Hinta-arvio: 70 000–100 000 €.

Paloturvallisuuskampanja - 12 ääntä

Toteutetaan paloturvallisuuskampanja, jossa muistutetaan tarkistamaan kodin paloturvallisuus ja tekemään omatoimisesti palotarkastus. Jaetaan palovaroittimia ja sammutuspeitteitä mm. lähitoreilla. Kampanja toteutetaan yhdessä pelastuslaitoksen kanssa. Hinta-arvio: 70 000–100 000 €.

Pyörä- ja kävelytiet omille kaistoilleen - 245 ääntä

Erotellaan entisestään pyörä- ja kävelyteitä toisistaan selkeillä merkinnöillä ja lisätään pyöräteiden jatkeille varoituskylttejä. Hinta-arvio: 70 000–100 000 €.

Risteysten ja suojateiden turvallisuuden parantaminen - 125 ääntä

Parannetaan risteysten ja suojateiden turvallisuutta eri puolilla kaupunkia. Kokeillaan turvallisuuden lisäämiseksi uusia ratkaisuja, kuten liikennemerkkien heijastamista tien pintaan. Hinta-arvio: 70 000–100 000 €.

Saattoliikennekampanja kouluille - 7 ääntä

Toteutetaan koulujen lähiliikenteen vähentämiseksi kampanja, jolla kannustetaan vanhempia ja muita läheisiä saattamaan oppilaat pari korttelia kauemmas koulusta. Hinta-arvio: alle 5 000 €.

Tapahtumia nuorille- - 98 ääntä

Järjestetään yhteisöllisyyttä vahvistavia tapahtumia eri-ikäisille nuorille. Tapahtumia suunnitellaan yhdessä Tampereen nuorisovaltuuston, Lasten Parlamentin ja tamperelaisten nuorten kanssa. Hinta-arvio: 70 000–100 000 €.

Pihajuhlia kaupunkilaisille - 24 ääntä

Hankitaan kaupunkilaisten järjestämiä pihajuhlia varten astiasto, jota tamperelaiset voivat lainata maksutta. Lisäksi kaupunki voi auttaa pihajuhlien järjestämisessä esimerkiksi tarjoamalla tukea tarjoilujen tai esiintyjän hankkimiseen. Hinta-arvio: 20 000–50 000 €.

Turvallinen mopomiitti nuorille - 50 ääntä

Järjestetään nuorille turvallinen ja laillinen mopomiitti eli mopoilijoiden tapaaminen Tampereella. Hinta-arvio: alle 5 000 €.

Turvallisuuskoulutusta koululaisille - 44 ääntä

Järjestetään turvallisuuskoulutusta peruskoululaisille. Toteutetaan erilaisia koulutuksia, kuten itsepuolustus- ja ensiapukursseja, tunne- ja vuorovaikutustunteja, someturvallisuustyöpaja, kiusaamisen vastainen työpaja ja turvallisuusoikeuksien opettelua. Oppilaat saisivat valita mieluisat koulutukset itse. Hinta-arvio: 70 000–100 000 €.

Vanhemmuusryhmiä kouluikäisten lasten vanhemmille - 18 ääntä

Tarjotaan kouluikäisten lasten vanhemmille ja huoltajille vanhemmuusryhmiä, joissa opetellaan myönteisiä kasvatusmenetelmiä, vuorovaikutusta ja toimintaa haasteellisissa tilanteissa. Hinta-arvio: 70 000–100 000 €.

Yhdenvertaisuustyöntekijä - 45 ääntä

Palkataan yhdenvertaisuustyöntekijä, jonka tehtävänä on edistää tasa-arvoa ja yhdenvertaisuutta Tampereella. Työntekijä järjestää muun muassa koulutuksia syrjinnästä ja siihen puuttumisesta. Yhdenvertaisuustyöntekijä toimii yhdenvertaisuuskoordinaattorin työparina vuoden 2023 ajan. Hinta-arvio: 20 000 - 50 000 €.

Ystävällinen Tampere -kampanja - 31 ääntä

Toteutetaan Ystävällinen Tampere -kampanja. Osana sitä koulutetaan tavallisia tamperelaisia juttelijoiksi, jotka toteuttavat kaikille avoimia juttelutilaisuuksia kauppakeskuksissa, muissa julkisissa tilaisuuksissa ja verkossa. Kampanjalla välitetään myös tietoa, mitä konkreettista voi tehdä muiden hyväksi. Hinta-arvio: 70 000–100 000 €.

Etelä

Duon kauppakeskukseen sohvaryhmä - 29 ääntä

Hankitaan Duon kauppakeskukseen sohvaryhmä, jossa viettää aikaa. Tarkempi suunnittelu tehdään yhdessä Duon kauppakeskuksen kanssa. Hinta-arvio: alle 5 000 €.

Harrastuksista hyvinvointia ja turvaa lapsille ja nuorille - 93 ääntä

Tarjotaan harrastuksia ja lajikokeiluja etenkin Pohjois-Hervannan, Multisillan ja Peltolammin lapsille ja nuorille. Hinta-arvio: 5 000–20 000 €.

Harrastustoimintaa liikuntarajoitteisille Hervantaan - 12 ääntä

Tarjotaan erityisesti liikuntarajoitteisille suunnattuja helposti saavutettavia harrastusmahdollisuuksia ja lajikokeiluita Hervantaan. Hinta-arvio: 5 000–20 000 €.

Hidaste Järvikadulle - 3 ääntä

Lisätään hidaste Kaukajärven Järvikadulle. Hinta-arvio: 50 000–70 000 €.

Keskikorokkeita Turtolankadulle - 9 ääntä

Lisätään keskikorokkeet kahdelle suojatielle Turtolankadulle Sotilaankadun ja Vasaratien risteyksien välille. Hinta-arvio: 50 000–70 000 €.

Lisää aidattuja leikkialueita Hervantaan - 21 ääntä

Rakennetaan aitoja leikkialueiden ympärille Hervannan alueella. Suunnitelmaa tarkennetaan myöhemmin. Hinta-arvio: 50 000–70 000 €.

Lisää jalkautuvaa nuorisotyötä - 63 ääntä

Palkataan vuodeksi työpari, joka tekee etsivää ja jalkautuvaa nuorisotyötä Peltolammin ja Multisillan sekä Hervannan alueilla. Hinta-arvio: 50 000–70 000 €.

Lisää penkkejä Peltolammille ja Multisiltaan - 38 ääntä

Hankitaan lisää penkkejä Peltolammin ja Multisillan ulkoilureiteille. Penkkien tarkemmat paikat sovitaan asukkaiden kanssa. Ensisijaisesti penkkejä lisätään Peltolammille ja Multisiltaan, mutta mahdollisuuksien mukaan myös muualle etelän alueelle. Hinta-arvio: 20 000–50 000 €.

Multisiltaan ja Peltolammille yksinäisyyttä vähentävää harrastustoimintaa ikääntyneille - 36 ääntä

Tarjotaan kohtaamispaikka sekä harrastuksia ja lajikokeiluja Multisillan ja Peltolammin ikäihmisille esimerkiksi palvelusetelityyppisellä ratkaisulla. Hinta-arvio: 5 000–20 000 €.

Määräraha lasten ja nuorten yhteisölliseen toimintaan - 40 ääntä

Jaetaan määrärahaa turvallisuutta ja yhteisöllisyyttä lisäävään lasten ja nuorten toimintaan. Rahaa voivat hakea kaikki etelän alueella asuvat alle 30-vuotiaat samaan tapaan kuin mitä haetaan kaupungin nuorisopalvelujen Masseista mahiksia -toimintarahaa. Hinta-arvio: 20 000–50 000 €.

Suojatie Peltolamminkadulle - 24 ääntä

Tehdään suojatie Peltolamminkatu 36:n kohdalle, jotta kadun pääsee ylittämään turvallisesti. Hinta-arvio: 50 000–70 000 €.

Ylisukupolvisia harrastuksia ja kursseja Hervantaan - 26 ääntä

Järjestetään Hervantaan eri sukupolvia yhdistäviä harrastusmahdollisuuksia. Hinta-arvio: 5 000–20 000 €.

Itä

Aitolahdentie turvallisemmaksi - 146 ääntä

Parannetaan Aitolahdentien suojateitä Sammon valtatien ja Koilliskeskuksen välisellä matkalla. Suojateille voisi lisätä esimerkiksi vilkkuvia huomiovaloja tai hidasteita. Tarkemmat toimet suunnitellaan yhdessä asukkaiden kanssa. Hinta-arvio: 50 000–70 000 €.

Fillariajokortti eka- ja tokaluokkalaisille - 86 ääntä

Kehitetään 1.–2.-luokkalaisille suunnattu fillariajokortti, jonka saa käytyään pyöräilykoulun. Koulutuksessa käydään läpi mm. liikennesääntöjä ja pyörän hallintaa. Toteutus tehdään esimerkiksi koulujen, poliisin, pyöräliikkeiden ja pyöräilyseurojen yhteistyönä. Hinta-arvio: 20 000–50 000 €.

Joukahaisenkadun suojatiet turvallisemmiksi - 6 ääntä

Parannetaan Kalevan Joukahaisenkadun suojateitä. Suojateille voisi lisätä esimerkiksi vilkkuvia huomiovaloja tai hidasteita. Tarkemmat toimet suunnitellaan yhdessä asukkaiden kanssa. Hinta-arvio: 50 000–70 000 €.

Kaupinkadun suojatiet turvallisemmiksi koulujen kohdalta - 25 ääntä

Parannetaan Kaupinkadun suojateitä etenkin koulujen kohdalta. Suojateille voisi lisätä esimerkiksi vilkkuvia huomiovaloja tai hidasteita. Tarkemmat toimet suunnitellaan yhdessä asukkaiden kanssa. Hinta-arvio: 50 000–70 000 €.

Leinolan jalkapallokentän ympärille aita - 983 ääntä

Rakennetaan Leinolan koulun vieressä olevalle jalkapallokentälle aita, jotta kenttä olisi turvallisempi. Hinta-arvio: 50 000–70 000 €.

Lisää "Sinä ajat" -nopeusnäyttöjä - 92 ääntä

Hankitaan lisää nopeusnäyttöjä, jotka kertovat kuljettajalle hänen ajamansa nopeuden. Nopeusnäyttöjä pidetään muutamia viikkoja paikoillaan ja siirretään sitten seuraavaan kohteeseen. Näyttöjä sijoitetaan etenkin Messukylän koulun kohdalle. Hinta-arvio: 5 000–20 000 €.

Ohjattu iltalenkki ikääntyville ja taaperoikäisille Atalassa - 12 ääntä

Järjestetään torstaisin klo 18–20 ohjattu iltalenkki ikääntyville ja taaperoikäisille Atalassa. Tehdään alueen pienimuotoinen ympäristökierros hyvän juttuseuran saattelemana. Hinta-arvio: 5 000–20 000 €.

Orimuskadulle turvallisempi bussipysäkki - 75 ääntä

Parannetaan Orimuskatu 80:n kohdalla olevan bussipysäkin turvallisuutta. Hinta-arvio: 20 000–50 000 €.

Sammon valtatien suojatiet turvallisemmiksi - 50 ääntä

Parannetaan Sammon valtatien suojateitä Hervannan valtaväylän ja Irjalankadun risteyksen välisellä tieosuudella. Suojateille voisi lisätä esimerkiksi vilkkuvia huomiovaloja tai hidasteita. Tarkemmat toimet suunnitellaan yhdessä asukkaiden kanssa. Hinta-arvio: 50 000–70 000 €.

Turvallisemmat suojatiet Iso-Vilusen skeitti- ja BMX-puistoon - 75 ääntä

Parannetaan Iso-Vilusen skeitti- ja BMX-puistoon vieviä suojateitä. Suojateille voisi lisätä esimerkiksi vilkkuvia huomiovaloja tai hidasteita. Tarkemmat toimet suunnitellaan yhdessä asukkaiden kanssa. Hinta-arvio: 50 000–70 000 €.

Turvallisempi suojatie Olkahisten koulun viereen - 134 ääntä

Parannetaan Aitolahdentiellä Olkahisten koulun ja Maurinkylänkadun läheisyydessä olevaa suojatietä. Suojatielle voisi lisätä esimerkiksi vilkkuvia huomiovaloja, hidasteita tai tärinäviivat. Hinta-arvio: 50 000–70 000 €. Tarkemmat toimet suunnitellaan yhdessä asukkaiden ja Olkahisten koulun vanhempainyhdistyksen kanssa. Hinta-arvio: 50 000–70 000 €.

Keskusta

"Sinä ajat" -nopeusnäyttöjä - 62 ääntä

Hankitaan lisää nopeusnäyttöjä, jotka kertovat kuljettajalle hänen ajamansa nopeuden. Nopeusnäyttöjä pidetään muutamia viikkoja paikoillaan ja siirretään sitten seuraavaan kohteeseen. Sijoitetaan näyttöjä etenkin Hämeenkadun eri kohtiin. Hinta-arvio: 5 000–20 000 €.

Ajonestopollareita Puutarhakadulle - 42 ääntä

Hankitaan ajonestopollareita Puutarhakadulle turvaamaan kulkua kadulla.

Enemmän jalkautuvaa erityisnuorisotyötä - 118 ääntä

Lisätään jalkautuvaa nuorisotyötä keskustan alueelle. Nuorisotyöntekijät voisivat jalkautua Ratinan ja Koskikeskuksen kauppakeskuksiin ja muihin paikkoihin, joissa nuoret viettävät aikaa. Hinta-arvio: 50 000–70 000 €.

Ennaltaehkäisevää päihde- ja mielenterveystyötä ja jalkautuvia auttajia keskustaan - 231 ääntä

Järjestetään enemmän ennaltaehkäisevää päihde- ja mielenterveystyötä keskustan alueella. Lisätään jalkautuvia auttajia keskustan kaduille. Järjestetään myös ennaltaehkäisevää ohjattua ryhmätoimintaa iltapäivisin ja iltaisin. Hinta-arvio: 50 000–70 000 €.

Kullervonkadun ja Salhojankadun risteykseen turvallisempi suojatie - 22 ääntä

Parannetaan Kullervonkadun ja Salhojankadun risteyksen suojatien turvallisuutta. Hinta-arvio: 50 000–70 000 €.

Kävelykatujen läpiajon estäminen - 84 ääntä

Estetään autojen läpiajoa keskustan kävelykaduilla esimerkiksi kukkaistutuksilla tai muita ajoesteillä, jotka samalla lisäävät alueen viihtyisyyttä. Hinta-arvio: 5 000–20 000 €.

Lisää lyhytaikaisia kadunvarsipysäköintipaikkoja - 56 ääntä

Lisätään keskustan kadunvarsiin lyhytaikaisia kadunvarsipysäköintipaikkoja, joissa pystyy esimerkiksi purkamaan kuormaa tai ottamaan toisen ihmisen kyytiin. Pysäköintipaikoissa voisi olla esimerkiksi 15 minuutin rajoitus. Hinta-arvio: 5 000–20 000 €.

Projektoreilla heijastetut liikennemerkit Hämeenkadun pyöräteille - 104 ääntä

Asennetaan Hämeenkadulle projektoreita, jotka heijastavat pyörätien liikennemerkit tien pintaan pimeällä ja lumen peittäessä kadun. Projektoreilla voi korostaa myös Hämeenkadun ylityspaikkoja. Hinta-arvio: 5 000–20 000 €.

Turvallisempi suojatie Iidesrantaan - 23 ääntä

Parannetaan Iidesranta 34:n kohdalla olevaa suojatietä esimerkiksi hidasteella. Hinta-arvio: 50 000–70 000 €.

Valvottu pyöräkarsina - 85 ääntä

Toteutetaan valvottu pyöräparkki keskustaan. Pyöräparkissa voisi olla työntekijä valvomassa pyöräparkkia esimerkiksi klo 7–19. Lisäksi alueella olisi kameravalvonta. Pyöräparkissa voisi säilyttää polkupyörien lisäksi esimerkiksi omaa sähköpotkulautaa. Hinta-arvio: 50 000–70 000 €.

Länsi

Hidasteet Lielahden koulun lähiristeykseen - 122 ääntä

Parannetaan Teivaalantien, Viiranpuistonkadun ja Possilankadun risteystä lisäämällä suojateiden eteen hidasteet sekä koululaisista varoittava kyltti. Hinta-arvio: 50 000–70 000 €.

Turvallinen risteys Pispalan suuntaan mentäessä - 71 ääntä

Parannetaan Uittotunnelinkadun ja Tahmelan viertotien risteysalueen turvallisuutta esim. varoituskylteillä, siirrettävällä nopeusnäytöllä sekä vilkkuvilla suojatievaloilla. Hinta-arvio: 50 000–70 000 €.

Turvallinen säilytyspaikka sup-laudoille, kanooteille ja kajakeille - 28 ääntä

Toteutetaan turvallinen säilytyspaikka sup-laudoille, kanooteille ja kajakeille Tohloppijärven rannalle. Tarkemmat toimet, kuten säilytyspaikan sijainti sekä valvonta, suunnitellaan myöhemmin. Tarvittaessa rajataan uintialue poijuilla. Hinta-arvio: 50 000–70 000 €.

Pohjoinen

Turvallinen kokoontumis- ja harrastuspaikka lapsille ja nuorille Kämmenniemeen - 196 ääntä

Luodaan Kämmenniemeen lapsille ja nuorille turvallinen paikka kokoontua ja viettää aikaa. Palkataan tilaan työntekijäksi turvallinen aikuinen. Hankitaan tilaan erilaisia tarvikkeita, kuten pelejä, pöytiä, tuoleja ja urheiluvälineitä. Hinta-arvio: 50 000–70 000 €.

Varautumispaketteja ja koulutusta häiriötilanteiden varalta - 79 ääntä

Hankitaan ja jaetaan varautumispaketteja pohjoisen alueen asukkaille sekä järjestetään koulutusta häiriötilanteisiin varautumisesta. Paketissa voi olla esimerkiksi kuivatarvikkeita, lamppu, radio, pattereita, ensiapupaketti, vesikanisteri, avaruuspeite, kädenlämmittimet ja sammutuspeite. Hinta-arvio: 50 000–70 000 €.Teemana turvallinen arki

Vuosina 2022-2023 osallistuvan budjetoinnin teemana on turvallinen arki. Aihe on ajankohtainen, sillä tamperelaiset ovat tuoneet turvallisuuteen liittyviä huoliansa esiin muun muassa asukkaiden hyvinvointikyselyssä, turvallisuuskyselyssä sekä kaupunkistrategian laadinnassa. Osallistuvan budjetoinnin ideointivaiheessa asukkaat saivat kertoa konkreettisia turvallisuuteen liittyviä huoliansa ja tehdä ehdotuksia, joilla niitä voitaisiin ratkaista.

Turvallisuuden tunne voi vahvistua monenlaisista asioista. Turvallisessa ympäristössä voi liikkua ja elää ilman huolta ja pelkoa. Turvallisuuden tunnetta vahvistavat myös omat turvallisuustaidot, joiden avulla voi selvitä monista, vaikeistakin tilanteista. Turvallisuuden tunnetta tuovat myös ystävät ja tukijoukot sekä se, että voi olla oma itsensä.

Äänestys toukokuussa

Tampereen osallistuva budjetointi etenee neljässä vaiheessa:

  • ideointi 7.–20.2.2022
  • työpajat 31.3.–24.4.2022
  • äänestys 9.5.–22.5.2022
  • toteutus 23.5.2022–31.12.2023

Tutustu asukkaiden osbu-ideoihin

Äänestyksessä tamperelaiset päättävät, mitkä osbu-suunnitelmista toteutetaan.

Äänioikeus on jokaisella tamperelaisella, sillä äänestyksessä ei ole ikärajaa. Äänestyksessä jokaisella on käytössään kaksi ääntä.

Ideointivaiheessa tamperelaisilta saatiin 236 ehdotusta arjen turvallisuuden lisäämiseksi. Esitarkastusvaiheessa osa ehdotuksista jouduttiin hylkäämään muun muassa siksi, että ehdotettu toiminta oli liian kallista tai ettei se kuulunut kaupungin toimivaltaan.

Tutustu tamperelaisten alkuperäisiin ideoihin sekä vastauksiin, jotka niille annettiin esitarkastuksessa: Osallistuvan budjetoinnin 2022-2023 ideat ja vastaukset (pdf, 1.19 Mt)

Lisätietoa osbusta

Lue lisää osallistuvan budjetoinnin menetelmästä, sen eri vaiheista, budjetista ja sen jakautumisesta alueittain sekä osbu-ideoiden arviointikriteereistä:

Projektisuunnittelija
Laura Saartoala
puhelin +358403532951
sähköposti [email protected]