Hyppää sivuvalikkoon

Opiskelijakunta ja tuutorit

Opiskelijakunta

Opiskelijakuntaan kuuluvat kaikki lukion opiskelijat. Opiskelijakunta on lukiolaisten edunvalvoja, joka toimii sääntöjensä mukaan ja jonka hallitus edustaa opiskelijoita heitä koskevista asioista päätettäessä.

Opiskelijakunnalle valitaan kevätlukukauden alussa vuodeksi kerrallaan hallitus, joka toimii aktiivisesti lukiolaisten opiskeluviihtyvyyden lisäämiseksi esim. järjestämällä yhteisiä tilaisuuksia ja retkiä.

Toimintansa toteuttamiseksi opiskelijakunnalle on osoitettu oma tila. Tammerkosken lukion opettajienkokous nimeää opiskelijakunnan ohjaavat opettajat.

Yleistuutorit

Ensimmäisen tai toisen lukiovuoden aikana keväällä halukkaat opiskelijat voivat ilmoittautua yleistuutoreiksi valitsemalla opintojakson OP3 opintojaksotarjottimelta. Tutor-opintojakson aikana opiskelijat saavat koulutuksen tehtäväänsä, osallistuvat erilaisten tapahtumien järjestämiseen sekä toimivat erityisesti aloittavien opiskelijoiden tukena ja apuna sopeutumisessa uuteen kouluun ja koulumuotoon. lla on mahdollista lisäksi osallistua Mannerheimin lastensuojeluliiton järjestämään koulutukseen, josta saa erillisen todistuksen.

Yleistuutorien tehtävänä on olla tukemassa lukionsa aloittavien opiskelijoiden sopeutumista uuteen kouluun ja koulumuotoon.

Syksyllä Yleistuutorit auttavat nimikkoryhmäänsä käytännön asioissa ja avustavat ensimmäisen vuoden opiskelijoita työjärjestyksen laatimisessa sekä opintojaksovalintojen tekemisessä. Lisäksi tuutorit 

Yleistuutorit järjestävät tapahtumia, joiden tarkoituksena on tukea ensimmäisen vuoden opiskelijoiden ryhmäytymistä. Tuutorit esittelevät koulua 9.-luokkalaisille ja kertovat heille opiskelusta lukiossa.

Liikuntatuutorit

Liikuntatuutorit (LI16) ovat osa Tammerkosken Liikkuva opiskelu -toimintaa. Liikuntatuutorit osallistuvat opiskelupäivän liikunnallistamiseen muun muassa järjestämällä erilaisia liikunnallisia tapahtumia ja tempauksia.

Kansainvälisyys-tuutorit

Lukiossamme toimii innokas joukko kansainvälisyystuutoreita, eli kv-tuutoreita. Mukaan on hakeutunut opiskelijoita, jotka ovat kiinnostuneita kielistä, eri maista ja eri kulttuureista. Koska koulussamme käy säännöllisesti vieraita eri puolilta maailmaa, perustettiin kv-tuutorit vastaamaan myös tähän tarpeeseen. Tuutorit ottavat vieraat vastaan vastuuopettajan kanssa ja kierrättävät ja kertovat koulusta vieraiden ja tuutoreiden yhteisellä kielellä. Käytävillä on kuultu niin englantia, espanjaa, ranskaa, venäjää kuin kiinaakin! Kv-tuutorit ideoivat ja järjestävät tapahtumia, joissa tuovat esille erilaisia kulttuureja, tapoja ja kieliä. Yhdessä tekemisen meininki ja hyvä henki ovat mukana jokaisessa tapaamisessa. Kansainvälisyys on rikkaus!

Hyvinvointituutorit

Hyvinvointituutoreiden tehtävä on suunnitella ja toteuttaa erilaisia suurempia ja pienempiä, koko kouluyhteisön hyvinvointia lisääviä tapahtumia ja tempauksia, sekä jakaa hyvinvointiin liittyvää materiaalia sosiaalisessa mediassa. Hyvinvointituutortoiminnassa keskiössä on myös tuutoreiden oma hyvinvointi, joka huomioidaan mm. koulutuksessa, jonka toteuttamiseen osallistuu ohjaavan opettajan lisäksi opiskelijahuollon ammattilaisia, kuten koulupsykologi ja/tai kuraattori.

Hyvinvointituutoriksi voi ryhtyä ensimmäisenä tai toisena lukiovuotena valitsemalla opintojakson OP6 opintojaksotarjottimelta.

Digiapurit

Digiapurit tarjoavat apua ja opastusta lukiossa muiden opiskelijoiden tietokoneen ja sen ohjelmistojen käytössä. Digiapurit auttavat myös Abittiin liittyvissä teknisissä ongelmissa ja ovat mukana Abittitikkujen päivitystyössä.

Ohjausryhmän edustaja

Kukin ohjausryhmä valitsee lukuvuodeksi itselleen edustajan ja hänelle varahenkilön. Ohjausryhmän edustajan tehtävänä on toimia yhdyshenkilönä ryhmän ja ryhmänohjaajan sekä muiden ryhmien välillä. Ohjausryhmän edustaja osallistuu opiskelijakunnan lukuvuosittain järjestämään suurkokoukseen. 

Päivitetty 10.1.2024