Hyppää sivuvalikkoon

Opiskelijalle

Opiskeluaika ja työmäärä

Lukion oppimäärä suoritetaan noin kolmessa vuodessa. Yhden lukuvuoden opinnot on jaettu viidelle periodille. Lukion oppimäärä tulee suoritetuksi kolmessa vuodessa, kun periodissa saa suoritetuksi keskimäärin 12 opintopistettä. Kolmea vuotta pitempi (3½-4) tai lyhyempi (2½) suoritusaika edellyttää aina opintojen suunnittelua yhdessä opinto-ohjaajan kanssa. 

Lukiosta valmistuminen edellyttää vähintään 150 opintopisteen verran opintoja, eikä suoritettujen opintojaksojen arvioinnissa saa olla liikaa hylättyjä (4) arvosanoja. Keväällä valmistuvan opinnot pitää olla suoritettuina huhtikuun loppuun mennessä ja jouluna valmistuvan lokakuun loppuun mennessä. Tammerkosken lukion numerolla arvioitavista paikallisista opintojaksoista (pääasiassa erityistehtäväopintojaksoja) voidaan lukea mukaan lukion oppimäärään vain opiskelijan hyväksytysti suorittamat opintojaksot. 

Lukion oppimäärä on suoritettu hyväksytysti kun: 

  • opiskelija on suorittanut vähintään 150 opintopisteen verran opintoja, joiden joukossa 94/102 pakollista opintopistettä (eri opintopistemäärät johtuvat matematiikan oppimäärästä) ja vähintään 20 valtakunnallista valinnaista opintopistettä 
  • oppimäärässä ei ole liikaa hylättyjä opintojaksoja (ks. Kohta arviointi)
  • kuvataiteessa ja musiikissa on suoritettu vähintään kuuden opintopisteen verran pakollisia opintoja. Esim. MU1, MU2 ja KU1 tai MU1, KU1 ja KU2.
  • erityistehtävän opiskelija on suorittanut perusopintoja vähintään 22 opintopistettä ja syventäviä opintoja vähintään 4 opintopistettä 

Lukion opintojaksot 

Lukion oppiaineet on jaettu opintojaksoihin. Eri oppiaineissa on tarjolla eri määrä opintojaksoja, jotka ovat joko valtakunnallisia pakollisia, valtakunnallisia valinnaisia tai koulukohtaisia valinnaisia opintojaksoja. 

Pakolliset opintojaksot on jokaisen suoritettava ennen lukiosta valmistumista (poikkeuksena erityistehtäväopiskelijoiden huojennusmahdollisuus). Valtakunnallisia valinnaisia ja koulukohtaisia valinnaisia opintojaksoja voi valita oman mielenkiinnon mukaan. Lopullisessa opintojaksokertymässä on oltava kuitenkin vähintään 20 valtakunnallista valinnaista opintojaksoa. Uskonto tai elämänkatsomustieto valitaan uskontokuntaan kulumisen mukaisesti. 

Valtakunnalliset valinnaiset opintojaksot tarjoavat pakollisiin opintojaksoihin liittyvää syventävää tietoa. Niiden sisällöt on määritelty opetussuunnitelman valtakunnallisissa perusteissa. Pakolliset ja valtakunnalliset valinnaiset opintojaksot kuuluvat ylioppilastutkinnossa hallittavaan oppimäärään. 

Lukion oppimäärään voi sisältyä myös muissa oppilaitoksissa tai harrastuksien piirissä suoritettuja opintoja tai suorituksia, joiden voidaan katsoa soveltuvan lukion opetussuunnitelmaan. Näiden kohdalla suoritettujen opintojen hyväksymisestä osaksi lukio-opintoja päättää rehtori.  

Päivitetty 21.11.2023