Hyppää sivuvalikkoon

Opintosuunnitelma

Oman opintosuunnitelman laatiminen

Tammerkosken lukion uudet opiskelijat saavat opintojen alkaessa täysin valmiin lukujärjestyksen 1. periodille ja osin valmiit lukujärjestykset myös muille periodeille. Ensimmäistä lukuvuotta koskevat muiden periodien loput valinnat tehdään ensimmäisen periodin aikana.

Lukio-opintojen alkuvaiheessa opiskelija laatii ryhmänohjaajan ja opinto-ohjaajan tuella itselleen henkilökohtaisen opintosuunnitelman Wilmaan. Sen avulla opiskelijaa ohjataan miettimään omia lukio-opintojaan, ylioppilastutkinnon suorittamista ja jatko-opintojaan. Näitä suunnitelmia päivitetään säännöllisesti opintojen edetessä.

Toisen ja kolmannen vuosikurssin opiskelijat tekevät seuraavaa lukuvuotta koskevat opintojaksovalinnat keväällä. Opintojaksovalintoja tehdessä on mielekästä pyrkiä laajojen ainekohtaisten oppimäärien suorittamiseen.

Opiskelija voi tehdä periodikohtaisia opintojaksomuutoksia itsenäisesti aina ennen uuden periodin alkamista. Opiskelija saa tarvittaessa opinto-ohjaajalta apua opintosuunnitelmansa muokkaamiseen.

Tammerkosken lukion opintosuunnitelmataulukosta opiskelija näkee kunkin oppiaineen suorittamiseen vaadittavat opintojaksot ja suositellut suoritusajankohdat. Oppiainekohtaisesta opintojaksotarjonnasta selviää jokaisen opintojakson keskeinen sisältö ja suoritusohjeet. 

Päivitetty 21.11.2023