Hyppää sivuvalikkoon

Opintososiaaliset etuudet

Opintotuki ja koulumatkatuki

Opintotuen saamisen edellytys on, että opinnot ovat päätoimisia, opintojen edistyminen on riittävää ja opiskelija tarvitsee taloudellista tukea. Lukio-opinnot ovat päätoimisia, kun opintojen laajuus on yhteensä vähintään 150 opintopistettä. Opintojen edistyminen on riittävää, jos päätoimiseen opiskeluun kuluva aika ei ylitä olennaisesti 4 lukuvuotta. Kela seuraa opintojen edistymistä ja lähettää tarvittaessa opiskelijalle lisäselvityspyynnön opintojen edistymisestä. 

Maksuttomaan koulutukseen oikeutettu opiskelija ei voi saada opintorahan oppimateriaalilisää. 

Koulumatkatuki korvaa lukiolaisen koulumatkojen kustannuksia. Koulumatkatukea voi saada, jos opiskelee päätoimisesti ja opiskelijalla on vähintään 10 koulumatkapäivää kalenterikuukaudessa.

 • Koulumatkatukea haetaan sähköisesti OmaKelassa. Sinulla tulee olla verkkopankkitunnukset tai mobiilivarmenne
 • Myös koulumatkatuen muutokset tehdään OmaKelassa
 • Koulumatkatuessa on yhden kuukauden takautuva hakuaika
 • Hakemus tulee vireille siitä päivästä, kun hakemus on jätetty
 • Opiskelija voi saada koulumatkatukea, jos koulumatka on yhteen suuntaan vähintään 7 kilometriä.
 • Opiskelija voi saada puolen kuukauden tuen, jos hänellä on 10-14 matkapäivää kuukaudessa ja koko kuukauden tuen, jos hänellä on vähintään 15 matkapäivää kuukaudessa.

Oppivelvollisille opiskelijoille maksutonta ovat:

 • opetus
 • päivittäinen ruokailu
 • opetuksessa tarvittavat oppikirjat ja muut materiaalit
 • opetuksessa tarvittavat työvälineet
 • lukion oppimäärän päätteeksi suoritettavan ylioppilastutkinnon suorittamiseksi edellytettävät 5 koetta sekä niiden osalta hylättyjen kokeiden uusiminen
 • vähintään seitsemän kilometrin pituiset koulumatkat ilman omavastuuosuutta

Opintoja täydentävistä vapaaehtoisista opintoretkistä, vierailuista, tapahtumista ja muista vastaavista toiminnoista voidaan periä kohtuullisia maksuja (OVL 17 §). Koulutuksen järjestäjä voi siis järjestää esimerkiksi kansainvälistymiseen liittyviä ulkomaanmatkoja, joiden matka- ja majoituskustannuksista opiskelija vastaa itse.

Katso tarkemmat tiedot Kelan sivuilta. 

Kela

Päivitetty 21.11.2023