Hyppää sivuvalikkoon

Poissaolot

Poissaoloista edellytetään luotettavaa selvitystä viipymättä. Sen voi antaa esimerkiksi huoltaja, terveydenhoitaja, lääkäri tai täysi-ikäinen opiskelija. Poissaolot selvitetään Wilman kautta.

Opintojakson ensimmäisellä tunnilla on läsnäolopakko. Poissaolosta on ilmoitettava opintojakson opettajalle tai lukion toimistoon, jotta osallistumisoikeus opintojaksolle säilyy.

Päättöperiodilla äkillisestä sairastumisesta on syytä ilmoittaa viimeistään koeaamuna laittamalla Wilma-viesti kokeen opettajalle. Poissaolo on selvitettävä pian, jotta opiskelija varmistaa oikeuden tehdä koe uusintakoepäivänä.

Opiskelijalla on velvollisuus osallistua opetukseen. Opetukseen katsotaan kuuluvaksi myös muu oppilaitoksen toiminta (tapahtumat, teemapäivät, retket ym.). Hyväksyttäviä poissaloja ovat esim. opiskelijan sairaus tai etukäteen anottu tilapäinen vapauttaminen opiskelusta. Luvan poissaoloon voi myöntää aineenopettaja oppitunniltaan, ryhmänohjaaja 1-5 päiväksi ja sitä pidemmäksi aikaa apulaisrehtori tai rehtori. Lupa poissaoloon anotaan Wilmasta löytyvällä lomakkeella. Anotut vapaat on ilmoitettava opettajalle etukäteen ja opintojakson suorittamisesta sovitaan näissä tapauksissa erikseen opintojakson opettajan kanssa. Poissaolo-oikeutta ei pääsääntöisesti myönnetä päättöperiodille. Opiskelijan vastuulla on selvittää läksyt ja muut kotitehtävät Wilmasta poissaolonsa ajalta.

Jos opiskelija sairastuu koulupäivän aikana, on siitä hyvä ilmoittaa opettajalle. Yli viikon kestävistä poissaoloista tarvitaan sairaslomatodistus.

Runsaiden poissaolojen vuoksi opintojakso voi keskeytyä. Runsaat poissaolot ja myöhästymiset voivat vaikuttaa opintojakson arvosanaan alentavasti.

Alla luetelluista syistä johtuneiden poissaolojen takia opintojaksoa ei saa keskeyttää eikä niitä tarvitse erikseen selvittää. Niistä kertyvät poissaolot merkitään Wilmaan keltaisella koulutyö-merkinnällä.

  • opiskelijakunnan hallituksen kokoukset
  • juhlaohjelmien harjoittelu (opiskelija ilmoittaa ao. opettajalle)
  • koulun ulkopuolella tapahtuvat opintomatkat ja vierailut (opettaja tekee listan osallistujista)
  • osallistuminen ylioppilaskirjoituksiin tai ylioppilaskirjoitusten lukulomalle
  • opinto-ohjaajan ja erityisopettajan luona käynnit
  • koululääkärin tai koulun terveydenhoitajan yleistarkastus, kuraattorilla tai lukiopsykologin luona käynti
  • koulun edustaminen (järjestävä opettaja ilmoittaa)
  • tuutortoiminta (opiskelija ilmoittaa ao. opettajalle)
  • kutsunnat (opiskelija ilmoittaa ao. opettajalle) 

 

Päivitetty 21.11.2023