Hyppää sivuvalikkoon

Hyvän käytöksen pelisäännöt

Tammerkosken lukiossa on voimassa turvallisemman tilan periaatteet kaikessa toiminnassa

  1. Kunnioita toista osallistujaa, heidän rajojansa ja henkilökohtaista tilaa.
  2. Älä tee oletuksia toisen sukupuolesta, identiteetistä tai perhesuhteista, vaan kunnioita itsemääräämisoikeutta.
  3. Puutu jos todistat häirintää tai asiatonta kohtelua. Älä jää sivustakatsojaksi.
  4. Tue ja mahdollista kaikkien osallistuminen.
  5. Älä häiritse, syrji tai kiusaa.

Hyvän käytöksen pelisäännöt Tammerkosken lukiossa

Hyvän käytöksen pelisääntöjä noudatetaan kaikessa koulumme toiminnassa. Tämä tarkoittaa toimintaa koulun sisätiloissa ja piha-alueella, koulun opintoretkillä ja -matkoilla sekä muissa koulun järjestämissä tilaisuuksissa. Säännöt koskevat kaikkia alueilla toimivia tai vierailevia henkilöitä.

Tammerkosken lukiossa tervehditään, kiitetään ja arvostetaan toisia. Jokainen opiskelija ja henkilökunnan jäsen on osaltaan vastuussa opiskelu- ja työyhteisön ilmapiiristä ja hyvinvoinnista. Oppilaitoksessa ei hyväksytä kiusaamista missään muodossa.

Kaikkien tulee olla täsmällisesti paikalla oppituntien alkaessa. Parhaan mahdollisen työrauhan saamiseksi opettajat voivat laatia istumajärjestyksen kullekin ryhmälle parhaaksi katsomallaan tavalla. Häiritsevä opiskelija voidaan poistaa luokasta. Elektronisia laitteita käytetään oppitunneilla ainoastaan opiskelutarkoituksessa.

Koulualue pidetään siistinä ja viihtyisänä. Ruokailun yhteydessä tarjottu kahvi nautitaan ruokalassa lasista. Näin vähennetään roskaamista ja lisätään siisteyttä. Ruokailutilassa jokainen ruokailija käyttäytyy rauhallisesti ja kohteliaasti. Opiskelutilat jätetään siisteiksi oppituntien jälkeen. Aulatiloissa käyttäydytään hyvien tapojen mukaisesti. Pysäköinti on sallittua vain liikennemerkein osoitetuilla alueilla.

Koulun omaisuutta ja koulun käyttöön lainattua omaisuutta tulee käsitellä huolellisesti. Opiskelija on korvausvelvollinen tahallisesti aiheutetun vahingon korvaamisessa ja vahingosta tulee ilmoittaa rehtorille, jollekin opettajalle tai vahtimestarille. Oppilaitos ei vastaa opiskelijoiden tavaroiden säilytyksestä eikä niille tapahtuvista vahingoista. Arvoesineitä ei siis kannata pitää naulakossa takin taskussa tai laukussa. Koulumme seinillä ja galleriassa on esillä paljon taidetta. Niistä otettuja kuvia ei saa julkisesti levittää tai esittää ilman asianomaisen lupaa. Kuvaaminen ja äänittäminen koulun oppimisympäristöissä on kielletty ilman erillistä lupaa.

Koulun aikana ja koulumatkalla sattuneesta tapaturmista ilmoitetaan viipymättä terveydenhoitajalle tai jollekin muulle henkilökuntaan kuuluvalle ja annetaan mahdollisuuksien mukaan ensiapu. Erikoisluokkien turvaohjeita on ehdottomasti noudatettava.

Päihteiden, tupakkatuotteiden (myös sähkötupakka ja nuuska) käyttö on kielletty koulun alueella ja koulun järjestämissä tilaisuuksissa. Päihteiden hallussapito ja käyttäminen sekä niiden vaikutuksenalaisena esiintyminen oppilaitoksen tiloissa ja toiminnoissa on kielletty ja johtaa aina kirjalliseen varoitukseen. Jokainen on velvollinen puuttumaan asiaan, jos tekee päihteisiin liittyviä havaintoja.

Vilppi opintojen suorittamisessa, kuten esimerkiksi plagiointi tai lunttaus, johtaa seuraamuksiin, joita teon törkeys ja toistuvuus huomioiden, ovat rehtorin puhuttelu, opiskelijan ja tarvittaessa huoltajan kuuleminen, kirjallinen varoitus tai määräaikainen erottaminen. Lisäksi seuraamuksena on hylätty opintojakson osasuoritus tai opintojakson hylkäys.

Väkivaltainen käytös johtaa aina vähintään kirjalliseen varoitukseen. Oppilaitokseen ei saa tuoda eikä työpäivän aikana pitää hallussa sellaista esinettä tai ainetta, jonka hallussapito on laissa kielletty tai jolla voidaan vaarantaa omaa tai toisen turvallisuutta taikka joka erityisesti soveltuu omaisuuden vahingoittamiseen ja jonka hallussapidolle ei ole hyväksyttävää syytä. Opettajalla ja rehtorilla on toimivalta tarkastaa opiskelijan tavarat ja ottaa haltuun esineitä ja aineet, jotka vaarantavat opiskelijan tai muiden turvallisuuden.

Sääntöjen rikkominen

Sääntöjen rikkomisesta voi olla seurauksena rehtorin puhuttelu, opiskelijalle annettava kirjallinen varoitus, kolmen päivän opetuksesta epääminen tai ääritapauksessa koulusta erottaminen määräajaksi. 

Päivitetty 21.11.2023