Hyppää sivuvalikkoon

Muualla suoritetut opinnot

Verkko-opinnot

Verkossa opiskeltavan opintojakson tavoitteet ovat samat kuin lähiopetuksessa suoritetun opintojakson. Lukioiden yhteinen verkkotarjotin on Wilmassa. Ilmoittautuminen verkkotarjottimen opintojaksoille tapahtuu oman opinto-ohjaajan kautta. Verkkotarjottimelta saa valita korkeintaan kaksi opintojaksoa periodissa. Myös aikuislukiolla on olemassa verkko-opintoja.

Itsenäinen suoritus

Jos verkkotarjottimen valikoimasta ei löydy sopivaa opintojaksoa, lupa sen itsenäiseen opiskeluun haetaan Wilmassa olevalla lomakkeella. Opiskelijan tulee keskustella itsenäisestä suorituksesta aina ensin aineenopettajan kanssa. 

Opiskelija laatii opettajan antamien ohjeiden pohjalta itsenäisesti suoritettavan opintojakson opiskelusuunnitelman, jonka opettaja ja rehtori hyväksyvät. Suunnitelmassa määritellään opintojakson suorittamisen menettelytavat ja aikataulu sekä selvitetään arviointikriteerit. Tärkeätä on, että opiskelija ymmärtää oman vastuunsa merkityksen opintojakson itsenäisestä suorittamisesta.

Itsenäisesti opiskeltavaan opintojaksoon liittyvä koe suoritetaan sovittuna päivänä, esimerkiksi päättöperiodilla tai kahdesti vuodessa järjestettävässä rästitenttitilaisuudessa. Jos itsenäisten opintojen suorituksia ei ole tehty määräaikaan mennessä ja opintojaksoa ei voida arvioida, katsotaan opintojakso keskeytyneeksi (K).

Koulun ulkopuolella suoritetut opinnot

Opiskelijalla on monipuoliset mahdollisuudet opiskella myös oman koulun ulkopuolella sekä sisällyttää suoritetut opinnot lukion oppimäärään. Voit opiskella oman koulun ulkopuolella erikseen sovittuja opintoja mm. muissa lukioissa, toisen asteen ammatillisessa koulutuksessa ja korkeakouluissa. Opetusta tarjotaan sekä lähi- että etäopetuksena.

Opiskelijalla on lukiolain perusteella oikeus lukea hyväkseen lukion oppimäärään muualla suoritetut opinnot, jotka ovat tavoitteiltaan ja keskeisiltä sisällöiltään lukion opetussuunnitelman mukaisia. Muualla suoritettujen opintojen hyväksymisestä ja vastaavuuksista päättää rehtori. Mikäli on epäselvää, ovatko opinnot opetussuunnitelman mukaisia on tärkeää, että hyväksilukemisesta neuvotellaan ajoissa rehtorin kanssa. 

Tampereen yliopisto, Tampereen ammattikorkeakoulu ja Tampereen kesäyliopisto tarjoavat KOROTA-tarjottimella lukiolaisille korkeakoulutasoisia opintoja. KOROTA-tarjottimen opintojen hyväksilukemisesta on sovittu koulutuksenjärjestäjien kesken.

Tampereen kesäyliopisto tarjoaa abeille yo-kokeisiin suunnattuja opintojaksoja.  

Päivitetty 21.11.2023