Hyppää sivuvalikkoon

Kaupunginvaltuusto

Tampereen kaupungin ylintä päätösvaltaa käyttää kaupunginvaltuusto, jossa on 67 valtuutettua. Valtuutetut ja varavaltuutetut valitaan joka neljäs vuosi toimitettavissa kuntavaaleissa. Valtuuston puheenjohtajan ja kolmen varapuheenjohtajan toimikausi on kaksi vuotta.

Valtuusto kokoontuu pääsääntöisesti kerran kuukaudessa maanantaisin klo 17.00 Tampere-talossa (Yliopistonkatu 55). Iltakouluille ja kyselytunneille on varaus kokouspäivänä klo 15.00-16.30 ja niitä järjestetään tarpeen mukaan. Valtuuston kokoukset ovat julkisia.

Kaupunginvaltuuston kokousten seuraaminen

Yleisö voi seurata valtuuston kokouksia suorina videolähetyksinä verkosta sekä kokouksen jälkeen julkaistavilta videotallenteilta. X-viestipalvelussa (entinen Twitter) valtuustokeskustelua käydään tunnisteella #trevaltuusto.

Kaupunginvaltuuston kokousaikataulu

Pöytäkirjan nähtävänä pitäminen ja pöytäkirjan otteet

Kaupunginvaltuuston tarkastettu pöytäkirja liitteineen asetetaan nähtäväksi kokousta seuraavan viikon tiistaina kaupungin verkkosivuille www.tampere.fi.

Otteen kaupunginvaltuuston päätöksestä voi tilata sähköpostitse osoitteesta valtuuston.sihteeristo(at)tampere.fi tai puhelimitse 040 481 8428, hallintosihteeri Karoliina Vehmaanperä.

Otteen voi myös tulostaa esityslista- ja pöytäkirjahaun kautta.

Muutoksenhaku

Kaupunginvaltuuston päätöksiin haetaan pääosin muutosta Hämeenlinnan hallinto-oikeudelta kunnallisvalituksella. Erityislainsäädännössä voi olla myös muita määräyksiä muutoksenhausta, jolloin noudatetaan niitä. Kunnallisvalituksen saa tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen) sekä kunnan jäsen. Erityislainsäädännössä voi olla muita määräyksiä valitusoikeudesta.

Valtuutettujen poissaolot valtuuston kokouksista

Puheenjohtajatoimikunta

Valtuustoryhmien puheenjohtajista koostuva puheenjohtajatoimikunta kokoontuu ennen valtuuston kokouksia suunnittelemaan kokousten läpivientiä sekä tarvittaessa muita valtuustoon tulevia asioita ja valtuustokäsittelyä.

Juha Perämaa
Sihteeri Juristi
Puhelin:
040 503 9038

Kaupunginvaltuuston muut yhteystiedot

Kaupunginvaltuuston toimintaan liittyvissä asioissa voit ottaa yhteyttä myös osoitteeseen: toimielinpalvelut(at)tampere.fi

Päivitetty 8.1.2024