Tee aloite

Mies kesällä tietokoneen ääressä.

Tamperelaisena voit antaa kaupungille palautetta ja kehittämisehdotuksia sekä tehdä vikailmoituksia. Voit myös tehdä aloitteita asioista, jotka ovat sinulle tärkeitä.  

Kuntalaisaloite 

Kuntalaisaloite on keino tuoda äänesi kuuluviin, kun haluat nostaa kotikunnassasi esiin jonkin ajankohtaisen asian tai ongelman, johon tulisi saada parannusta. 

Kuntalaisaloitteen voi tehdä kuka tahansa kunnan asukas iästä riippumatta. Aloitteen voivat tehdä myös muun muassa kunnassa toimivat yhteisöt ja säätiöt. 

Aloitteiden tulee liittyä yhteisiin, kunnan toimintaa koskeviin asioihin. Palvelun käyttäjät voivat tehdä aloitteita kyseistä kunnan palvelua koskevassa asiassa. Aloitteena ei voi esimerkiksi jättää palautetta tai tehdä henkilökohtaisia hakemuksia tai anomuksia. 

Kaikki kuntalaisaloitteet käsitellään. Aloitteen käsittelee se viranomainen, jonka tehtäviin asia kuuluu. Kun kuntalaisaloitteen tekee vähintään kaksi prosenttia kunnan asukkaista, se on käsiteltävä valtuustossa kuuden kuukauden kuluessa. 

Näin teet kuntalaisaloitteen 

Tamperelaiset voivat tehdä kuntalaisaloitteen useilla tavoilla joko yksin tai yhdessä muiden kanssa. Voit käyttää Tampereen kaupungin sähköistä asiointipalvelua, oikeusministeriön kuntalaisaloitepalvelua tai lähettää kuntalaisaloitteen kaupungin kirjaamoon.

Kansanäänestysaloite

Kunnallinen kansanäänestys voidaan järjestää, kun halutaan selvittää kunnan asukkaiden mielipide jostakin kuntaa koskevasta asiasta. Kunnallisesta kansanäänestyksestä säädetään kuntalaissa. 

Valtuusto päättää kansanäänestyksen järjestämisestä ja siitä, mitkä ovat äänestysvaihtoehdot. Kansanäänestys on neuvoa-antava eikä äänestystulos sido valtuustoa. 

Aloite kunnallisesta kansanäänestyksestä voi tulla kunnan asukkailta. Valtuuston on päätettävä viipymättä, järjestetäänkö aloitteessa tarkoitettu kansanäänestys.

Näin teet kansanäänestysaloitteen

Kunnan asukkaat voivat yhdessä tehdä kunnallisen kansanäänestysaloitteen. Aloitteen allekirjoittajaksi on koottava vähintään 4 % kaupungin 15 vuotta täyttäneistä asukkaista. 

Kansanäänestysaloitteessa on 

  • kerrottava, mistä asiasta halutaan järjestää kansanäänestys 
  • vakuutettava, että aloitteen tekijät ovat äänestysoikeutettuja kunnan asukkaita 
  • merkittävä tekijöiden omakätisten allekirjoitusten alle nimi, ammatti tai toimi ja osoite 

Kansanäänestysaloite lähetetään kaupungin kirjaamoon sähköpostitse tai postitse. Sen voi myös tuoda suoraan kirjaamoon. 

Tampereen kaupungin kirjaamo

Osoite:
Frenckellinaukio 2 B 33100 Tampere
Puhelin:
03 56534550 (puhelin, pvm/mpm)
Maanantai: 09:00-16:00
Tiistai: 09:00-16:00
Keskiviikko: 09:00-16:00
Torstai: 09:00-16:00
Perjantai: 09:00-16:00

Päivitetty 10.4.2024