Palvelutilaverkot

Yksikön tavoitteena on varmistaa kaupungin väestönkasvun edellyttämä palvelutilaverkko.

Yksikön tehtävänä on vastata kaupungin palvelutilaverkon kehittämisestä kaupungin palvelumallin edellyttämällä tavalla, palvelutilojen ja hankesuunnitelmien valmistelusta sekä tilojen käyttäjien avustaminen tarveselvitysten laadinnassa.

Palvelutilaverkot -yksikköä johtaa hankepäällikkö.

Sähköpostiosoitteet ovat pääsääntöisesti muotoa [email protected], ellei henkilön kohdalla toisin kerrota.

Arto Huovila

Hankearkkitehti
Palvelutilaverkot
Puhelinnumero:
040 642 7519
Lisätietoja:

Nimettyjen palvelurakennushankkeiden tarveselvitykset, hankesuunnitelmat, rakennushankkeiden valmistelu. Palvelukäytöstä poistuvien rakennusten hankekehittäminen.

Teija Mätäsniemi

Hankearkkitehti
Palvelutilaverkot
Puhelinnumero:
040 680 2130
Lisätietoja:

Nimettyjen palvelurakennushankkeiden tarveselvitykset, hankesuunnitelmat, rakennushankkeiden valmistelu. Palvelukäytöstä poistuvien rakennusten hankekehittäminen.

Minna Tuominen

Hankearkkitehti
Palvelutilaverkot
Puhelinnumero:
041 730 0384
Lisätietoja:

Nimettyjen palvelurakennushankkeiden tarveselvitykset, hankesuunnitelmat, rakennushankkeiden valmistelu. Palvelukäytöstä poistuvien rakennusten hankekehittäminen.

Tuomas Vepsäläinen

Hankearkkitehti
Palvelutilaverkot
Puhelinnumero:
040 553 7159
Lisätietoja:

Nimettyjen palvelurakennushankkeiden tarveselvitykset, hankesuunnitelmat, rakennushankkeiden valmistelu. Palvelukäytöstä poistuvien rakennusten hankekehittäminen.

Jarmo Viljakka

Hankepäällikkö
Palvelutilaverkot
Puhelinnumero:
040 806 4105
Lisätietoja:

Talonrakennusinvestointien koordinointi, nimettyjen palvelurakennushankkeiden tarveselvitykset, hankesuunnitelmat, rakennushankkeiden valmistelu. Palvelukäytöstä poistuvien rakennusten hankekehittäminen.