Työllisyys- ja kasvupalvelujen palveluryhmä

Työllisyys- ja kasvupalvelujen palveluryhmä järjestää ja tuottaa kaupungin osalta julkisia työvoima- ja yrityspalveluja työnhakija-asiakkaille, yrityksille ja työnantaja-asiakkaille. Palveluryhmä sisältää työllisyyden edistämisen palvelut ja työllisyydenhoidon, kaupungin yritys- ja työnantajapalvelujen järjestämisen, Ohjaamon ja nuorisotakuun koordinoinnin sekä kansainvälisen osaamisen palvelujen järjestämisen ja koordinoinnin. Palveluryhmä järjestää kuntouttavaa työtoimintaa. Palveluryhmän tehtäviin kuuluu järjestää työllisyyden edistämisen kuntakokeilusta annetun lain nojalla kaupungille siirretyt palvelut ja tehtävät sekä Pirkanmaan kokeilualueen kuntien välisessä yhteistyösopimuksessa kaupungin hoidettavaksi sovitut keskitetyt palvelut ja tehtävät.

Palvelujen vastuuhenkilöt

Työllisyysjohtaja Regina Saari
Henkilöasiakaspalveluiden johtaja Sari Oksanen
Puhelin:
050 501 2374
Kansainvälisen osaamisen palveluiden johtaja Mari Taverne
Puhelin:
040 801 2686
Kasvupalvelujohtaja Irene Impiö
Puhelin:
050 539 2943
Kehityspäällikkö Janne Taiponen
Puhelin:
040 484 6973
Suunnittelupäällikkö Tuula Mikkonen
Puhelin:
040 800 4962
Henkilöstöpäällikkö Mia Sorri
Puhelin:
041 730 0460
Hallintopäällikkö Atte Viinikka
Puhelin:
040 167 7736

Vastuuhenkilöt asiakaspalvelukokonaisuuksittain

Erityisasiantuntija Sari Pirttiluoto
Puhelin:
044 431 4229

Henkilöstöasiakaspalvelut yhteiset

Palvelupäällikkö Tommi Eskonen

Ohjaamo

Palvelupäällikkö Minna Salminen

Työllistyminen ja jatkuva oppiminen

Palvelupäällikkö Mirva Rosholm
Puhelin:
040 187 1434

Monialaiset työllisyyspalvelut II

Tiimiesimies Iida Ruoranen
Puhelin:
044 431 4242

Kansainvälinen osaamiskeskus

Tiimiesimies Kristina Kemi
Puhelin:
041 730 6476

Maahanmuuttajien neuvontapalvelu Mainio

Palvelupäällikkö Nuppu Suvanto
Puhelin:
041 730 0391

International HUB Tampere

Palvelupäällikkö Elina Wallin
Puhelin:
041 730 2919

Kasvupalvelut

Hallinto ja viestintä

Suunnittelija Sanna Koskinen
Puhelin:
040 806 3436

Hallinto

Talous- ja hankintavastaava Ilona Sola
Puhelin:
040 355 8626

Hallinto

Koordinaattori Merja Vänttinen-Ala
Puhelin:
050 306 0433

HR-palvelut

Viestintäsuunnittelija Petra Mattila
Puhelin:
041 730 3307

Viestintä

Projektit ja hankkeet

Riina Hiipakka-Lahti
Puhelin:
040 800 4954

Projektipäällikkö
KIERTO-hanke

Minna Ruuska
Puhelin:
044 423 5639

Projektipäällikkö
Digiosallisuutta ja osallisuutta digillä -hanke, REACTORI

Jaakko Pohjolainen
Puhelin:
041 730 5973

Projektipäällikkö
Uusi kasvu syntyy verkostoissa -hanke