Luonnonmuistomerkit

Ojalan siirtolohkare keskellä metsää.

Luonnonmuistomerkki on luonnonmuodostuma, joka on rauhoitettu sen harvinaisuuden, kauneuden, tieteellisen arvon tai muun arvon takia. Tällaisia luonnonmuodostumia voivat olla esimerkiksi näyttävät puut ja siirtolohkareet. Tampereen alueella on tällä hetkellä 20 luonnonsuojelulain nojalla rauhoitettua luonnonmuistomerkkiä, joista vanhin rauhoitettiin vuonna 1941. Tampereen kohteista suurin osa on erikoisia tai erityisen komeita puita, mutta joukkoon mahtuu myös siirtolohkareita ja esihistorialliset hiilipussifossiilit.

Koska luonnonmuistomerkit ovat rauhoitettuja, niiden vahingoittaminen on kielletty. Maastossa ne on merkitty Luonnonmuistomerkki -kyltillä. Huomioithan, että yksityisillä pihoilla sijaitsevia luonnonmuistomerkkejä ei saa luvatta käydä katsomassa, mutta muutoin niitä voi ja kannattaakin vapaasti ihailla. Alla on esitetty Tampereen alueella sijaitsevat luonnonmuistomerkit sekä kartalla että tekstimuotoisena. Lisäksi voit tarkastella luonnonmuistomerkkien sijainteja karttapalvelu Oskarista valitsemalla vasemmasta valikosta karttatason "Luonnonmuistomerkit".

Onko sinulla mielessäsi kohde, jonka haluaisit rauhoitettavan luonnonmuistomerkiksi? Ehdotuksen voi lähettää ympäristönsuojeluyksikköön osoitteeseen: [email protected]. Voit käyttää pohjana alla olevaa lomaketta.

Ympäristönsuojeluyksikkö huolehtii kaupungissa ympäristönsuojelun luvista, valvonnasta ja edistämisestä. Ympäristönsuojelun kokonaisuuteen kuuluvat muun muassa ympäristönsuojelu-, jäte-, maa-aines, vesihuolto-, vesi- ja luonnonsuojelulain mukaisia viranomaistehtäviä. Ympäristönsuojeluyksikkö huolehtii omalta osaltaan myös vesien-, luonnon- ja ilmansuojelusta, meluntorjunnasta sekä ympäristön tilan seurannasta. Tavoitteena on turvata kestävästi kehittyvä, terveellinen ja viihtyisä sekä luontosuhteiltaan monimuotoinen ympäristö.

Kohteita: 20

Päivitetty 16.6.2023