Liikennemäärät

Tampereen kaupunki seuraa liikennemäärien kehitystä siirrettävillä ja kiinteillä liikennelaskimilla ja ilmaisimilla. Kerättyjä tietoja julkaistaan kaupungin karttapalvelussa ja avoimessa rajapinnassa. Aineistoihin on mahdollista tutustua paikkatietomuodossa alla olevien karttojen kautta.

Moottoriajoneuvoliikenteen liikennemäärät

Iltapäivän huipputunnin liikennemäärät (Oskari karttapalvelussa on mahdollista tutustua myös vuorokausiliikennemääriin ja ajonopeustietoihin aineiston tyylitiedostoa vaihtamalla )

Kartta ei ole saavutettava. Lisätietoja on saatavissa Tampereen palvelupisteestä.

Jalankulun ja pyöräliikenteen liikennemäärät

Iltapäivän huipputunnin liikennemäärät (Oskari karttapalvelussa on mahdollista tutustua myös vuorokausiliikennemääriin ja suojatielaskentojen tietoihin aineiston tyylitiedostoa vaihtamalla

Kartta ei ole saavutettava. Lisätietoja on saatavissa Tampereen palvelupisteestä.

Liikennemäärien kehitys Tampereella

Moottoriajoneuvoliikenne

Vuoden 2022 lopussa Tampereella oli rekisteröitynä yhteensä 136 966 ajoneuvoa. Näistä liikennekäytössä oli yhteensä 108 326 ajoneuvoa, joista henkilöautoja oli 98 048.

Moottoriajoneuvoliikenteen liikennemäärän kehitystä katuverkolla kuvaa liikennesuorite eli päätie‐ ja pääkatuverkon yhteenlaskettu ajoneuvokilometrien määrä.  Alla olevassa kuvassa on esitetty Tampereen pääkatu- ja päätieverkon liikennesuoritteiden suhteellinen kehitys vuosina 2011–2022.

Moottoriajoneuvoliikenteen liikennemäärien suhteellinen kehitys vuosina 2011-2022

Jalankulku ja pyöräliikenne

Pyöräliikenteen kehitystä seurataan kiinteiden automaattilaskimien, hahmontunnistuksen ja liikennevaloilmaisimien avulla. Mittauspisteistä saatujen tulosten perusteella on laskettu pyöräliikenteen määrien suhteellista kehitystä kuvaava indeksi. Pyöräilyindeksistä on havaittavissa, että pyöräilymäärien kasvu on 2000-luvun aikana ollut jonkin verran kaupungin väkiluvun kasvua nopeampaa.

Pyöräliikenteen liikennemäärien suhteellinen kehitys vuosina 2001-2022

Jalankulkumäärien kehitystä seurataan kiinteiden automaattilaskimien ja hahmontunnistuksen avulla. Laitteista saaduista liikennemääristä on koostettu alla oleva jalankulkijoiden liikkumista kuvaava kehitysindeksi.

Jalankulun liikennemäärien suhteellinen kehitys vuosina 2017-2022

Liikennemääräraportti

Liikennemäärien kehityksestä koostetaan vuosittain yhteenvetoraportti, johon pääsee tutustumaan alla olevan linkin kautta. Raportti sisältää tietoja mm. väyläkohtaisista liikennemääristä, liikennesuoritteista sekä katuverkon ajonopeuksista.

Tampereen kaupungin liikennetilastot sivustolle on koottu liikennemäärä- ja lähtötietoaineistoja erilaisten selvitysten lähtötiedoiksi.
Tampereen kaupungin liikennetilastot

Päivitetty 16.2.2024