Liikkumisen ohjaus

Liikkumisen ohjaus, viestintä ja kampanjat ovat osa kestävän liikkumisen edistämistä. Tampereen kaupunki osallistuu toukokuussa Pyöräilyviikkoon, syyskuussa eurooppalaiseen Liikkujan viikkoon ja muihin vuosittaisiin teemapäiviin. Kestäviä kulkutapoja edistetään yhdessä työpaikkojen ja paikallisten yritysten, koulujen ja muiden yhteistyökumppanien kanssa.

Vuodeksi 2023 Tampereen kaupunki on saanut Traficomin liikkumisen ohjauksen hankeavustusta pyöräliikenteen kehittämisen vuorovaikutukseen ja pyöräliikenteen kehittämisohjelman viestintätoimenpiteisiin.

Kuva yhdistetystä kävely- ja pyörätiestä tunnelissa.
Kuva Visit Tampere/Laura Vanzo
Päivitetty 7.8.2023